Bereken uw belastingvoordeel

Haal meer uit uw schenking

International Campaign for Tibet in Europe is een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Hierdoor zijn schenkingen ICT veelal aftrekbaar van de belasting. De belastingdienst maakt onderscheid tussen gewone ‘eenmalige’ giften en zogenaamde periodieke giften.

Gewone giften
Gewone giften zijn giften die u niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Deze giften, mits u ze via bijvoorbeeld een rekeningafschrift kunt aantonen, zijn aftrekbaar als u grofweg aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Uw gift bedraagt meer dan 1% het jaarinkomen van uzelf en dat van uw eventuele fiscale partner opgeteld. Tevens geldt een minimum bedrag van €60.
  2. Uw gift mag u aftrekken met een maximum van 10% van dit jaarinkomen.

Periodieke giften

Er is sprake van een periodieke gift in de volgende situaties:

  1. Jaarlijks doneert u hetzelfde bedrag aan ons, eventueel in meerdere delen.
  2. U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar.
  3. Het einde de jaarlijkse donaties ligt vast, bijvoorbeeld door het verstrijken van de tijd of een andere gebeurtenis.
  4. U hebt de periodieke gift vastgelegd in een notariële akte of een met ons gesloten overeenkomst.

Bereken uw belastingvoordeel

Hieronder vindt u een tool om uw belastingvoordeel snel en gemakkelijk te berekenen. De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. Voer het bedrag van de schenking in samen met uw bruto-jaarinkomen en leeftijd en bereken wat u extra kunt schenken of terugontvangt van de Belastingdienst. Het eventuele belasting- of schenkingsvoordeel is direct uit te lezen in de onderstaande tabel.


Een en ander kunt u hier bij de belastingdienst nalezen.

Neem voor meer informatie contact op met Christa Meindersma via email ([email protected]) of telefoon (020 330 8265)