23 February 2016

Populaire en dappere Tibetaanse blogger tot drie jaar cel veroordeeld


De populaire Tibetaanse blogger Druklo, beter bekend onder zijn pseudoniem Shokjang, is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, nadat hij bijna een jaar geleden was ‘verdwenen’, aldus Tibetaanse bronnen in ballingschap.


Klik hier en kom voor hem in actie en
Steun onze petitie!


Druklo (pseudoniem: Shokjang) intellectueel, blogger en schrijver, staat bekend om zijn doordachte en tot nadenken stemmende artikelen over actuele kwesties van zorg, zoals het etnische beleid en herhuisvesting van nomaden. Er was een breed gedragen verbijstering toen hij op 19 maart (2015) door de veiligheidspolitie in Rebkong (Chinees: Tongren) werd aangehouden, waarbij talloze internet gebruikers hun hun ontzetting tot uitdrukking brachten.


shokjang.jpg


Volgens de Tibet Times, Tibetaanse krant in ballingschap, en andere Tibetaanse bronnen, werd Shokjang tot drie jaar gevangenis veroordeeld in een rechtbank in Xining, de hoofdstad van de provincie Qinghai. Details van de aankalchten zijn niet bekend, hoewel één bron in ballingschap zei, dat hij er van uit ging dat het te maken had met ‘separatisme’.


Golog Jigme, een Tibetaanse monnik, leraar en voormalige politieke gevangene, die in 2014 naar ballingschap ontsnapte, zei: “Wij denken dat Druklo de uitspraak van de rechtbank heeft aangevochten, en gezegd heeft, dat hij niets tegen de Chinese Grondwet of tegen de Chinese wetten en regels heeft gedaan. Zoals zo vele Tibetaanse politieke gevangenen, is hij op grond van ongefundeerde aanklachten veroordeeld, als gevolg van machtsmisbruik door de Chinese autoriteiten van de Communistische Partij.”


[1]


Naar aanleiding van de verdwijning van Shokjang schreef een van zijn vrienden, Jagda, in een blog getiteld ‘Mijn vriend is onschuldig. Breng hem terug!’: “Shokjang is een vooruitstrevend denkende persoon, die geen gevoel van bitterheid en antagonisme koestert ten opzichte van andere nationaliteiten, maar hij is iemand, die een zeldzame vorm van bewondering en liefde voor zijn volk en cultuur heeft behouden. Shokjang zoekt of streeft niet naar het doel van separatisme, maar hij is iemand wiens toewijding en inzet voor de waarheid en de werkelijkheid alle andere zorgen overstijgt. Shokjang heeft nooit een vlag van terreur en geweld gehesen. Hij behoort niet tot een groep of organisatie, noch verbergt hij enig wapen van verraad en bedrog.”


[2]


Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet  in Europe (ICT Europe), zei: “Shokjang’s veroordeling is niets anders dan flagrante politieke vervolging door de Chinese autoriteiten en om deze reden dringt ICT aan op zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating.”


shokjang3.jpeg


Tashi Rabten (Theurang), een andere bekende schrijver van de jonge generatie, werd bij een eerdere gelegenheid in 2010 samen met Druklo vastgehouden. In een blog met de naam ‘In herinnering aan een vriend op een speciale dag’, ook vertaald door High Peaks Pure Earth, schreef hij: “Vandaag is het 6 april 2015, en precies vijf jaar geleden werden we  door de Chinese politie gearresteerd en achter de tralies gegooid. Die dag blijft een onvergetelijke dag in mijn leven, want ik overpeins en keer telkens weer terug naar die ervaring. Ondanks de omstandigheden is het noch een gevoel van vijandigheid of verontwaardiging, noch een gevoel van spijt en verlies, dat deze herinnering levend houdt. Die dag was de dag dat ik werd gecriminaliseerd, omdat ik een Tibetaan was, ook al heb ik me er nooit bij neergelegd dat ik een crimineel was en me zelf ook nooit zo beschouwd, en ik kijk terug op op die dag als een zwarte dag in mijn leven. Maar ik kan die dag niet vergeten om redenen, die ik niet in mijn woorden kan omschrijven.”


“Ik herinner me vandaag vijf jaar geleden, ik herinner me de dag levendig. Ik herinner me hoe mijn lange haar van mijn hoofd werd afgeschoren. Ik herinner me mijn trotse en energieke vriend. Shokjang is altijd geïnspireerd en enthousiast. Hij is iemand, die nooit terug schrikt van het uiten van zijn meningen, en wiens moed en verlangen naar vrijheid onwrikbaar is. Hij besteedt zijn tijd en intellect aan de strijd tegen de duisternis en onderdrukking. Wanneer een geest of stem als de zijne wordt gesmoord en het zwijgen opgelegd voor een moment of voor altijd, is het onfortuinlijke wolk van duisternis en onderdrukking, die een voorbode is van een schrikbewind in het land.”


[3]


Shokjang was een zeldzaam stemgeluid over de kwestie van etnische beleid onder de Chinese intellectuelen. Hij schreef een zwaar beargumenteerde reactie op een stuk van de Chinese liberale geleerde Liu Junning, die een artikel “Heroverweging van het beleid van de regionale etnische autonomie in het licht van het Kunming Incident” had gepost. In zijn reactie schreef Shokjang: “Tibetanen wensen of streven er niet naar om conflicten en geweld tussen de nationaliteiten in China te creëren. Zij streven alleen naar een autonome Tibetaanse nationaliteit binnen China. Ik gok er op dat hetzelfde ook geldt voor de Oeigoeren. Dus de strategie van de vernietiging van de rechten van nationaliteiten is een bijzonder schadelijk en een ondoordachte maatregel. Integendeel, met het huidige model van de autonome nationaliteiten als basis, als een federaal systeem van autonoom beheer van provincies op basis van de beginselen van vrijheid en gelijkheid tot stand is gebracht, waarvan ik meen dat dit haalbaar is, zullen interne conflicten tussen etnische groepen eenvoudig oplossen en verdwijnen.”


[4]


Shokjang vertaalde ook een ander artikel van Liu Junning in Tibetaans. Veel van Tibet’s jonge generatie van intellectuelen en schrijvers schrijven even gemakkelijk in Chinees als in het Tibetaans, en vaak zijn hun zorgen over de onrechtvaardigheid een afspiegeling van die van hun Chinese tegenhangers.


Aanscherping van de onderdrukking in Tibet, waaronder een nieuwe nadruk op ‘anti-terreur’ maatregelen, heeft voor Tibetanen een gevaarlijke politiek situatie gecreëerd voor het uiten van hun mening. Als gevolg betaalt een nieuwe generatie van Tibetanen met hun leven een hoge prijs voor het vreedzaam uiten van standpunten in een politiek klimaat, waarin bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur, hoe mild ook, door de autoriteiten kan worden geherinterpreteerd als “separatistisch” en daarom “crimineel”. Definities van wat ‘criminele’ activiteiten zijn. is bewust ondoorzichtig, waardoor voor lagere ambtenaren en veiligheidspersoneel ruimte ontstaat om strenge sancties toe te passen.


[5]Voetnoten:

[1].

Golog Jigme heeft deze week vertegenwoordigers van de regering en parelement in Berlijn ontmoet: ICT-persbericht, 18 februari 2016,https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2016/februari-2016/voormalig-tibetaanse-politieke-gevangene-golog-jigme-ontmoet-vertegenwoordigers-duitse-regering-en-parlement/


[2]

Translation door Palden Gyal voor High Peaks Pure Earth,[3]


Tashi Rabten, een bekende essayist, schrijver en redacteur van het verboden literaire tijdschrift ‘Eastern Snow Mountain’, zat vier jaar in de gevangenis voordat hij in maart 2014 werd vrijgelaten. In een op sociale media circulerende conversatie volgend op zijn vrijlating, schreef hij het volgende:http://www.tchrd.org/2015/03/i-was-criminalized-for-expressing-my-views-writer-tashi-rabten-in-a-recent-interview-a-year-after-release-from-prison/


– Bekijk ook:[4]

Translation door High Peaks Pure Earth,[5]

ICT report,


Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer