2 March 2016

International Campaign for Tibet verwelkomt verontrusting VS, EU, Duitsland, Japan en Canada over ingrijpende nieuwe veiligheidswetgeving in China


International Campaign for Tibet verwelkomt berichten vandaag over ernstige verontrusting bij de Verenigde Staten, de Europese Unie, Duitsland, Japan en Canada met betrekking tot de ingrijpende nieuwe en geplande veiligheidswetten in de Volksrepubliek China. Zoals persbureau Reuters vandaag meldde, hebben de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Japan en de Europese Unie, in een zeldzame gezamenlijke actie naar China geschreven om hun bezorgdheid  tot uitdrukking te brengen over de onlangs aangenomen wet op terrorismebestrijding, het ontwerp voor de internet beveiligingswet, en het wetsontwerp over het management van buitenlandse niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).


Tsering Jampa, Executive Director van de International Campaign for Tibet in Europe zei: “Wij zijn verheugd over dit gezamenlijke optreden van regeringen over de hele wereld. Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap, waaronder ook de EU, vraagtekens zet bij China’s staat van dienst wat betreft mensenrechten. China’s nieuw gebouwde beveiligingsarchitectuur is een grote bedreiging voor de mensenrechten in China en Tibet, waarbij in het bijzonder Tibetanen nog meer gevaar lopen om te worden vervolgd voor hun vreedzame uiting van religie, cultuur of identiteit. We zijn uiterst bezorgd over de nieuwe anti-terreur wet, die specifiek is gericht op Tibetanen en Oeigoeren. Wij dringen er bij de Chinese regering om deze wet in te trekken en voorliggende wetsontwerpen over cyberveiligheid en de NGO-wet te wijzigen. De gezamenlijke actie van de Verenigde Staten, de Europese Unie, Duitsland, Canada en Japan moet de Chinese regering eraan te herinneren, dat de wereld nauwlettend toeziet op hoe China zich ontwikkelt.”


China heeft eind van vorig jaar zijn eerste anti-terrorisme wet aangenomen en daarmee bezorgdheid van de internationale gemeenschap naast zich neergelegd. Regering zijn verontrust dat de draconische maatregelen in de naam van de nationale veiligheid gebruikt zullen worden om hard op te treden tegen Tibetanen, Oeigoeren en het Chinese maatschappelijk middenveld en om de vrijheid van godsdienst te ondermijnen.


[1]


De nieuwe wet, die de blauwdruk zal vormen voor China’s strategie voor terrorismebestrijding, werd op 27 december (2015) aangenomen en volgt op het opleggen van een repressief en contraproductief beleid in Tibet en Xinjiang, waaronder buitengerechtelijke executies, marteling en opsluiting, en hardhandig optreden tegen zelfs milde uitingen van religieuze identiteit en cultuur. Een agressieve ‘terrorismebestrijding’ campagne in Tibet met een sterk politieke dimensie heeft een uitbreiding van militarisering van de hoogvlakte met zich meegebracht, ondanks het ontbreken van een gewelddadige opstand in Tibet

Voetnoot:.


[1]

Interna
tional Campaign for Tibet, 7 januari 2016: “


China’s eerste anti-terreur wet en de drastische gevolgen daarvan voor Tibet


”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer