fbpx
Uw Nalatenschap

Heeft u wel eens nagedacht over uw nalatenschap?

Ondanks onze inzet en onze successen is de situatie voor Tibetanen in Tibet moeilijker dan ooit. Dat maakt uw steun voor de strijd voor behoud van de Tibetaanse cultuur ontzettend belangrijk, nu en in de toekomst. Heeft u wel eens overwogen of u zou willen nalaten voor Tibet?

Hoe gaat dat, nalaten aan een goed doel zoals de International Campaign for Tibet? U leest het hier. 

Nalaten begint bij het in kaart brengen van uw bezittingen. Wat hebt u aan bezittingen in geld, een huis, antiek, sieraden, boeken, kunst. Wanneer u niets hebt vastgelegd gaat uw nalatenschap volgens de wet naar uw kinderen, uw partner of andere familieleden.

Wilt u naast uw wettige erfgenamen ook anderen zoals de International Campaign for Tibet, laten delen in uw nalatenschap dan hebt u een testament nodig. 

Uw nalatenschap aan ICT draagt ertoe bij dat wij ons kunnen blijven inzetten voor:

  • een vreedzame oplossing voor Tibet via dialoog met de Chinese regering,
  • het onderzoeken en aankaarten van schendingen van mensenrechten in Tibet,
  • het steunen van concrete projecten op gebied van taal en steun aan politieke gevangenen in Tibet en,
  • het behouden van unieke Tibetaanse cultureel en religious erfgoed.

Uw nalatenschap aan ons is vrij van erfbelasting en komt dus 100% ten goede aan de Tibetaanse zaak.

 

 

Testament

Als u zelf wilt bepalen aan wie u wat wilt nalaten, dan is het nodig om een testament op te laten maken bij een notaris. Alleen dan zijn uw wensen rechtsgeldig.

U kunt op twee manieren nalaten aan ICT, via Erfstelling of Legaat.

  • Een legaat: met een legaat kunt u een specifiek bedrag of specifiek bezit nalaten aan ICT. Legaten kunnen geld betreffen, maar ook goederen, onroerend goed of waardepapieren.
  • Erfstelling: bij een erfstelling wordt een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan ICT toegekend. Naast bijvoorbeeld uw familieleden, vrienden of instellingen, benoemt u ICT dan als een van uw erfgenamen in de vorm van een bepaald percentage.

Mandala Society

Als u ICT als begunstigde in uw testament heeft opgenomen wordt u lid van de Mandala Society.

Een mandala is een cirkel of een wiel dat symbool staat voor het mededogen en de liefde van een verlicht wezen voor alle andere wezens. De mandala wordt vaak weergegeven in de vorm van een zandpatroon dat vrede en lichamelijk evenwicht verbeeldt, zowel voor het individu als voor de wereld.

In de Tibetaanse context wordt de zandmandala vaak gecreëerd als uitdrukking van vergankelijkheid en onthechting. Nadat de mandala is opgebouwd, wordt deze op rituele wijze afgebroken en wordt het zand naar een rivier gedragen, om het aan de natuur terug te geven voor het welzijn van al het leven.

 

Als u meer informatie wilt of onze brochure over nalaten wilt ontvangen, neem contact op met Christa Meindersma via email (christa.meindersma@savetibet.nl) of telefoon (020 330 8265).