Waarom nalaten aan International Campaign for Tibet

Staat u wel eens stil bij wat er met uw geld gebeurt na uw overlijden?

Uw nalatenschap wordt gevormd door uw bezittingen in geld, onroerend goed, antiek, sieraden en kunst. Wanneer u niets hebt vastgelegd gaat uw nalatenschap volgens de wet naar uw kinderen, uw partner of andere familieleden. Dat is natuurlijk een prima bestemming, maar het is ook mogelijk om (een deel van) uw nalatenschap te geven aan een goed doel, zoals International Campaign for Tibet (ICT).

Uw nalatenschap aan ICT draagt ertoe bij dat wij ons kunnen blijven inzetten voor:

  • een vreedzame oplossing voor Tibet via dialoog met de Chinese regering,
  • het onderzoeken en aankaarten van schendingen van mensenrechten in Tibet,
  • het steunen van concrete projecten op gebied van taal en steun aan politieke gevangenen in Tibet en,
  • het behouden van unieke Tibetaanse cultureel en religious erfgoed.

Uw nalatenschap aan ons is vrij van erfbelasting en komt dus 100% ten goede aan de Tibetaanse zaak.

Als u meer informatie wilt of onze brochure over nalaten wilt ontvangen, vult u alstublieft het formulier in.

 

 

Testament

Als u zelf wilt bepalen aan wie u wat wilt nalaten, dan is het nodig om een testament op te laten maken bij een notaris. Alleen dan zijn uw wensen rechtsgeldig.

U kunt op twee manieren nalaten aan ICT, via Erfstelling of Legaat.

  • Een legaat: met een legaat kunt u een specifiek bedrag of specifiek bezit nalaten aan ICT. Legaten kunnen geld betreffen, maar ook goederen, onroerend goed of waardepapieren.
  • Erfstelling: bij een erfstelling wordt een bepaald deel van uw totale nalatenschap aan ICT toegekend. Naast bijvoorbeeld uw familieleden, vrienden of instellingen, benoemt u ICT dan als een van uw erfgenamen in de vorm van een bepaald percentage.

Mandala Society

Als u ICT als begunstigde in uw testament heeft opgenomen wordt u lid van de Mandala Society.

Een mandala is een cirkel of een wiel dat symbool staat voor het mededogen en de liefde van een verlicht wezen voor alle andere wezens. De mandala wordt vaak weergegeven in de vorm van een zandpatroon dat vrede en lichamelijk evenwicht verbeeldt, zowel voor het individu als voor de wereld.

In de Tibetaanse context wordt de zandmandala vaak gecreëerd als uitdrukking van vergankelijkheid en onthechting. Nadat de mandala is opgebouwd, wordt deze op rituele wijze afgebroken en wordt het zand naar een rivier gedragen, om het aan de natuur terug te geven voor het welzijn van al het leven.

 

Neem voor meer informatie contact op met Christa Meindersma via email (christa.meindersma@savetibet.nl) of telefoon (020 330 8265)