8 September 2021

Verklaring van ICT op het Azië-Pacific Forum van de VN over minderheidsvraagstukken

7 September, 2021

BRUSSEL-International Campaign for Tibet heeft vandaag een verklaring afgelegd op het derde Regionale Forum van de VN Azië-Stille Oceaan over minderhedenvraagstukken, waarin wordt opgeroepen tot beëindiging van het Siniciseringsbeleid in Tibet en tot hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog. Het forum vindt virtueel plaats op 7 en 8 september en is gericht op ‘conflictpreventie en de bescherming van de mensenrechten van de minderheden’.

Het regionale forum wordt bijeengeroepen door de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor minderhedenvraagstukken, Fernand de Varennes, en georganiseerd door het Tom Lantos Instituut in samenwerking met een aantal regionale organisaties. Speciaal Rapporteur de Varennes verklaarde dat in de afgelopen decennia het aantal conflicten in de wereld is toegenomen en dat de meeste daarvan interne conflicten waren waarbij minderheden of inheemse groepen betrokken waren die zich buitengesloten en gemarginaliseerd voelen.

De deelnemers van maatschappelijke organisaties verstrekten informatie en aanbevelingen uit hun respectieve regio’s, die als input zullen dienen voor het volgende algemene forum over minderhedenvraagstukken, dat zal plaatsvinden op 2 en 3 december, en voor het jaarverslag van de speciale rapporteur dat zal worden gepresenteerd tijdens de 49e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in maart volgend jaar. In 2022 zal het 30 jaar geleden zijn dat de VN-Verklaring over de rechten van personen behorende tot nationale of etnische, godsdienstige of taalkundige minderheden is aangenomen.

Directeur EU-beleid van ICT, Vincent Metten, deed concrete aanbevelingen aan de Chinese regering, onder meer met betrekking tot de hervatting van de Chinees-Tibetaanse dialoog en een oproep om zich niet te bemoeien met het proces van opvolging van Tibetaanse boeddhistische leiders. Metten verklaarde: “Gezien de diepe verering van de verbannen Dalai Lama in Tibet en de openbaar gemaakte plannen van de Chinese Communistische Partij om een opvolger voor de Dalai Lama te benoemen, vrezen wij dat de Tibetanen hun grieven zeker via protesten kenbaar zullen maken. Dergelijke protesten zullen hoogstwaarschijnlijk door de autoriteiten met repressie en geweld worden beantwoord, wat mogelijk zal leiden tot ernstige schendingen van de mensenrechten en gewelddadige conflicten.”

De volledige verklaring van ICT staat hieronder. De video- en audio-opname zullen publiekelijk beschikbaar zijn op het Tom Lantos Institutes YouTube-kanaal, de website en op:  www.minorityforum.info.

 

ICT-verklaring

Geachte Speciaal Rapporteur de Varennes,

Dames en Heren,

Al meer dan zeven decennia worden de burgerlijke en politieke rechten van de Tibetanen, alsook hun sociale, economische en culturele rechten, geschonden. De controle en het toezicht op Tibetanen zijn onder president Xi Jinping uitgebreid. De Tibetaanse cultuur wordt gezien als een bedreiging voor de Chinese Communistische Partij, die op haar beurt een breed beleid voert om de Tibetaanse cultuur te siniseren. Wij zijn ervan overtuigd dat een dergelijk beleid niet alleen in strijd is met de internationale mensenrechtennormen, maar ook bestaande spanningen verergert en nieuwe conflicten creëert.

Aangezien de Tibetanen geen toevlucht nemen tot geweld, blijft de situatie in Tibet een stille crisis, zoals wordt geïllustreerd door de zelfverbrandingen van meer dan 150 Tibetanen sinds 2009, van wie velen hebben opgeroepen tot de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet.

Gezien de diepe verering van de verbannen Dalai Lama in Tibet en de openbaar gemaakte plannen van de Chinese Communistische Partij om een opvolger voor de Dalai Lama te benoemen, vrezen wij dat de Tibetanen hun grieven zeker via protesten kenbaar zullen maken. Dergelijke protesten zouden hoogstwaarschijnlijk door de autoriteiten met repressie en geweld worden beantwoord, hetgeen zou kunnen leiden tot ernstige schendingen van de mensenrechten en gewelddadige conflicten.

Om een dergelijk conflict te voorkomen, dringen wij er bij de Chinese leiders op aan de Chinees-Tibetaanse dialoog te hervatten. Het pas verkozen hoofd van het Centraal Tibetaans Bestuur, Penpa Tsering, heeft opnieuw bevestigd dat de Tibetaanse zijde bereid is deze dialoog te hervatten. Wij beschouwen dit als een concrete stap naar een oplossing van het conflict, die, indien de Chinese regering deze stap zet, een enorm positief effect op de gehele regio en daarbuiten zou kunnen hebben.

Ten tweede doen wij een beroep op de Chinese regering om het recht van Tibetaanse boeddhisten te waarborgen om hun religieuze leiders te kiezen in overeenstemming met hun eigen religieuze tradities en praktijken. Beleid van ‘sinisering’ moet worden afgeschaft, aangezien het erop gericht is de culturele identiteit van het Tibetaanse volk te ondermijnen.

Tenslotte steunen en bepleiten wij de specifieke aanbeveling van 50 Speciale Procedures voor de instelling van een speciaal mechanisme om toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de mensenrechtensituatie in China, met inbegrip van Tibet, Xinjiang en Hong Kong. Het is belangrijk dat de Chinese regering, ondanks haar pogingen om een norm van straffeloosheid in te stellen, kritisch wordt gevolgd in verband met schendingen van de mensenrechten.

Dank u voor uw aandacht.

 

Vincent Metten

Directeur EU-beleid, ICT Europe

Tags: China, VN
Share this
26 June 2020

50 VN experts roepen op tot onafhankelijk VN mechanisme dat mensenrechten in China en Tibet onderzoekt

Lees meer