10 July 2013

Tibetaanse monniken in het hoofd geschoten nadat politie op Dalai Lama's verjaardag het vuur opent op biddende Tibetanen

Twee Tibetaanse monniken werden in het hoofd geschoten en verscheidene anderen ernstig gewond nadat de Chinese politie op zaterdag (6 juli) het vuur opende op een menigte, die zich verzameld had om vreedzaam de 78ste verjaardag van de Dalai Lama te vieren in Nyitso, Tawu, Oost-Tibet.

Ondanks de intimiderende aanwezigheid van grote aantallen gewapende troepen, verzamelden veel Tibetanen zich in verschillende gebieden van Kham en Amdo om wierook aan te steken, offerrituelen uit te voeren en te bidden om op 6 juli de Dalai Lama’s verjaardag te makeren. In sommige gebieden werd het beeld van de Dalai Lama duidelijk zichtbaar getoond. Het nieuws volgt berichten dat er in sommige gebieden discussies geweest zijn over het aan Tibetanen toestaan om de Dalai Lama als een religieuze leider te vereren.


Troepen verzamelen bij Tawu om de religieuze viering van de Dalai Lama’s verjaardag te voorkomen.

ICT heeft aangrijpende ontvangen die een een monnik tonen met een ernstige hoofdwond na een schietpartij in Tawu (Chinees: Dawu / Daofu), de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) (in het Tibetaanse gebied Kham) in Sichuan. De monnik werd geïdentificeerd als Tashi Sonam uit het Nyitso klooster. Een andere monnik die in het hoofd werd geschoten is geïdentificeerd als Ugyen Tashi (ook bekend als Tashi Gyaltsen) en van hem wordt gezegd dat hij in kritieke toestand verkeert in het ziekenhuis in Chengdu, de provinciehoofdstad. Verscheidene andere Tibetanen werden ernstig verwond en worden behandeld in Dartsedo (Chinees: Kangding) in Kardze, aldus Tibetaanse bronnen in ballingschap. (Bekijk hier foto: waarschuwing – expliciete inhoud)

De Tibetanen, waaronder leken en monniken uit het nabijgelegen Nyitso klooster en nonnen uit het Gedhen Choeling nonnenklooster, hadden zich verzameld op de lagere hellingen van de als heilig beschouwde berg in de buurt van het dorp Nyitso om op 6 juli de Dalai Lama’s verjaardag te markeren. Zij vierden de Dalai Lama’s verjaardag overeenkomstig de Tibetaanse traditie, verbrandden wierook, wierpen gebedsvlaggen (lungta) in de lucht en voerden religieuze offerrituelen uit. Lokale Tibetanen hadden eerder die ochtend op de top van de heilige berg wierook verbrand, en voegden zich later bij de rest van de Tibetanen op de helling om te khatags (zegensjaals) aan te bieden aan een foto van de Dalai Lama.

Grote aantallen gewapende politie en militairen waren ingezet, waarbij één bron rapporteerde dat er minstens zeven legertrucks en politievoertuigen ter plekke waren. De veiligheidstroepen probeerden te voorkomen dat Tibetanen hun offerrituelen uitvoerden en zich verzamelden, maar volgens twee Tibetaanse bronnen in ballingschap, betoogden een aantal Tibetanen dat het branden van wierook geen misdaad was. Zonder waarschuwing, aldus verschillende Tibetaanse bronnen, opende de politie het vuur op de ongewapende menigte en gebruikte traangas.

De op foto’s uit Tibet afgebeelde monnik werd geïdentificeerd als Tashi Sonam en hij bevindt zich nu in het ziekenhuis in Dartsedo, aldus dezelfde bronnen. De meeste Tibetanen die schotwonden hebben opgelopen, bevinden zich in hetzelfde ziekenhuis en zijn tot dusver geïdentificeerd als Tsering Dhondup, een ‘discipline meester’ monnik in het Nyitso klooster, Tashi Gyaltsen, Tashi en Nyandak, alle drie leken, en twee nonnen. Een monnik, Jangchub Dorjee, werd ook gewond bij de schietpartij. Een Tibetaanse voormalige politieke gevangene in ballingschap uit Tawu zei dat Jangchub de jongere broer van Palden Choetso is. Palden Choetso was een non uit het Ganden Jangchup Choeling Nonnenklooster in Tawu, die zichzelf op 3 november 2011 in brand stak en overleed. (ICT-rapport, Tibetaanse non zichzelf offert in Kardze: aanhoudende weerstand ondanks Chinese repressie) [1].

Volgens dezelfde Tibetaanse bronnen werden een aantal Tibetanen na het incident aangehouden. Momenteel worden ten minste 20 van hen worden vastgehouden in Tawu.

Het schietincident op 6 juli in Tawu volgt op de zelfverbranding van een Tibetaanse non, Wangchen Dolma, vlak bij het Nyitso klooster vorige maand. Wangchen Dolma stak zichzelf in brand tijdens een bijeenkomst van enkele duizenden monniken voor een inter-monastiek debat en onderwijs. De non van vroeg in de dertig overleed op 14 juni. Na de zelfverbranding werd de communicatie in het gebied aan banden gelegd en werd de bewaking van de monniken in het Nyitso klooster, een historisch centrum van de Tibetaanse cultuur, geïntensiveerd. (ICT-rapport, Tibetaanse non sterft na zelfverbranding in de buurt van klooster tijdens een belangrijk religieus onderricht).

Tibetanen in het gebied staan bekend om hun sterk gevoel van de Tibetaanse identiteit en sinds 2008 hebben veiligheidstroepen in Tawu hardhandig gereageerd op vreedzame uitingen van ontevredenheid en bijeenkomsten Tibetanen voor de culturele en religieuze doeleinden.

In 2011 werd in Tawu op de zelfde locatie van het schietincident beveiligingspersoneel ingezet om een vreedzame viering van de Dalai Lama’s verjaardag te voorkomen. Duizenden Tibetanen werden verhinderd van het doen van offerrituelen op een heilige berg in de vroege ochtend van de Dalai Lama’s verjaardag. Desondanks verschenen er foto’s van rookpluimen van als offer voor het welzijn van de Dalai Lama verbrande wierook, welke opsteeg uit de huizen op een heuvel in de omgeving op de verjaardag van de verbannen geestelijk leider (ICT verslag, Opmerkelijke beelden van de viering van de verjaardag van de Dalai Lama in Tibet).

Dit jaar verzamelden Tibetanen zich elders in Kardze om de Dalai Lama’s verjaardag op zaterdag te gedenken tijdens een traditioneel feest met dans en optredens in Lithang (Chinees: Litang), waarbij de foto van de Dalai Lama getoond werd.

Vieringen van de verjaardag van de Dalai Lama in Kham en Amdo


Tibetanen verzamelen zich om de Dalai Lama’s verjaardag te vieren.

Ondanks de intimiderende aanwezigheid van de in verschillende gebieden ingezette gewapende troepen, bleven Tibetanen zich op verschillende locaties in Kham en Amdo (de noord oostelijke Tibetaanse regio) verzamelen om op zaterdag (6 juli) de Dalai Lama’s verjaardag te markeren. In sommige gebieden gingen monniken en leken de graslanden in, weg uit de buurt van de kloosters en dorpen voor kleinschalige vieringen, zoals het verbranden van wierook en het houden van gebedsoffers. Bij een aantal van de bijeenkomsten werd afbeeldingen van de Dalai Lama getoond.

In het gebied van Labrang in Amdo (de Tibetaanse Autonome Prefectuur Kanlho, Gansu), verzamelden zich een groot aantal Tibetanen in een gebied ver van het klooster om de verjaardag te markeren. In Chabcha (Chinees: Gonghe) in de Tibetaanse Autonome Prefectuur Tsolho (Chinees: Hainan) in Qinghai werd in een klooster een afbeelding van de Dalai Lama getoond. Tibetanen vierden de verjaardag in Draggo (Chinees: Luhuo) in Kardze, [2] Sichuan, en Darlag (Chinees: Dari) in Golog (Chinees: Guoluo), Kumbum en Rebkong (Chinees: Tongren) in Qinghai.

De bijeenkomsten tijdens de verjaardag zijn dit jaar het bewijs van de Tibetaanse veerkracht en vastberadenheid om hun godsdienst uit te oefenen en het belang van de Dalai Lama in hun leven te tonen, ondanks het intimiderende en hardhandige veiligheidsoptreden en het steeds repressiever beleid in Tibet.

Een Tibetaanse onderzoeker in ballingschap zei: “Voor de protesten en het hardhandig optreden in 2008 hielden Tibetanen in Kham en Amdo bijna nooit grote bijeenkomsten houden om de Dalai Lama’s verjaardag te vieren. Maar dit jaar lijkt het van het grootste belang om dit te doen. Het duidt op een aanhoudende vastberadenheid om niet alleen om hun loyaliteit te betuigen aan hun religieuze leider, maar het is ook een uiting van het belang van Zijne Heiligheid als een symbool van de Tibetaanse zaak. In veel van deze plaatsen zijn er zelfverbrandingen geweest, en deze hebben een diepe emotionele indruk achtergelaten.

“In sommige Tibetaanse gebieden hebben Tibetanen specifiek religieuze ceremonies gehouden in de buurt van of op de datum van de Dalai Lama’s verjaardag, mede om de restricties te omzeilen als gevolg van het anti-Dalai Lama beleid. In Tawu nodigden Tibetanen voorheen elk jaar in januari monniken uit voor een traditioneel religieus festival op de heilige berg. In 2004 werd de datum van het festival veranderd in 6 juli, de Dalai Lama’s verjaardag, en het was bij deze gelegenheid dat de troepen dit jaar het vuur openden.

De twee monniken die door het hoofd werden in geschoten in Tawu zijn beiden van Nyitso klooster. Het Nyitso klooster ligt binnen provinciestad Tawu en wordt door meer dan 200 monniken bewoond. (Het wordt algemeen aangenomen dat voor de Culturele Revolutie bijna 2.000 monniken daar gehuisvest waren). Nyitso heeft een meer dan 400 jaar oude geschiedenis en wordt in Sichuan erkend als een beschermd erfgoed. Monniken uit andere gebieden van Kham en Amdo komen vaak naar Nyitso om te studeren, en ook monniken uit Nyitso reizen naar elders voor studie. In het klooster is een school voor jonge monniken om in de eigen Tibetaanse taal grammatica, filosofisch debat, boeddhisme, geschiedenis, poëzie en literatuur te leren.

Voorstellen om portretten van de Dalai Lama weer te tonen, het afzweren van de Tibetaanse leider te meer te verplichten, en de politie aanwezigheid in kloosters te verminderen werden de afgelopen weken besproken op een aantal bijeenkomsten in Qinghai, waaronder een discussie in Chabcha. Het is echter niet bekend of deze voorstellen bij wijze van experiment zullen worden ingevoerd of niet. (ICT-rapport, Nieuwe uitdagingen voor Tibet-beleid van binnen China). In de Tibetaanse Autonome Regio is er geen enkel teken dat er op wijst dat afbeeldingen van de Dalai Lama of de viering van zijn verjaardag zijn toegestaan. In de TAR vormt de anti-Dalai Lama campagne een kern-beleid en wordt strikt ten uitvoer gelegd sinds het midden van de jaren negentig.

In de oostelijke Tibetaanse gebieden buiten de Tibetaanse Autonome Regio zijn foto’s van de Dalai Lama een aantal jaren te zien geweest, hoewel de autoriteiten sinds de protesten en het hardhandige optreden van 2008 een meer agressieve aanpak volgen tegen het tonen daarvan – vooral in kloosters die in verband gebracht worden met zelfverbrandingen .

[1] Tsewang Norbu, een monnik uit Nyitso, was de derde Tibetaanse monnik die zichzelf verbrandde in Tibet. Hij stak zichzelf in brand en overleed op 15 augustus 2011 (ICT-rapport, Troepen omsingelen klooster nadat Tibetaanse monnik zichzelf in brand stak en opriep voor terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet: monnik overleden).
[2] In een incident in januari, 2012 opende de gewapende politie het vuur op ongewapende Tibetanen in Draggo (ICT verslag, Drie Tibetanen doodgeschoten op de eerste dag van het Chinese Nieuwjaar)

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer