Uw Nalatenschap

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

Hoe gaat dat, nalaten aan een goed doel zoals de International Campaign for Tibet? U leest het hier. 

Ondanks onze inzet en onze successen is de situatie voor Tibetanen in Tibet moeilijker dan ooit. Dat maakt uw steun voor de strijd voor behoud van de Tibetaanse cultuur ontzettend belangrijk, nu en in de toekomst. Heeft u wel eens overwogen of u zou willen nalaten voor Tibet?

Nalaten begint bij het in kaart brengen van uw bezittingen. Wat heeft u aan bezittingen in geld, een huis, antiek, sieraden, boeken, kunst. Wanneer u niets heeft vastgelegd gaat uw nalatenschap volgens de wet naar uw kinderen, uw partner of andere familieleden.

Wilt u, bijvoorbeeld naast uw wettige erfgenamen, ook anderen of stichtingen zoals de International Campaign for Tibet laten delen in uw nalatenschap dan kunt u dat zelf in een testament vastleggen.

Uw nalatenschap aan International Campaign for Tibet draagt ertoe bij dat wij ons kunnen blijven inzetten voor:

  • een vreedzame oplossing voor Tibet door het aandringen op een dialoog met de Chinese regering;
  • het onderzoeken en aankaarten van schendingen van mensenrechten in Tibet;
  • het steunen van concrete projecten op gebied van taal en steun aan politieke gevangenen in Tibet;
  • en het behouden van unieke Tibetaanse cultureel en religieus erfgoed.

Uw nalatenschap aan ons is vrij van erfbelasting en komt dus geheel ten goede aan de Tibetaanse zaak.

Uw Testament

Als u zelf wilt bepalen aan wie u wat wilt nalaten, dan is het nodig om een testament op te laten maken bij een notaris. Alleen dan zijn uw wensen rechtsgeldig.

U kunt op twee manieren nalaten aan International Campaign for Tibet, via een erfstelling of via een legaat.

  • Een legaat: met een legaat kunt u een specifiek bedrag of specifiek bezit nalaten aan International Campaign for Tibet Europe. Legaten kunnen geld betreffen, maar ook goederen, onroerend goed of waardepapieren.
  • Erfstelling: bij een erfstelling wordt een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan International Campaign for Tibet Europe toegekend. Naast bijvoorbeeld uw familieleden, vrienden of instellingen, benoemt u ICT Europe dan als een van uw erfgenamen in de vorm van een bepaald percentage.

Word lid van de Mandala Society

Wanneer u International Campaign for Tibet als begunstigde in uw testament heeft opgenomen wordt u lid van de Mandala Society.

Als u meer informatie wilt of onze brochure over nalaten wilt ontvangen, neem contact op met Inge Hoekstra, Fundraising manager bij ICT Europe, via email: [email protected] of telefonisch via: 020 330 8265.

Een Tibetaanse mandala is een cirkel of een wiel dat symbool staat voor het mededogen en de liefde van een verlicht wezen voor alle andere wezens. De mandala wordt vaak weergegeven in de vorm van een zandpatroon dat vrede en lichamelijk evenwicht verbeeldt, zowel voor het individu als voor de wereld.

In de Tibetaanse context wordt de zandmandala vaak gecreëerd als uitdrukking van vergankelijkheid en onthechting. Nadat de mandala is opgebouwd, wordt deze op rituele wijze afgebroken en wordt het zand naar een rivier gedragen, om het aan de natuur terug te geven voor het welzijn van al het leven.