Steun Tibet

Om haar activiteiten te kunnen financieren is ICT afhankelijk van donaties van individuen en van fondsen. 

Een van de doelstellingen van ICT is het verwerven van internationale steun voor de Dalai Lama in zijn streven voor een vreedzame oplossing voor Tibet.

Een van de doelstellingen van ICT is het verwerven van internationale steun voor de Dalai Lama in zijn streven voor een vreedzame oplossing voor Tibet.

Home  >  Steun Tibet  >  Periodiek schenken  
   

Periodiek schenken

 

Fiscaal voordelig schenkenDuurzame steun helpt ICT om haar werk in de toekomst mogelijk te maken. Maar het voor langere duur schenken kan ook voor u voordelig zijn.


U kunt, wanneer u een periodieke schenking aangaat voor minimaal vijf jaar, uw gift aan ICT volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting.

En het mooie is dat er geen kosten aan verbonden zijn. 
Het kan direct tussen u en ons geregeld worden, eenvoudig en snel, zonder tussenkomst van een notaris.

Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 52% van uw gift terug krijgen van de belasting.

Daarmee is het voor u een zeer voordelige manier van schenken. Bereken hier uw eigen belastingvoordeel .

Ook kunt u besluiten om uw gift te verhogen zonder dat het u extra geld kost. U bent netto hetzelfde bedrag kwijt, maar ICT houdt er meer geld aan over.


Hoe werkt het?U vult deze schenkingsovereenkomst in tweevoud in, en stuurt beide exemplaren naar ons kantoor:

International Campaign for Tibet

Funenpark 1D 

1018 AK Amsterdam

Wij voorzien de overeenkomst van onze gegevens en sturen u een exemplaar toe. Uw overeenkomst kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

Voorwaarden• De looptijd is minimaal 5 jaar. Wilt u zelf bepalen wanneer u de schenking stopt (na de verplichte 5 jaar)? Kruis dan ‘onbepaalde tijd’ aan

• De gift moet bestaan uit periodieke uitkeringen. Dat betekent dat u elk jaar per periode een vast bedrag moet schenken. De gift is pas aftrekbaar voor de belasting nadat de overeenkomst is ondertekend

• Heeft u een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner? Dan moet diegene ook de overeenkomst ondertekenen

Uw periodieke gift maakt het ons mogelijk om ons belangrijke werk voor het Tibetaanse volk voort te zetten

BelastingopgaveWanneer u de jaarlijkse gift opvoert bij uw belastingaangifte, kunt u benaderd worden door de belastingdienst met de vraag om wat informatie. Er wordt dan allereerst gevraagd naar het RSIN of fiscaal nummer.  Dit nummer is een nummer dat ICT van de belastingdienst heeft gekregen en dat is 808423770.

Daarnaast wordt er gevraagd naar het Transactienummer. Dit is uw persoonlijke registratienummer bij ICT.
Voor dat nummer moet u contact opnemen met ICT via telefoonnummer 020 330 8265.

Regel het vandaag nog!Neem voor meer informatie contact op met Peter Goudkamp via email (peter.goudkamp@savetibet.nl) of telefoon (020 330 8265).


De twee formulieren 'Overeenkomst periodiek schenken aan International Campaign for Tibet', kunt u hier downloaden:

formulieren voor de schenker en beoogde ontvanger (beide invullen)

DONEER AAN ICT!