Strategie & Beleid

Meerjarenplan 2023 - 2028

Het doel van ICT Europe is het Tibetaanse volk te steunen in zijn strijd voor vrijheid. Het is gebaseerd op de overtuiging dat het Tibetaanse volk in vrijheid over zijn toekomst moet kunnen beslissen. De manieren waarop ICT Europa gebruikt zijn geweldloos en geïnspireerd door de visie van Z.H. de Dalai Lama.

Succesvolle transitie naar een professionelere organisatie met duidelijkere, geformaliseerde, verantwoordelijke en transparante besluitvorming en een meer zekere en voorspelbare inkomstenbasis vereist een bestuur met divers talent. De financiële onzekerheid moet worden omgezet in een zekere, voorspelbare en controleerbare ontwikkeling door middel van een goed doordachte financiële en fondsenwervingsplanning.

China wekt als tegenstander steeds meer wantrouwen en de westerse landen, vooral in Europa, zijn bezig hun houding tegenover China te herzien. Op het gebied van milieu (klimaat en biodiversiteit) biedt Tibet belangrijke aanknopingspunten voor een gesprek en belangenbehartiging. Evenzo op het gebied van veiligheid. Tibet en de Tibetanen kunnen zich positioneren als belangrijke partners voor een veiliger wereld.

Lees hier het volledige Meerjarenplan 2023 – 2028

 

Meerjarenplan 2019 - 2021

Onder leiding van president Xi Jinping vaart China een steeds meer autoritaire koers en neemt de onderdrukking in Tibet schrikbarend toe.

Extreme veiligheidsmaatregelen en de criminalisering van gewone culturele en religieuze activiteiten, zorgen voor een diep klimaat van angst onder Tibetanen. De voorschriften van het boeddhisme worden vervangen door de dictaten van de Chinese Communistische Partij.

ICT gelooft dat niet alleen het Tibetaanse volk, maar ieder van ons, als individu, moet opstaan en de machtigen der aarde ter verantwoording moet roepen. Samen met onze meer dan 20.000 loyale donateurs is ICT Europe vastbesloten om zich te blijven in te zetten voor een duurzame politieke oplossing, waarin Tibetanen hun eigen unieke pad kunnen volgen en Tibets waardevolle boeddhistische cultuur en unieke identiteit in vrijheid kan opbloeien.

Lees hier het volledige Meerjarenplan 2019 – 2021

 

Strategische doelstellingen 2019

De context waarin ICT opereert, is uitdagend. In Tibet zelf is sprake van een buitengemeen hard politiek klimaat. Ieder jaar neemt de onderdrukking en de poging om het Tibetaanse volk het zwijgen op te leggen toe. Zelfs milde uitingen van de Tibetaanse cultuur of religieuze praktijk kunnen worden geïnterpreteerd als ‘separatistisch’, of zelfs ‘terroristisch’ en worden bestraft met marteling, gevangenneming of erger.

Niet alleen in Tibet probeert de Chinese kritiek op haar beleid overheid te voorkomen, maar ook ver buiten haar eigen landsgrenzen. Met grootschalige en systematische propaganda-campagnes, omkoping, intimidatie, spionage en infiltratie, heeft China haar invloed op supranationale organisaties, regeringen, universiteiten en maatschappelijke organisaties drastisch uitgebreid.

Steeds openlijker stelt China de mensenrechten en andere fundamentele westerse waarden ter discussie en Westerse landen worstelen om een samenhangend China-beleid te vinden.

In tegenstelling tot de Nederlandse bevolking lijkt de Nederlandse regering zich te distantiëren van de mensenrechtenschendingen in Tibet en heeft zij de kwestie uitbesteed aan de Europese Unie of zelfs de VN, in een schijnbare poging om kritiek van China te voorkomen.

Lees hier het volledige Werkplan voor 2019

 

Strategische doelstellingen 2018

Lees in het onderstaande werkplan onze onze strategische doelstellingen voor 2018.

Strategische Doelstellingen voor 2018

 

Strategische doelstellingen 2017

Lees in het onderstaande werkplan onze onze strategische doelstellingen voor 2018.

Strategische Doelstellingen 2017