Statuten, reglementen & richtlijnen

Integriteit en transparantie zijn belangrijke waarden voor International Campaign for Tibet. Daarom werken wij met duidelijke regels en gedragscodes.

We hanteren interne reglementen en gedragscodes vanuit de wet- en regelgeving:

Interne reglementen

Statuten
Directiestatuut
Salarisregeling
Privacyreglement
Klachtenreglement
Algemene voorwaarden (webshop)

Gedragscodes vanuit de branche en wet- en regelgeving

SBF-code voor Goed Bestuur voor Goede Doelen
Gedragscode van Goede Doelen Nederland
Gedragscode van CBF-keur voor Goede Doelen
ANBI-voorwaarden
RJ 640
RJ 650 richtlijn voor fondsenwervervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaglegging
Regels vanuit de Privacywetgeving
Regels m.b.t. Bel-me-niet register en Postfilter
Code Telemarketing
Code Listbroking
Telecommunicatiewet
Nederlandse reclamecode
DDMA-code voor e-mail marketing