26 juni 2020

50 VN experts roepen op tot onafhankelijk VN mechanisme dat mensenrechten in China en Tibet onderzoekt

VN-experts roepen op tot doortastende maatregelen om de fundamentele vrijheden in China te beschermen (vertaling persbericht van de Office of the High Commissioner for Human Rights)

GENÈVE (26 juni 2020) – Onafhankelijke VN-experts hebben herhaaldelijk met de regering van de Volksrepubliek China gecommuniceerd over hun alarm over de onderdrukking van fundamentele vrijheden in China. Ze hebben de onderdrukking van protest en democratische belangenbehartiging in de Speciale Administratieve Regio Hongkong (SAR), de straffeloosheid voor buitensporig geweld door de politie, het vermeende gebruik van chemische middelen tegen demonstranten, de vermeende seksuele intimidatie en mishandeling van vrouwelijke demonstranten bij de politie aan de kaak gesteld. stations en de vermeende intimidatie van gezondheidswerkers.

Ze hebben ook hun bezorgdheid geuit over een reeks zeer zorgwekkende kwesties, van de collectieve onderdrukking van de bevolking, met name religieuze en etnische minderheden, in Xinjiang en Tibet, tot de detentie van advocaten en vervolging en verdwijningen van mensenrechtenverdedigers in het hele land , beschuldigingen van dwangarbeid in verschillende sectoren van de formele en de informele economie, evenals willekeurige inmenging in het recht op privacy, op cyberbeveiligingswetten die censuur toestaan ​​en de algemeen zorgwekkende antiterrorismewetten en opruiingswetten die van toepassing zijn in Hong Kong. Ze hebben hun bezorgdheid geuit dat journalisten, medische hulpverleners en degenen die hun recht op vrije meningsuiting online uitoefenen in verband met de COVID-19-uitbraak en pandemie naar verluidt te maken hebben gehad met vergelding van de autoriteiten, waaronder velen die zijn beschuldigd van ‘het verspreiden van verkeerde informatie’ of ‘het verstoren van de openbare orde’ ‘.

Onlangs nam het National People’s Congress een besluit om een ​​nationale veiligheidswet voor de SAR Hong Kong op te stellen – zonder enig zinvol overleg met de bevolking van Hong Kong – die, indien aangenomen, de internationale wettelijke verplichtingen van China zou schenden en civiele verplichtingen strenge beperkingen zou opleggen en politieke rechten in de autonome regio. De nationale veiligheidswet zou slecht gedefinieerde misdaden introduceren die gemakkelijk onderhevig kunnen zijn aan misbruik en repressie, onder meer door toedoen van de nationale veiligheidsdiensten van China, die voor het eerst in staat zouden worden gesteld om ‘agentschappen’ in Hong Kong op te richten ‘wanneer dat nodig is’.

Het wetsontwerp zou de mensen van Hong Kong, die een minderheid vormen met hun eigen onderscheidende geschiedenis, culturele en taalkundige en zelfs juridische tradities, de autonomie en grondrechten ontnemen die hen waren gegarandeerd in het kader van de Sino-Britse Gezamenlijke Verklaring van 1984 en de ‘One Country, Het governancekader van Two Systems. Het zou het recht op een eerlijk proces ondermijnen en een sterke toename voorspellen van de willekeurige detentie en vervolging van vreedzame mensenrechtenverdedigers in opdracht van de Chinese autoriteiten. De nationale veiligheidswet zou ook het vermogen van bedrijven die in Hongkong actief zijn, ondermijnen om hun verantwoordelijkheid voor de eerbiediging van de mensenrechten te vervullen, in overeenstemming met de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten.

De onafhankelijke deskundigen dringen er bij de Chinese regering op aan zich te houden aan haar internationale wettelijke verplichtingen, onder meer in het kader van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) en de Chinees-Britse gezamenlijke verklaring, en trekken het ontwerp van nationale veiligheidswet voor Hongkong in.

De onafhankelijke VN-deskundigen zijn van mening dat het tijd is voor hernieuwde aandacht voor de mensenrechtensituatie in het land, met name in het licht van de acties tegen de bevolking van de Hong Kong SAR, minderheden van de autonome regio Xinjiang, de autonome regio Tibet en de mensenrechten verdedigers in het hele land.

De onafhankelijke deskundigen erkennen dat de Chinese regering heeft gereageerd op de mededelingen van onafhankelijke VN-deskundigen, al was het bijna altijd om kritiek te verwerpen.

In tegenstelling tot meer dan 120 staten heeft de Chinese regering echter geen permanente uitnodiging aan onafhankelijke deskundigen van de VN gegeven om officiële bezoeken af ​​te leggen. Ondanks veel verzoeken van speciale procedures heeft de regering het afgelopen decennium slechts vijf bezoeken van onafhankelijke deskundigen toegestaan ​​(met betrekking tot rechten op het gebied van voedsel, discriminatie van vrouwen en meisjes, buitenlandse schulden, extreme armoede en ouderen).

Rekening houdend met de verplichtingen van China op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving en de verplichting om zich te houden aan de ICCPR met betrekking tot de SAR Hongkong, en met het oog op het preventiemandaat van de VN-Mensenrechtenraad om in te spelen op de diepere oorzaken van crises die tot noodsituaties op het gebied van de mensenrechten of ondermijnen vrede en veiligheid, roepen de VN-deskundigen de internationale gemeenschap op om collectief en daadkrachtig op te treden om ervoor te zorgen dat China de mensenrechten eerbiedigt en zich aan zijn internationale verplichtingen houdt.

De onafhankelijke deskundigen dringen er bij de Chinese regering op aan mandaathouders uit te nodigen, met inbegrip van degenen die een mandaat hebben om de burgerlijke en politieke rechten te controleren, onafhankelijke missies uit te voeren en toe te staan ​​dat deze bezoeken plaatsvinden in een omgeving van vertrouwelijkheid, eerbiediging van mensenrechtenverdedigers, en het volledig vermijden van represailles tegen degenen met wie mandaathouders kunnen vergaderen.

Zij dringen er verder bij de VN-Mensenrechtenraad (HRC) op aan met spoed te handelen om alle passende maatregelen te nemen om de Chinese mensenrechtenpraktijken te volgen. Maatregelen waarover de Raad en de lidstaten beschikken, omvatten, maar hoeven niet beperkt te zijn tot de mogelijkheid van:

Een speciale sessie om het scala van schendingen in deze verklaring en in het algemeen te evalueren;
De oprichting van een onpartijdig en onafhankelijk mechanisme van de Verenigde Naties – zoals een speciale rapporteur van de Verenigde Naties, een door de HRC aangewezen panel van deskundigen of een speciale gezant van de secretaris-generaal – om de mensenrechtensituatie in China jaarlijks nauwlettend te volgen, analyseren en erover te rapporteren met name gezien de urgentie van de situaties in de SAR Hongkong, de autonome regio Xinjiang en de autonome regio Tibet; en
Alle lidstaten en VN-agentschappen in hun dialogen en uitwisselingen met China eisen specifiek dat China zijn mensenrechtenverplichtingen nakomt, ook met betrekking tot de kwesties die in deze verklaring worden genoemd. ”

* The experts: Ms. Agnès Callamard, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Mr. David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of expression; Ms. Mary Lawlor, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Ms. Fionnuala D. Ní Aoláin, Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism; Mr. Ahmed Shaheed, Special Rapporteur on freedom of religion or belief; Mr. Fernand de Varennes, Special Rapporteur on minority issues; Mr. Clément Nyaletsossi Voule,Special Rapporteur on the rights of peaceful assembly and association; Surya Deva, Elżbieta Karska, Githu Muigai (Chair), Dante Pesce, Anita Ramasastry (Vice-chair), Working Group on Business and Human Rights; Ms. E. Tendayi Achiume, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism; Mr. Balakrishnan Rajagopal, Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context; Ms. Leigh Toomey (Chair-Rapporteur), Ms. Elina Steinerte (Vice-Chair), Mr. José Guevara Bermúdez, Mr. Seong-Phil Hong, Mr. Sètondji Adjovi, Working Group on Arbitrary Detention; Mr. Diego García-Sayán, Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers; Mr. Michael Lynk, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967; Mr. Michael Fakhri, Special Rapporteur on the right to food; Mr. Tomoya Obokata, Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes and consequences; Mr. Nils Melzer, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; Mr. Baskut Tuncak, Special Rapporteur on the implications for human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes;Mr. Léo Heller, Special Rapporteur on the human rights to water and sanitation; Mr. Livingstone Sewanyana, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order, Ms. Karima Bennoune, Special Rapporteur in the field of cultural rights; Ms. Kombou Boly Barry, Special Rapporteur on the right to education; Ms. Claudia Mahler, Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons; Ms. Maria Grazia Giammarinaro, Special Rapporteur on trafficking in persons especially women and children; Mr. Dainius Pūras, Special Rapporteur on the right to physical and mental health; Members of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances: Mr. Luciano Hazan (Chair), Mr. Tae-Ung Baik (Vice Chair), Mr. Bernard Duhaime, Ms. Houria Es-Slami, and Mr. Henrikas Mickevičius; Ms. Mama Fatima Singhateh, Special Rapporteur on sale and sexual exploitation of children; The Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination: Mr. Chris Kwaja (Chair), Ms. Jelena Aparac, Ms. Lilian Bobea, Ms. Sorcha MacLeod and Mr. Saeed Mokbil; Mr. Olivier De Schutter, Special Rapporteur on extreme poverty and human rights; The Working Group on discrimination against women and girls: Ms. Elizabeth Broderick (Chair),Ms. Alda Facio, Ms. Meskerem Geset Techane, Ms. Ivana Radačić, andMs. Melissa Upreti (Vice Chair); Mr. Joe Cannataci, Special Rapporteur on the right to privacy.

The Special Rapporteurs, Independent Experts and Working Groups are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

Share this
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer
24 augustus 2023

Amerikaanse visumbeperkingen voor Tibetaanse kostscholen

Lees meer