JAARVERSLAG & JAARREKENING

Ieder jaar zet International Campaign for Tibet Europe zich in voor het Tibetaanse volk, dat onder de Chinese onderdrukking en wanbeleid en richt het de aandacht van de wereld op het onrecht en de wreedheden die het Tibetaanse volk door China worden aangedaan.

Ook legt International Campaign for Tibet Europe ieder jaar verslag uit over haar werkzaamheden in overeenstemming met de strikte reglementen van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF).

Jaarverslag 2020

2020 bleek een jaar als geen ander. Vanaf maart werd Nederland getroffen door een wereldwijde pandemie, waardoor de rest van het jaar onze gezondheid, het sociale leven, de economie en zelfs de fundamentele mensenrechten onder zware druk kwamen te staan. Voor velen van ons was dit onze eerste initiatie in een wereld van lockdowns en beperkingen, die hoewel tijdelijk en voor de eigen gezondheid, soms moeizaam en onder protest werden geaccepteerd.

In feite is Tibet al 70 jaar in lockdown en over de gevolgen van de pandemie voor Tibet is nog steeds weinig bekend. Juist tijdens een epidemie vormt een onderdrukt en gemarginaliseerd volk zoals de Tibetanen een uiterst kwetsbare groep. Lees hier verder:

Lees hier meer en download het jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet heeft met ingang van 2005 het CBF-keurmerk voor goede doelen verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), en is in verband met de overgang naar de CBF-Erkenningsregeling met ingang van augustus 2016 opgenomen in het register van erkende organisaties van het CBF.

Een voorwaarde van de CBF-Erkenningsregeling is dat het financieel jaarverslag wordt ingericht volgens de Richtlijnen Fondsenwervende Instellingen, welke wordt gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn maakt onderscheid tussen de kosten die een organisatie maakt om fondsen te werven en de kosten die zij maakt om het geld conform de doelstelling te besteden. De inrichting van deze jaarrekening voldoet aan deze richtlijn.

Een verdere voorwaarde van de CBF-Erkenningsregeling is dat het financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de organisatie. Bij deze voldoen wij aan deze voorwaarde en hieronder kunt u het volledige jaarrekening integraal inzien of downloaden.

Deze jaarrekening is gecontroleerd door onze accountant, Zirkzee Audit B.V. in Oegstgeest.

De volledige jaarrekening van 2020 van NSICT inclusief de goedkeurende controleverklaring van Zirkzee Audit B.V. kunt u hier vinden:

Bekijk de volledige jaarrekening van 2020

Bekijk alle Jaarverslagen & Jaarrekeningen

overige jaarverslagen   Overige jaarrekeningen