ANBI-status

De Stichting International Campaign for Tibet Europe heeft is een Algemeen Nut Beogende Instelling voor de Belastingdienst. Dat betekent onder andere dat je giften aan ICT kunt aftrekken van de belasting.

Bekijk onze ANBI-status en profiel op de website van ANBI.