JAARVERSLAG & JAARREKENING

 

Ieder jaar zet International Campaign for Tibet zich in voor het Tibetaanse volk, dat onder de Chinese onderdrukking en wanbeleid en richt het de aandacht van de wereld op het onrecht en de wreedheden die het Tibetaanse volk door China worden aangedaan.

Ook legt International Campaign for Tibet ieder jaar verslag uit over haar werkzaamheden in overeenstemming met de strikte reglementen van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving, het CBF.

Hieronder kunt u deze verslagen en jaarrekeningen inzien en downloaden.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019Voor Tibetanen was 2019 een jaar van herdenkingen. Al meer dan 70 jaar houdt China Tibet in een ijzeren greep. 2019 was het ook precies 60 jaar na de grote volksopstand van 1959, waarbij alleen al in Lhasa vele tienduizenden Tibetanen het leven lieten. De Dalai Lama en talloze Tibetanen zagen zich gedwongen Tibet te ontvluchten om in ballingschap de afgelopen decennia een nieuw bestaan op te bouwen.

Lees hier meer of download het volledige rapport

Jaarverslag 2018

Als één ontwikkeling 2018 karakteriseert, dan is het de toename in wantrouwen van het Westen jegens China. In plaats van te transformeren tot een open samenleving en een verantwoordelijke stakeholder, is het land afgegleden tot een totalitaire dictatuur.

Meer en meer keert China zich af van ‘verdorven Westerse waarden als democratie en vrije meningsuiting’ en probeert het zich op alle mogelijke manieren te onttrekken aan internationale verdragen en verplichtingen of deze naar zijn hand te zetten.

Lees hier meer of download het volledige rapport

Volledige Jaarrekening 2019

Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet heeft met ingang van 2005 het CBF-keurmerk voor goede doelen verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), en is in verband met de overgang naar de CBF-Erkenningsregeling met ingang van augustus 2016 opgenomen in het register van erkende organisaties van het CBF.

Een voorwaarde van de CBF-Erkenningsregeling is dat het financieel jaarverslag wordt ingericht volgens de Richtlijnen Fondsenwervende Instellingen, welke wordt gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn maakt onderscheid tussen de kosten die een organisatie maakt om fondsen te werven en de kosten die zij maakt om het geld conform de doelstelling te besteden. De inrichting van deze jaarrekening voldoet aan deze richtlijn.

Een verdere voorwaarde van de CBF-Erkenningsregeling is dat het financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de organisatie. Bij deze voldoen wij aan deze voorwaarde en hieronder kunt u het volledige jaarrekening integraal inzien of downloaden.

Deze jaarrekening is gecontroleerd door onze accountant, Zirkzee Audit B.V. in Oegstgeest.

De volledige jaarrekening van 2019 van NSICT inclusief de goedkeurende controleverklaring van Zirkzee Audit B.V. kunt u hier vinden:

Bekijk hier de volledige jaarrekening van 2019

Volledige Jaarrekening 2018

Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet heeft met ingang van 2005 het CBF-keurmerk voor goede doelen verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), en is in verband met de overgang naar de CBF-Erkenningsregeling met ingang van augustus 2016 opgenomen in het register van erkende organisaties van het CBF.

De volledige jaarrekening van 2018 van NSICT inclusief de goedkeurende controleverklaring van Zirkzee Audit B.V. kunt u hier downloaden:

Bekijk hier de volledige jaarrekening van 2018