Mandala Society

De Mandala Society – nalaten aan ICT

Staat u wel eens stil bij wat er met uw geld gebeurt na uw overlijden?

Uw nalatenschap wordt gevormd door uw bezittingen in geld, onroerend goed, antiek, sieraden en kunst. Wanneer u niets hebt vastgelegd gaat uw nalatenschap volgens de wet naar uw kinderen, uw partner of andere familieleden. Dat is natuurlijk een prima bestemming, maar het is ook mogelijk om (een deel van) uw nalatenschap te geven aan een goed doel, zoals International Campaign for Tibet (ICT).

Nalatenschappen aan ICT dragen ertoe bij dat wij ons kunnen blijven inzetten voor Tibet. Met deze duurzame financiële middelen kunnen wij bijdragen aan een vreedzame oplossing voor de toekomst van Tibet via dialoog met de Chinese regering, het bevorderen van de mensenrechten in Tibet, het stimuleren van economische ontwikkeling in Tibet, en het behouden van unieke Tibetaanse cultureel erfgoed.

Uw nalatenschap aan ons is vrij van erfbelasting (voorheen successierecht) en komt  dus voor 100% ten goede aan de Tibetaanse zaak.

Vul het formulier in en u ontvangt per post de informatiebrochure over de Mandala Society. Of download de Mandala Society brochure.

 

Testament

Als u zelf wilt bepalen aan wie u wat wilt nalaten, dan is het nodig om een testament op te laten maken bij een notaris. Alleen dan zijn uw wensen rechtsgeldig.

U kunt op twee manieren nalaten aan ICT, via Erfstelling of Legaat.

  • Een legaat: met een legaat kunt u een specifiek bedrag of specifiek bezit nalaten aan ICT. Legaten kunnen geld betreffen, maar ook goederen, onroerend goed of waardepapieren.
  • Erfstelling: bij een erfstelling wordt een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan ICT toegekend. Naast bijvoorbeeld uw familieleden, vrienden of instellingen, benoemt u ICT dan als een van uw erfgenamen in de vorm van een bepaald percentage.

 

Mandala Society

ICT heeft de Mandala Society in het leven geroepen voor mensen die ICT als begunstigde in hun testament hebben opgenomen. 

Een mandala is een cirkel of een wiel dat symbool staat voor het mededogen en de liefde van een verlicht wezen voor alle andere wezens. De mandala wordt vaak weergegeven in de vorm van een zandpatroon dat vrede en lichamelijk evenwicht verbeeldt, zowel voor het individu als voor de wereld.

In de Tibetaanse context wordt de zandmandala vaak gecreëerd als uitdrukking van vergankelijkheid en onthechting. Nadat de mandala is opgebouwd, wordt deze op rituele wijze afgebroken en wordt het zand naar een rivier gedragen, om het aan de natuur terug te geven voor het welzijn van al het leven.

 

Neem voor meer informatie contact op met Christa Meindersma via email (christa.meindersma@savetibet.nl) of telefoon (020 330 8265)