JAARVERSLAG & JAARREKENING

Ieder jaar zet International Campaign for Tibet Europe zich in voor het Tibetaanse volk, dat onder de Chinese onderdrukking en wanbeleid en richt het de aandacht van de wereld op het onrecht en de wreedheden die het Tibetaanse volk door China worden aangedaan.

Ook legt International Campaign for Tibet Europe ieder jaar verslag uit over haar werkzaamheden in overeenstemming met de strikte reglementen van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF).

Jaarverslag 2022

In 2022 onderging ICT Europa aanzienlijke ontwikkelingen, zowel op organisatorisch als persoonlijk vlak. In juli 2022 hielden wij, het bestuur

en het personeel, een tweedaagse bijeenkomst waarbij we het “Leiden Document” opstelden. Hierin legden we drie belangrijke overeenkomsten vast: ten eerste de overgang naar een modernere en professionelere organisatie, ten tweede het inspelen op de veranderende politieke situatie in Europa, en ten derde het benadrukken van eenheid als “One ICT.”

Lees hier verder (EN) :

Download here the full report (EN)

Jaarverslag 2021

2021 vroeg veel flexibiliteit van werknemers en werkgevers over de hele wereld. Covid-19 heeft een ware impact gehad op de non-profitsector. Ook ICT Europe werd getroffen door de pandemie. Het personeel kon slechts gedeeltelijk op kantoor werken. Openbare evenementen waren niet mogelijk. De meeste zaken moesten naar onlinesfeer worden verschoven. Ondanks deze beperkingen konden onze teams in Amsterdam en Brussel het jaar succesvol doorkomen.

NGO’s die afhankelijk zijn van direct marketing en een loyaal lidmaatschap hebben, zoals ICT Europe, hebben echter minder last van de directe impact van de coronapandemie. We willen onze supporters bedanken voor hun loyaliteit door de jaren heen, waardoor we ons werk konden voortzetten.

Download here the full report (EN) Download hier het volledige rapport (NL)

Jaarrekening 2021

Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet heeft met ingang van 2005 het CBF-keurmerk voor goede doelen verkregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), en is in verband met de overgang naar de CBF-Erkenningsregeling met ingang van augustus 2016 opgenomen in het register van erkende organisaties van het CBF.

Een voorwaarde van de CBF-Erkenningsregeling is dat het financieel jaarverslag wordt ingericht volgens de Richtlijnen Fondsenwervende Instellingen, welke wordt gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze richtlijn maakt onderscheid tussen de kosten die een organisatie maakt om fondsen te werven en de kosten die zij maakt om het geld conform de doelstelling te besteden. De inrichting van deze jaarrekening voldoet aan deze richtlijn.

Een verdere voorwaarde van de CBF-Erkenningsregeling is dat het financieel jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de organisatie. Bij deze voldoen wij aan deze voorwaarde en hieronder kunt u het volledige jaarrekening integraal inzien of downloaden.

Deze jaarrekening is gecontroleerd door onze accountant, Zirkzee Audit B.V. in Oegstgeest.

De volledige jaarrekening van 2021 van NSICT inclusief de goedkeurende controleverklaring van Zirkzee Audit B.V. kunt u hier vinden:

Bekijk de volledige jaarrekening van 2021 (NL)

Bekijk alle Jaarverslagen & Jaarrekeningen

overige jaarverslagen   Overige jaarrekeningen