ICT Rapporten

 

Ons veldteam bestaande uit onderzoekers en analisten verzamelt informatie over de situatie in Tibet, interviewt ooggetuigen van mensenrechten schendingen, analyseert beleidsdocumenten en onderzoekt waar mogelijk de situatie ter plekke. Dit is het kloppend hart van onze organisatie. Bevindingen worden gepubliceerd in rapporten die weer gebruikt worden om regeringen, de VN en de EU te lobbyen en het verhaal van China over de situatie in Tibet te ontkrachten.

Access Denied: New US legislation, the quest for reciprocity in Europe and the lockdown in Tibet

Het raAccess Denied: New US legislation, the quest for reciprocity in Europe and the lockdown in Tibetpport bevat een update over de inspanningen van China om de toegang tot Tibet te beperken, wat in strijd is met de gebruikelijke diplomatieke praktijk tussen landen. Deze inspanningen zijn voor het eerst gedocumenteerd in een eerder rapport van ICT (mei 2018).

Voortbouwend op de aanname door de Verenigde Staten van de wet inzake wederzijdse toegang tot Tibet – die de toegang tot de VS weigert voor de Chinese functionarissen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het tegenhouden van Amerikanen uit Tibet – en op het vergroten van het bewustzijn in Europa van de gevaren van een asymmetrische relatie met China, toont het rapport de noodzaak van wederzijdse en onbelemmerde toegang tot Tibet voor Europese burgers, diplomaten, parlementariërs en journalisten.

Lees hier meer

Damming Tibet's Rivers: Nieuwe Bedreigingen voor Tibetaanse Gebieden onder UNESCO Bescherming

access denied rapportEen nieuw rapport van de International Campaign for Tibet (ICT) onthult dat de UNESCO World Heritage site “Three Parallel Rivers” in Tibet, één van de meest biologisch diverse gebieden op aarde, wordt bedreigd door China’s constructie van 25 nieuwe dammen.
Tevens zal de constructie van de dammen leiden tot de gedwongen verplaatsing van duizenden Tibetanen en andere bewoners.
Het nieuwe rapport van ICT, “Damming Tibet’s Rivers: New Threats to Tibetan Areas under UNESCO Protection”, onderzoekt de effecten van de dammen op lokale Tibetaanse bewoners en de impact van de dammen stroomafwaarts. Uit het rapport blijkt dat 25 nieuwe dammen in aanbouw zijn of in de planning staan ​​rond het unieke gebied waar de Yangtze, Mekong en Salween rivieren parallel aan elkaar lopen.

Access Denied: China's gedwongen isolement van Tibet en het basisprincipe van wederkerigheid

access denied rapportEen nieuw rapport van de International Campaign for Tibet roept op tot een meer robuuste internationale benadering van Tibet, gebaseerd op het principe van wederkerigheid en het opkomende besef, dat China’s toenemende autoritaire invloed onder Xi Jinping zich tot buiten de landsgrenzen van de Volksrepubliek China heeft uitgebreid. Deze invloed dreigt onze democratieën te ondermijnen en ingrijpend te veranderen op manieren, die een ernstige bedreiging vormen voor onze gezamenlijke toekomst.

Aanscherping staatscontrole in aanloop Communistische Partij congres

In de aanloop naar het Chinese Communistische Partij (CCP) congres is een drastische aanscherping van de staatscontrole in Tibet waarneembaar. In Lhasa en andere Tibetaanse steden in de zogenaamde Tibetaanse Autonome Regio worden grootschalige militaire oefeningen gehouden, waarbij militairen openlijk zweren ‘om het 19e Partijcongres te beschermen’. Ondanks het toch al ernstige en systematische onderdrukking in Tibet, kondigde de politieke leiding nog strengere “corrigerende” maatregelen aan en eist het van lagere echelons binnen de partij om nog “krachtigere vestingen” te bouwen.

Nomaden in ‘niemandsland’

China’s nominatie voor UNESCO Werelderfgoed brengt Tibetanen en wilde dieren in gevaar. Nieuw rapport van ICT voorafgaand aan UNESCO Werelderfgoed vergadering in Krakau onthult hoe plaatsing van een gebied op de werelderfgoedlijst ook verwijdering van nomaden en grootschalige toeristen industrie inhoudt.

Lees hier meer.

Schaduw van stof voor de zon

Een nieuw rapport van ICT, ‘Shadow of Dust over the Sun’, laat zien hoe de vernielingen en uitzettingen bij Larung Gar en Yachen Gar in de afgelopen zes maanden deel uitmaken van een steeds duidelijker wordende politieke dubbel strategie om de toegenomen belangstelling voor Tibetaans boeddhisme te beteugelen en kanaliseren. Deze strategie verbindt grootschalige sloopwerkzaamheden maatregelen en uitzettingen van monniken en nonnen in de boeddhistische instellingen van Larung Gar en Yachen Gar in het oosten van Tibet met een massale aanleg van infrastructuur voor toeristen in precies dezelfde gebieden.

Lees hier meer

Gevaren van China's antiterreurwet voor Tibetanen en Oeigoeren

De ingrijpende maatregelen in de nieuwe wetgeving – die regeringen over de hele wereld hebben verontrust – zijn minder gericht op het voorkomen van terreur en het beschermen van Chinese burgers, en meer op het elimineren van afwijkende meningen en het afdwingen van naleving van het beleid van de Communistische partij. Dit leidt waarschijnlijk tot een toename van de spanningen en verhoogt risico op geweld door het wegnemen van andere middelen om toevlucht tot te nemen. Daarnaast ondermijnt het ook de legitimiteit van echte internationale anti-terreur inspanningen.

Lees hier meer

Blauw Goud van het Hoogste Plateau: Tibet’s water en mondiale klimaatverandering

“De impact van de klimaatverandering in Tibet is hard. Terwijl de wereld zich bij de COP21-bijeenkomsten van de Verenigde Naties richt op klimaatactie moet Tibet centraal staan bij iedere geboekte vooruitgang. Het Tibetaanse plateau heeft bescherming nodig, niet alleen voor de Tibetanen, maar voor de milieu-gerelateerde gezondheid en duurzaamheid van de gehele wereld. Als rentmeesters van hun eigen land moet de deskundigheid van de Tibetanen deel uitmaken van het aanpakken van klimaatverandering.”

de Dalai Lama 

Lees hier meer

ICT Europe Earthquake Relief Fund for Nepal

Dit voorjaar werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving, waarbij meer dan 8500 mensen om het leven kwamen. Naast het immense persoonlijke leed, was er ook enorme materiële schade.

Lees hier meer

Tibetan survivors of self-immolation: repression and disappearance

Een nieuw ICT-rapport onthult hoe Tibetanen die zelfverbranding overleefd hebben, te maken krijgen met gewelddadige behandeling en gedwongen verdwijning, waarbij sommige families niet wisten of hun familielid het overleefd hebben of zijn overleden nadat ze zichzelf in brand hadden gestoken.

Lees hier meer

Daden van veelzeggende kwaadaardigheid

Sinds 2009 hebben er 131 zelfverbrandingen plaatsgevonden door Tibetanen in Tibet en China. De gemeenschappelijke oproep van hen is geweest voor de terugkeer van de Dalai Lama en voor vrijheid in Tibet.

De Chinese Communistische Partij reageert hierop met een geïntensiveerde golf van repressie in Tibet en bestraffing van degenen, die naar verluidt “een band hebben” met degene die zichzelf in brand heeft gestoken, zoals vrienden, familieleden en zelfs hele gemeenschappen.
Lees hier meer

Torture and Impunity – 29 Cases of Tibetan Political Prisoners

Sinds 2009 hebben er 131 zelfverbrandingen plaatsgevonden door Tibetanen in Tibet en China. De gemeenschappelijke oproep van hen is geweest voor de terugkeer van de Dalai Lama en voor vrijheid in Tibet.

De Chinese Communistische Partij reageert hierop met een geïntensiveerde golf van repressie in Tibet en bestraffing van degenen, die naar verluidt “een band hebben” met degene die zichzelf in brand heeft gestoken, zoals vrienden, familieleden en zelfs hele gemeenschappen.
Lees hier meer

Wat doet China in Tibet?

‘Wat doet China in Tibet? Systematische schendingen van mensenrechten in Tibet’.
Het rapport ‘Wat doet China in Tibet? Systematische schendingen van mensenrechten in Tibet’ gaat uitgebreid in op de gevolgen van het Chinese repressieve beleid in Tibet.

Het rapport toont aan dat de fundamentele rechten van de Tibetanen op vrijwel elk gebied – waaronder religie, cultuur, onderwijs, gezondheid, huisvestiging, economie en milieu – op grote schaal worden geschonden.
Lees hier meer

Storm in the Grasslands

Sinds februari 2009 hebben 95 Tibetanen zichzelf in Tibet in brand gestoken, met een dramatische escalatie – alleen al in november staken 28 Tibetanen zichzelf in brand – tijdens de eens in de 10 jaar gehouden leiderschapswisseling op het Chinese Communistische Partij Congres in november. Veel zelfverbrandingen worden gevolgd door massabijeenkomsten van Tibetanen om hun respect en solidariteit te betuigen met degenen, die met het in brand steken van zichzelf een oproep hebben gedaan voor vrijheid in Tibet en de terugkeer van de Dalai Lama.
Lees hier meer

Dangerous Crossing 2011 update

A new report by the International Campaign for Tibet (ICT) examines the increasing dangers for long-staying and transiting Tibetan refugees in Nepal as China seeks to enforce foreign compliance with its own hard line against Tibetans.
Lees hier meer

60 jaar Chinees Wanbestuur

Een nieuw rapport van International Campaign for Tibet analyseert de gevolgen van de overheersing door de Chinese Communistische Partij op de Tibetaanse cultuur in Tibet. Het rapport concludeert, dat zowel het beleid zelf als de uitvoering daarvan specifiek de Tibetaanse cultuur als doelwit heeft. Dit samen met de al aanwezige risicofactoren voor de ernstige instabiliteit in Tibet maken een sterker antwoord van de internationale gemeenschap noodzakelijk.
Lees hier meer

Dangerous Crossing 2010/2011

World Refugee Day, documents dangers for Tibetan refugees transiting to Nepal and for Nepal’s long-staying Tibetan refugee community.
The report attributes these dangers to inadequate protections provided to Tibetans by the UN High Commissioner for Refugees and the government of Nepal, and to significant pressure from Nepal’s northern neighbor, the People’s Republic of China, to comply with its directives on the treatment of Tibetan refugees and their activities in Nepal.
Lees hier meer

Dangerous Crossing 2009 update

In 2009, the situation for Tibetans deteriorated further in Nepal as the Chinese sought to block protests about repression in Tibet. Border security was still tight following the crackdown in Tibet as a result of unrest that swept the plateau from March, 2008, and numbers of Tibetans escaping into exile were low compared to previous years although higher than in 2008.
Lees hier meer

Dangerous Crossing : 2007-08 report

A new report by the International Campaign for Tibet (ICT) examines the increasing dangers for long-staying and transiting Tibetan refugees in Nepal as China seeks to enforce foreign compliance with its own hard line against Tibetans.
Lees hier meer

A Great Mountain Burned by Fire

A Great Mountain Burned by FireMarch 10, 2009, marked the 50th anniversary of the Tibetan Uprising in Lhasa that led to the Dalai Lama’s escape from Tibet, and the first anniversary of an unprecedented wave of overwhelmingly peaceful protests that swept across the Tibetan plateau, to be met by a violent crackdown.
Lees hier meer

Tracking the Steel Dragon

The world’s highest railroad across the Tibetan plateau to Lhasa (completed in July 2006) is the most high-profile symbol of Beijing’s ambitious plans to develop the western regions of the People’s Republic of China (PRC). As an indispensable element of Beijing’s ‘transportation revolution’, the aim of its construction is to expand the influence and consolidate the control of the Chinese Communist Party, which regards this as crucial to China’s successful rise in the 21st century.

Lees hier meer

The Communist Party as Living Buddha

The boy recognised by the Dalai Lama as the Panchen Lama, one of Tibet’s most important religious leaders, marked his 18th birthday and coming of age on April 25, 2007, after more than a decade in Chinese custody.
Lees hier meer

Tibet at a Turning Point

In spring 2008, a tidal wave of mainly peaceful protests against the Chinese government swept across Tibet. Tibetans risked their lives to demonstrate that their exiled leader, the Dalai Lama, and not the Chinese state, represents their interests. This uprising is a result of more than half a century of Communist Party misrule and revealed the breakdown of Beijing’s Tibet policy at a time when China sought to convey an image of harmony in the buildup to the Olympics.
Lees hier meer