28 maart 2017

Schaduw van stof over de zon: hoe toerisme gebruikt wordt om de Tibetaanse culturele veerkracht te breken

De verwoestingen en uitzettingen in boeddhistisch instituut maken deel uit van een Chinese dubbelstrategie: de toenemende belangstelling in het Tibetaans boeddhisme moet zowel ingedamd, als uitgebuit worden.

Videobeelden van de nonnen, die huilend in konvooien van bussen worden weggevoerd, terwijl hun houten hutten met de grond gelijk worden gemaakt, hebben wereldwijd de aandacht gevestigd op de omvang van de hardhandige maatregelen in het wereld-beroemde boeddhistische instituut Larung Gar in het oosten van Tibet.

Een nieuw rapport van ICT, ‘Shadow of Dust over the Sun’, laat zien hoe de vernielingen en uitzettingen bij Larung Gar en Yachen Gar in de afgelopen zes maanden deel uitmaken van een steeds duidelijker wordende politieke dubbel strategie om de toegenomen belangstelling voor Tibetaans boeddhisme te beteugelen en kanaliseren. Deze strategie verbindt grootschalige sloopwerkzaamheden maatregelen en uitzettingen van monniken en nonnen in de boeddhistische instellingen van Larung Gar en Yachen Gar in het oosten van Tibet met een massale aanleg van infrastructuur voor toeristen in precies dezelfde gebieden.

Sloopwerkzaamheden in Larung Gar

 

Op deze wijze probeert de Chinese regering munt te slaan uit de enorme belangstelling voor het Tibetaanse boeddhisme bij de Chinese bevolking, terwijl ze gelijk de kern van het Tibetaanse boeddhisme ondermijnt en de vrije geloofsuitoefening aan banden legt. Het nieuwe ICT rapport ‘Shadow of Dust over the Sun’ is tot stand gekomen via bronnen uit eerste hand en ooggetuigenverslagen en documenteert:

  • In de uitgestrekte vallei aan de voet van Larung Gar ontstaat een compleet nieuw toeristisch dorp met gerelateerde faciliteiten – de onderstreept de bedoeling van de Chinese autoriteiten om het toerisme te gebruiken als instrument om de groeiende belangstelling in de Tibetaanse religie en cultuur in te dammen.
  • De aanleg van de infrastructuur voor toeristen wordt in de officiële media omschreven als een “harde politieke strijd”, alsof het gaat om vreedzaam religieus instituten in oorlogsgebied.
  • In Larung Gar als Yachen Gar, als ook in de omringende lokale steden, vindt een grootschalige opbouw van de beveiligings en bewakingsinfrastructuur plaats. Nieuwe mobiele politiebureaus en de stationering van troepen bevestigen de trend van systematische systematische en ingrijpende controle over alle aspecten van de samenleving in Oost-Tibet, sinds de golf van zelfverbrandingen begon in Ngaba in 2009.
  • Officiële plannen voor versterking van de verstedelijking en het toerisme richten zich op een voor de leiding aangename versie van de Tibetaanse religieuze cultuur en een ‘gelukkig Kardze’. Ze leggen daarbij de nadruk op niet-religieuze elementen van de Tibetaanse cultuur, in lijn met lange termijn strategieën om afwijkende meningen het zwijgen op te leggen, ‘religieuze activiteiten te ‘managen’ en partijcontrole over de hele prefectuur zeker te stellen.

In een zeldzame stap hebben zes VN-deskundigen afgelopen maand een gezamenlijke verklaring aan de Volksrepubliek China openbaar gemaakt, waarin ze het optreden van de Chinese regering in Larung Gar en Yachen Gar bekritiseren. In de verklaring stellen ze dat het slopen van de onderkomens en het verdrijven van de monniken en nonnen in de boeddhistische instituten een ernstige schending van de internationale mensenrechten vormen en die een “gecoördineerde aanvallen lijken op het materieel en immaterieel cultureel erfgoed” en “neerkomen op ernstige schendingen van de culturele rechten van de huidige en toekomstige generaties.”

Sloopwerkzaamheden in Larung Gar
Uitzettingen in Larung Gar

Uitzettingen in Larung Gar met nieuwbouw voor toeristen op de achtergrond.

 

Tsering Jampa, Executive Director van de International Campaign in Europe, stelt: “De stellingname van de VN-deskundigen bevestigt onze zienswijze met betrekking tot de ontwikkelingen in Larung Gar en Yachen Gar. De verwoestingen en uitzettingen zijn een ernstige schending van het recht op religieuze vrijheid. Ze veroorzaken onnoemelijk leed bij duizenden nonnen en monniken en hun familie en zijn onacceptabel.”

Verder stel mevrouw Jampa: “De Chinese autoriteiten kunnen onmogelijk beweren, dat er sprake is van overbevolking en gebrek aan ruimte voor echte religieuze beoefenaars, gegeven de enorme omvang van de bouwwerkzaamheden over een uitgestrekt gebied in deze afgelegen vallei. Het is onaanvaardbaar wanneer zich op de puinhopen van een eens levendig religieus centrum een toeristische schijnwereld herrijst. Daarmee treft de Chinese regering niet alleen Tibetanen, maar ook de talloze Chinese, die zich in de afgelopen jaren het Tibetaans boeddhisme hebben toegekeerd.”

Ons volledige engelstalige rapport is hier te downloaden »

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer