22 June 2016

ICT wijst op China's Repressieve beleid en ‘Veiligheid–Architectuur’ in Tibet tijdens VN-Mensenrechtenraad Sessie


Melanie
ICT Mélanie Blondelle legt verklaring af bij de Mensenrechtenraad van de VN namens de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR).

Tijdens de op dit moment plaatsvindende zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève wees International Campaign for Tibet (ICT) nogmaals op de kwestie van het repressieve beleid van China in Tibet. Bij een ‘side event’ georganiseerd door de Vereniging voor Bedreigde Volkeren, stelde, directeur Kai Müller van ICT Duitsland, die ook ICT’s VN Advocacy Team leidt, dat de Chinese “beveiligingsarchitectuur” in Tibet niet tot vrede of stabiliteit leidt. In zijn op 20 juni gegeven toespraak belichtte Müller het beleid en de wet- en regelgeving, alsmede de regionale en lokale maatregelen, die resulteren in een klimaat van onderdrukking en angst in Tibet, en die in strijd zijn met internationale mensenrechtenwetgeving. 

Het evenement werd gemodereerd door Ngodup Dorjee, vertegenwoordiger van de Dalai Lama in Genève. Tienchi Martin-Liao, voorzitter van de onafhankelijke Chinese PEN, was een van de panelleden. Eerder op 17 juni tijdens de zitting van de Mensenrechtenraad had ICT een mondelinge verklaring afgelegd namens de Helsinki Stichting voor de Rechten van de Mens (zie tekst hieronder). De verklaring werd afgelegd door Mélanie Blondelle, Policy en Advocacy Officer van het kantoor van ICT in Brussel en was een antwoord op het rapport van de Speciale Rapporteur van de VN voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, David Kaye.

De verklaring richtte zich op de risico’s waarmee Tibetanen worden geconfronteerd bij het uiten van hun standpunten in een steeds repressiever klimaat (waaronder de nieuwe nadruk op “anti-terrorisme” en “stabiliteit behoud” maatregelen), waarin bijna elke uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur door de autoriteiten kan worden gekenmerkt als “separtistisch” en daarom “crimineel”. Daarnaast richtte de verklaring zich op de onderdrukking van een golf van vreedzame solo demonstraties in het gebied van Ngaba (Tibetaanse regio in de provincie Sichuan).
De verklaring herhaalde ook de bezorgdheid van de Verenigde Staten eerder in het debat over de onlangs goedgekeurde Chinese wet op de bestrijding van terrorisme, die “terrorisme” op een hoop gooit met een ongedefinieerde religieus “extremisme”, hetgeen ruimte geeft voor het strafbaar stellen van bijna elk vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, en het risico met zich meedraagt van verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting in Tibet.
“We roepen de Raad voor de mensenrechten, waarvan de Volksrepubliek China lid is, op om te zorgen dat al diegenen, die louter en alleen gevangenen zitten op grond van het uitoefenen van hun recht op vrijheid van mening en meningsuiting en er bij China op aan te dringen om onafhankelijke waarnemers toe te laten tot Tibet om de omvang van de schendingen van vrijheid van meningsuiting ter plekke te verifiëren”, zei Blondelle.

Tekst van de verklaring van ICT Policy en Advocacy Officer Mélanie Blondelle,
ALGEMENE VERGADERING
Mensenrechtenraad
Tweëendertisgste sessie
16 juni 2016
punt 3: interactieve dialoog – Verslag van de Speciale Rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting
Verklaring van Mélanie Blondelle afgegeven namens de Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)
Mijnheer de President, 

Wij willen de speciale rapporteur de heer David Kaye bedanken voor zijn rapport. 

In de afgelopen maanden heeft een aanscherping van de repressie in Tibet plaatsgevonden, waarbij een nieuwe nadruk op “anti-terrorisme” en maatregelen voor “stabiliteit onderhoud”, een nog gevaarlijker politiek klimaat hebben gecreëerd voor Tibetanen bij het uiten van hun mening. 

Als gevolg hiervan betaalt een nieuwe generatie Tibetanen een hoge prijs voor hun recht op vrijheid van meningsuiting, in politieke omstandigheden waarin bijna iedere uiting van de Tibetaanse identiteit of cultuur, ongeacht hoe mild ook, door de autoriteiten kan worden gebrandmerkt als “separatistisch” en daarom “crimineel”. 

Een van hen is de populaire blogger Druklo, meer algemeen bekend onder zijn pseudoniem Shokjang, die op 17 februari 2016 tot drie jaar gevangenis werd veroordeeld [1]. Details over de aanklacht zijn niet bekend, maar in de dagen voorafgaand aan zijn arrestatie had hij in een blogpost geschreven over een intensieve opbouw van de Chinese veiligheidstroepen in het gebied van Rebkong (Chinees: Tongren), Qinghai. 

 In de provinciestad Ngaba in de provincie Sichuan, een van de meest onderdrukte gebieden van Tibet, wordt een golf van vreedzame solo protesten ernstig onderdrukt [2]. Tibetanen, die afzonderlijke niet-gewelddadige demonstraties hebben gehouden, waarin zij opriepen voor de terugkeer van de Dalai Lama naar Tibet en vrijheid voor Tibet, zijn aangehouden, en krijgen te maken met ernstige marteling in de gevangenis en zien een een gevangenis straf van tussen de twee en vier jaar tegemoet. 

De onlangs aangenomen Chinese antiterreur wet gooit “terrorisme” op een hoop met een verder niet gedefinieerd religieus “extremisme” hetgeen ruimte geeft voor het strafbaar stellen van bijna elk vreedzame uiting van Tibetaanse identiteit, niet-gewelddadige afwijkende meningen of kritiek op het etnische of religieuze beleid, en het risico met zich meedraagt van verdere inperking van de vrijheid van meningsuiting in Tibet. 

We doen een beroep op de Mensenrechtenraad, waarvan de Volksrepubliek China lis is, om te zorgen voor de vrijlating van alle gevangenen, die louter en alleen gevangen zitten op grond van het uitoefenen van hun recht op vrijheid van mening en meningsuiting, en bij China aan te dringen op toelating van onafhankelijke waarnemers tot Tibet om de omvang van de schendingen van de vrijheid van meningsuiting ter plekke te verifiëren. 

 Dank u, meneer de president 

Voetnoten:

 

[1] Populaire en moedige Tibetaanse blogger veroordeeld tot drie jaar in de gevangenis, ICT, 19 februari 2016. 

 

[2] Golf van vreedzame solo protesten in Ngaba: repressie en verdere beperkingen opgelegd, ICT, 28 september 2015.

 

 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer