Code of Conduct / Gedragscode

In overeenstemming met onze waarden van integriteit en kwaliteit zet de Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) zich in voor het handhaven van het hoogste niveau van ethisch gedrag bij al haar medewerkers, bestuursleden, leden van de adviesraad, stagiaires, vrijwilligers, leveranciers en andere mensen die betrokken zijn bij onze organisatie.

Onze gedragscode bevat de leidende principes voor passend gedrag op de werkplek.

Mensen die voor of met NSICT werken, stemmen in met onze gedragscode en houden zich aan het beleid en de procedures van onze organisatie. De strengste normen van persoonlijk en professioneel gedrag worden in acht genomen om ervoor te zorgen dat de integriteit en de reputatie van NSICT niet in gevaar worden gebracht door hun acties.

Click here for the new Code of Conduct!

Neem contact op met onze integriteitsfunctionaris als u klachten hebt over de schending van de NSICT-gedragscode.
Email: [email protected]
Telefoon: 0203308265