12 juli 2020

Speciale boodschap van Nyima Lhamo la, 5 jaar na het overlijden van Tenzin Delek Rinpoche

Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat de Tibetaanse monnik Tenzin Delek Rinpoche onder verdachte omstandigheden overleed in een Chinese gevangenis.

Nyima Lhamo la, de nicht van Tenzin Delek Rinpoche heeft speciaal voor deze herdenkingsdag een videoboodschap opgenomen! Beluister nu haar mooie woorden.

 

Vertaling van de boodschap van Nyima Lhamo la over de sterfdag van Tenzin Delek Rinpoche:

Gegroet aan iedereen.

Vandaag is het vijf jaar geleden sinds het overlijden van Tulku Tenzin Delek Rinpoche. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt aan de Tibetaanse religie en cultuur.

Hij was een lama die Zijne Heiligheid de Dalai Lama oprecht volgde en al zijn wensen vervulde. De jaren ‘80, ‘90 en ‘00 waren een periode waarin sommige Tibetanen in Tibet door ernstige beperkingen niet eens de naam van Zijne Heiligheid durfden uit te spreken. Maar Tenzin Delek Rinpoche vertelde mensen openbaarlijk tijdens zijn lessen over hoe gelukkig wij Tibetanen ons mogen prijzen met een leider als Zijne Heiligheid, en dat we al zijn adviezen moesten opvolgen. Zelf heeft hij op veel manieren gewerkt, door het behoud en de promotie van de Tibetaanse religie en cultuur, ofwel door de Tibetaanse omgeving te beschermen en om scholen voor Tibetanen op te richten.

Vanwege zijn acties legde de Chinese communistische regering Rinpoche ongegronde beschuldigingen op. Daardoor moest hij 13 jaar in de gevangenis lijden. De familieleden van Rinpoche en vele andere Tibetanen in Tibet moesten door de Chinese overheid lijden omdat zij campagne voerden voor zijn vrijlating. Tijdens onze laatste ontmoeting met Rinpoche vertelde hij ons echter dat hij niets had gedaan dat in strijd was met de Chinese wetten. Hij zei dat hij de beschuldigingen tegen hem accepteerde omdat hij de adviezen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama had opgevolgd en zijn recht op terugkeer naar Tibet ondersteunde. Hij zei dat hij dit indien nodig aan alle hogere rechtbanken zal overdragen.

Vele Tibetanen in Tibet hebben geleden, zelfs in gevangenschap, in een poging om gerechtigheid voor Rinpoche te krijgen. Dit doen zij al 13 jaar en dit blijven zij ook nu blijven doen. Zelfs mijn moeder en ik kwamen in de situatie terecht waarin we de Chinese functionarissen confronteerden toen Rinpoche in de gevangenis zat; ze vroegen ons om een verklaring over Rinpoche te ondertekenen. Mijn moeder vertelde hen: als ik word gevraagd om een verklaring te ondertekenen welk Rinpoche geen recht doet, kan ik dat zelfs niet als je een pistool op mijn hoofd richt. Ze vertelde hen verder dat Rinpoche niet alleen hun lama was, maar van heel veel mensen. En dat zelfs als zij er niet was, iemand anders voor gerechtigheid voor Rinponche zou blijven werken. Ze zei dat ze zullen werken om gerechtigheid voor hem te krijgen, ook al duurt het generaties lang.

Maar we moeten nog gerechtigheid gaan zien voor Rinpoche. Daarom wil ik vandaag, 5 jaar na zijn overlijden, iedereen pleiten om door te gaan.

Evenzo zijn er in Tibet vandaag de dag veel Tibetanen die onder de Chinese heerschappij lijden, net als Rinponche, omdat al hun rechten waren ontnomen: of het nu gaat om bewegingsvrijheid; of vrijheid van religieuze overtuiging, waaronder de vrijheid om het portret van hun religieuze leraar op te hangen. Ik doe een beroep op iedereen om hen niet te vergeten en namens hen te blijven werken.

Ik bedank iedereen.

 

? Wil je meer doen voor politieke gevangenen?

Lees hun verhaal en laat een boodschap achter: https://savetibet.nl/politieke-gevangenen-campagne/.

 


Translation of Nyima Lhamo la’s message on Tenzin Delek Rinpoche’s death anniversary:

My greetings to everyone.

Today is the fifth anniversary of the death of Tulku Tenzin Delek Rinpoche. He had devoted his whole life working strenuously for Tibetan religion and culture.

He was a lama who sincerely followed His Holiness the Dalai Lama, fulfilling all his wishes. The 1980s, 1990s and the 2000s were a period when due to severe restrictions, some Tibetans in Tibet were not even daring to utter the name of His Holiness. But Tenzin Delek Rinpoch was publicly telling people during his teachings about how fortunate we Tibetans were to have a leader like His Holiness and that we need to follow all his advices.  He himself has worked in many ways, whether it is to preserve and promote Tibetan religion and culture, or to protect the Tibetan environment and to establish schools for Tibetans.

On account of his action, the Chinese Communist government laid baseless charges on Rinpoche.  Thus, he had to suffer for 13 years in prison. Rinpoche’s family members as well as many Tibetans in Tibet, had to suffer under the hands of the Chinese while campaigning for his release. However, during our last meeting with Rinpoche, he told us that he had done nothing that violated Chinese laws.  He said he accepted the charges against him about following the advices of His Holiness the Dalai Lama and supporting his right to return to Tibet.  He said he will convey this to any superior courts, if needed.

Many Tibetans in Tibet have suffered, including imprisonment, trying to get justice for Rinpoche.  They have been doing that for the past 13 years and continue to do so even now.  Even my mother and I faced the situation of confronting the Chinese officials when Rinpoche was in prison, they asked us to sign a statement about Rinpoche. My mother told them that if I am being asked to sign a statement that does not bring justice to Rinpoche, I cannot do that even if you point a gun on my head.  She further told them that Rinpoche was not just their lama, but of very many people and that even if she was not there some other person will continue to work for justice.  She said that they will work to get justice for him even if takes generations.

But we are yet to see justice for Rinpoche.  Therefore, on this anniversary I want to make this fervent plea to everyone to continue.

Similarly, in Tibet today, there are many Tibetans who are suffering under Chinese rule, the way Rinpoche did, having been deprived of all their rights, whether it is freedom of movement, freedom of religious belief including having the freedom to display the portrait of their religious teacher. I appeal to all not to forget them and to continue working on their behalf.

I thank everyone.

 

Share this
29 november 2023

TIBETAANS BOEDDHISME IN DE SCHIJNWERPERS OP INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER RELIGIEUZE VRIJHEID

Lees meer
29 november 2023

STEUN VS VOOR OPLOSSING KWESTIE TIBET

Lees meer