Onze werkwijze

Wij onderzoeken de actuele situatie in Tibet, lobbyen beleidsmakers, voeren actie, brengen actuele ontwikkelingen in Tibet onder de aandacht van media en publiek en steunen concrete projecten in en buiten Tibet.

Onderzoek

Ons onderzoeksteam verzamelt via een netwerk van contacten feiten over actuele ontwikkelingen in Tibet. Deze feiten worden geanalyseerd, gecorroboreerd en gepubliceerd in rapporten. Onze rapporten worden gedeeld met media, publiek en beleidsmakers. Doordat Tibet hermetisch van de buitenwereld is afgesloten is het de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om de situatie in Tibet te onderzoeken.

Actie

Samen met meer dan 100.000 vrienden, voeren wij actie voor een vreedzame oplossing in Tibet, vrijlating van politieke gevangenen, respect voor Tibet’s fragiele ecosysteem, behoud van de Tibetaanse cultuur en taal, en terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet. Met onze acties versterken wij de stem van Tibetanen in Tibet en houden wij Tibet op de politieke agenda.

Lobby

Wij informeren nationale en internationale beleidsmakers over de actuele situatie in Tibet. Wij sporen onze politici kamerbreed aan tot actie en doen concrete voorstellen voor beleid, kamervragen en ontvangst van Tibetaanse delegaties. Regelmatig vragen wij u petities te ondertekenen om onze politici te laten weten dat onze zorg om Tibet breed gedragen wordt. Wij spreken de Verenigde Naties toe over mensenrechtenschendingen, informeren Speciale Rapporteurs van de VN en nemen deel aan vergaderingen van UNESCO wat betreft bescherming van Tibet’s fragiele ecosysteem en klimaatverandering.

Bewustwording

Wij versterken de stem van Tibetanen en duiden actuele ontwikkelingen in Tibet via traditionele en sociale media, onze nieuwsbrief en rapporten, en onze website. Wij gaan met mensen in gesprek op straat en op festivals. Wij organiseren conferenties en ronde tafels op actuele thema’s. Door deze acties zorgen wij ervoor dat het Tibetaanse verhaal niet overschreeuwd wordt door steeds luidere Chinese propaganda die het publieke discours probeert te beheersen.

Samenwerking

Om de impact van ons werk te vergroten werken wij samen met andere organisaties, in Nederland en internationaal.

Internationaal werken wij onder andere samen met Human Rights Watch, Helsinki Foundation for Human Rights, Reporters without Borders, Amnesty International, the International Commission of Jurists, Human Rights in China, the International Federation for Human Rights, the Society for Threatened People’s, International Tibet Network. Verder werken wij samen met the Tibetan Women’s Association, the Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, Gu Chu Sum en the Central Tibetan Administration.

In Nederland werken wij samen met Instituut Clingendael, het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, het Boeddhistisch Filmfestival, de Vereniging Oeigoeren Nederland, de Tibetaanse gemeenschap in Nederland en Europa en Stichting Bezoek Dalai Lama Nederland.