3 May 2017

ICT Binnen Tibet: De vier liefdes en de vijand binnenin: nieuwe ideologische campagne in Tibet weerspiegelt geïntensiveerde agenda voor controle in het 19de partijcongres

Four Loves photo Deze afbeelding in de officiële media toont de ‘vier liefdes’ campagne in de kloosters in de TAR met een bijzondere nadruk op de voorbereidingen voor het 19e partijcongres in Beijing later in het jaar.

De Chinese autoriteiten hebben een nieuwe ideologische campagne gestart in de Tibetaanse Autonome Regio (TAR), die gericht is op het “verdunnen van de negatieve gevolgen van religie” en het bevorderen van loyaliteit aan Xi Jinping. De campagne is in het jaar van de 19e partijcongres gelanceerd als onderdeel van een agenda, waarin controle centraal staat. De nieuwe propaganda inspanning is gefocust rond “vier liefdes”, die worden gedefinieerd als ”kernbelangen” van de Chinese Communistische Partij: liefde voor het moederland (China) en de thuisstad, liefde voor de ouders, Liefde voor de leraren en ouderen, en liefde voor leren en werken – en werd de afgelopen paar weken uitgedragen bij een groot aantal bijeenkomsten in de regio.[1] De campagne richt zich ook op “vier spanningen”, dat gericht zijn op het genereren van bewondering en loyaliteit voor de Partij en de eenheid van het ‘moederland’. Ambtenaren hebben de campagne gepromoot in kloosters over de hele TAR, met nadruk op de prioriteit van naleving van het CCP beleid door Tibetaanse monniken en nonnen[2], en ook op scholen en Tibet University.[3]

Naar verwachting zal Xi Jinping tijdens het 19de partijcongres zijn macht zal verder consolideren. Sinds het begin van het jaar[4] is zowel tijdens diverse officiële bijeenkomsten in Tibet, als bij bezoeken van TAR leiders aan militaire bases in de aanloop naar de gevoelige Tibetaanse Nieuwjaar (Losar) periode in februari naar dit congres verwezen. Bijeenkomsten over de TAR werden gehouden om de “vier liefdes” en “vier spanningen” te benadrukken, onder meer in Nyingtri (Chinees: Linzhi), Shigatse (Chinees: Rigaze) en Chamdo (Qamdo of Changdu). Retrograde CCP retoriek in de staat media verwezen naar het voornemen van “de negatieve impact van de religie verdunnen” en versterking van “ideologische onderwijs werken voor de massa” van de campagne.[5]

Propaganda rijden volgt verplicht herdenking van ‘Slaaf Emancipatie’

The propaganda campagne lijkt de onzekerheid van Partij autoriteiten over de trouw van Tibetanen te weerspiegelen in een cruciaal jaar voor de consolidatie van de centrale macht, en volgt op de grootste herdenking tot nog toe van de officiële ‘Lijfeigenen Emancipatie Dag’ op 28 maart. Dit is een verplicht feest bedoeld om het einde van Tibetaans ‘feodalisme’ te markeren nadat de CCP Tibet overnam. Deze datum werd in 2009 aangewezen als een jubileumdag, het jaar nadat protesten heel Tibet overspoelden, als onderdeel van een propaganda campagne, die de dominantie van de partij moet waarborgen. Voor Tibetanen is 28 maart het symbool van een andere verjaardag – de nederlaag van 1959 Tibetaanse opstand tegen de Chinese overheersing, de ontbinding van de Tibetaanse regering, en meer dan 55 jaar van scheiding van de Dalai Lama.

Hoewel de verjaardag bedoelt is om een ‘bevrijding’ te markeren, valt op dat voornamelijk het repressieve staatsapparaat in beeld was. Tibet Daily meldde dat het volkslied werd gezongen op de bijeenkomst op 28 maart door de “Tibet Parket van Openbare Aanklagers, de Tibet Militaire Regio korps, de Gewapende Volkspolitie Tibet korps, het Tibet Openbare Veiligheid Grens korps, evenals het Tibetaanse Openbare Veiligheid Korps van de Brandweer”. (Tibet Daily 29 maart).[6]

Beijing wil haar positie in Tibet te rechtvaardigen door te stellen dat het een einde gemaakt heeft aan “theocratie, feodalisme en slavernij” in Tibet. Echter, de Volksrepubliek China staat geen open discussie toe over de vraag of Tibet was ‘feodaal’ of ‘onderdrukkend’, en Chinese en Tibetaanse ambtenaren in Tibet en China zouden te maken krijgen met ernstige gevolgen als ze het niet eens zouden zijn met het standpunt van de staat over kwesties als de sociale omstandigheden in Tibet voorafgaand aan de ‘bevrijding’.

Crackdown benadrukt door militaire oefeningen onderstreept de harde politieke boodschap van controle

Tibet Daily herhaalde ook dat de Lijfeigenen Emancipatie Dag een kans was om dichter rond de het Centraal Partij Comité te herenigen met “Xi Jinping in het centrum”. Terwijl de Tibet Daily stelde dat de verjaardag “een grote en glorieuze hoofdstuk in de geschiedenis van Tibet en zelfs in de geschiedenis van de wereld beschaving” markeert, werd elders in de officiële media een soberder noot geschetst toen de hoge ambtenaar Deng Xiaogang de huidige situatie van “sociale stabiliteit” in Tibet omschreef als “ingewikkeld en grimmig”.

Deng Xiaogang, adjunct-partijsecretaris van de TAR, die in het bijzonder in verband gebracht wordt met de hardhandig veiligheidsoptreden in Lhasa en daarbuiten, sprak op een videoconferentie op 17 maart in het “sociale stabiliteit behoud hoofdkwartier”, waarin ook het belang van de komende 19e partijcongres in Beijing benadrukt werd.[7] Een reeks van videoconferenties en andere bijeenkomsten over hetzelfde thema volgden op een reeks van grootschalige militaire oefeningen in Lhasa en elders in de TAR, net voor de herdenking van opstand op 10 maart. Gebruik maken van ‘het vermogen van een valk om te grijpen’ om de ‘ vijand van binnen’ te bevechten

Op een officiële bijeenkomst voor ‘sociale stabiliteit’, maakte de partijsecretaris van Chamdo Stad, Norbu Dhondup, een directe verwijzing naar de golf van zelfverbrandingen over Tibet. Hij stelde dat het noodzakelijk was om “een zware slag toe te brengen aan degenen, die er de oorzaak van waren, dat anderen proberen om ‘helden te worden’, en zich te richten op zelfverbranders, terroristen en extremisten, illegale organisaties te vernietigen, en de waardigheid van onze wettelijke en socialistische systeem te benadrukken. We moeten beginnen om alle vermogens te gebruiken: zoals een jachthond’s reukzin, het gehoor een vleermuis, en het vermogen van een valk om te grijpen, zodat we effectief kunnen vechten via inlichtingen en het internet om [de vijand] te kennen, voordat ze actie ondernemen”.[8]

Norbu Dhondup’s kleurrijke taal wijst op de meer systematische aanpak van de CCP surveillance netwerken – waarin zelfs de meest gematigde en onderbouwde kritiek of uitingen van culturele of religieuze identiteit kunnen worden gekarakteriseerd als de ‘vijandelijk’ en als ‘separatistisch’ en crimineel. Sinds 2008 is de CCP opgeschoven van het reageren op incidenten van protest en afwijkende meningen, naar een nieuwe preventieve, meer omvattende stappen van hyper-beveiliging, met duizenden op grass roots en dorpsniveau werkende Partijkaderleden en intensieve ‘patriottische opvoeding’.

Het hardhandig optreden in de TAR is in zowel Chamdo en Nagchu bijzonder intens geweest. De autoriteiten van Chamdo beschouwen zichzelf als “een strategische brug tussen de Tibetaanse Autonome Regio en de naburige provincies Sichuan, Yunnan en Qinghai”[9], die van groot strategisch belang is voor Beijing, omdat de communistische autoriteiten de controle kregen over centraal Tibet toen Chamdo, de oostelijk provinciale hoofdstad van Tibet, op 7 oktober 1950 in handen viel van het Volksbevrijdingsleger.

Militaire intimidatie in Nachu Een grootschalige militaire oefening in Nagchu in de TAR met deelname van honderden zwaarbewapende paramilitaire politie en soldaten.

De boodschap van Partij dominantie en macht werd verder onderstreept met een grootschalige militaire oefening in Nagchu in de TAR op 6 maart, een paar dagen voor de 10 maart herdenkingsdag, waaraan meer dan 200 zwaarbewapende paramilitaire politie en soldaten met “50 types van geavanceerde militaire voertuigen”.[10] De dril was gericht op het waarborgen van de politieke doelstellingen van de verbetering “niveau van reactietijd in noodgevallen voor sociale stabiliteit” in het gebied.

TAR partijsecretaris Wu Yingjie, die ook commandant van het Korps voor behoud van Stabiliteit’, wordt met name geassocieerd met het agressieve en gewelddadige optreden in Nagchu naar aanleiding van de weigering van de dorpelingen in Driru (Chinees: Biru) om in oktober 2014 de Chinese nationale vlaggen te hijsen. Dit grootschalige hardhandige optreden omvatte ook een incident, waarbij de politie op een ongewapende menigte vuurde, Tibetanen zijn gestorven door marteling, waaronder een oudere monnik, die werd doodgeslagen,[11] en honderden Tibetanen werden gearresteerd en gevangengezet.[12]

De militaire oefeningen en het de aanhoudende nadruk op propaganda werk, met een intensieve ideologische aandacht tijdens bijeenkomsten in kloosters door Partij ambtenaren – weerspiegelen de de aanhoudende preoccupatie van de CCP voor wat betreft de naleving, met name onder religieuze beoefenaren, die lijken te wijzen op een blijvende invloed van de Dalai Lama, ondanks de intensiteit van de ideologische campagne tegen de Tibetaanse religieuze leider. Tijdens een recente vergadering op hoog niveau onder de leden van het Nationaal Comité van de CPPCC, erkenden ambtenaren dat over het algemeen in de Volksrepubliek China ontbreekt aan “hoog kaliber en invloedrijke personages onder de verschillende religieuze groepen”. (14 april Xinhua in het Engels).

De vergadering van 13 april werd voorgezeten door de hoogste politieke adviseur, Yu Shenzheng, die deel uitmaakt van het zeven leden tellende Permanente Politbureau Comite en aan het hoofd staat van de belangrijke Leidende Groep over Tibet. Hij concludeerde dat: “Het is een belangrijke taak voor alle religieuze groepen om meer gelovigen te trainen, die politiek betrouwbaar zijn, vergevorderd in hun religieuze studie, morele en een rol kunnen spelen op kritieke momenten”. De CCP eist van monniken en nonnen, dat ze ‘patriottisch’ zijn, met andere woorden, loyaal aan de partij staat, nog voor hun religieuze verplichtingen – in feite een omkering van de gebruikelijke monastieke prioriteiten.

De Tibetaanse delegatie aan het Nationale Volkscongres in Peking onderstreepte haar ‘niet-aflatende’ strijd tegen het ‘separatisme’ naar een verbetering van de “sociale stabiliteit” in haar laatste Work Report, met de nadruk op de noodzaak om “resoluut het gezag van Xi Jinping als kern te beschermen” van de CCP.[13] “Separatisme” en “sociale stabiliteit” zijn politiek beladen termen, die gebruikt worden om de Dalai Lama de schuld te geven en protesten of zelfs matige uitdagingen aan het adres van de CCP te ontmoedigen en verhinderen.

Bij zijn ontmoeting met de Tibetaanse delegatie tijdens het Nationale Volkscongress naar aanleiding van de presentatie van het TAR werk rapport, benadrukte de Chinese premier Li Keqiang het belang van de kwestie Tibet voor de Chinese regering en stelde dat het met name belangrijk was als grensgebied, belangrijk in ecologisch (China is afhankelijk van het water uit Tibet, de ‘derde pool’ van de aarde)[14] en daarom een belangrijke rol speelt in China’s “nationale veiligheid en stabiliteit”.[15]

Video van zelfverbranding toont beveilingsvrijwilligers. Staatsmedia kondigt uitgebreide opleiding voor Partijkaderleden

Een video die deze week boven tafel kwam in de Chinese social media toont politie en vrijwilligers bij veiligheidsdiensten, die zich naar de plaats van een zelfverbranding op 15 april in Kardze (Chinees: Ganzi) spoeden. De beelden tonen politiemensen, die brandblussers leeg spuiten op een zwart, rokerig, op de grond liggend lichaam – een man, die later door Tibetaanse bronnen geïdentificeerd is als de 30-jarige Wangchuk Tseten. (De video kan worden bekeken op: http://www.voatibetanenglish.com/a/3811393.html). Als de politie brandblussers inzet, kunnen andere mannen, een met een rode armband en één met een blauwe armband, gezien worden, die zich naar de politie en de zelfverbrander haasten. Over heel Tibet worden de zogenaamde ‘Rode Armband Brigades’, beveiligingsvrijwilligers – als onderdeel van een uitgebreid ‘netwerk’ beveiligingssysteem, steeds actiever in het toezicht en de controle van het dagelijks leven van mensen.

In een recent rapport in de staatsmedia in Qinghai kondigde de regering vorige maand een uitgebreide opleiding van duizenden Partijkaderleden in Xining aan, de laatste fase van de ambitieuze implementatie van een omvangrijk surveillance programma sinds 2011 in de Tibetaanse Autonome Regio en daarbuiten in het oosten van Tibet, hetgeen neerkomt op de opdringerige aanwezigheid van Partijkaderleden in dorpen en kloosters. Verwijzend naar de schaal en omvang van de nu ingevoerde meer systematische maatregelen, kondigde een bericht in de provinciale media van Qinghai aan, dat de eerste lichting van de Partijkaders in maart op training zijn gestuurd, als onderdeel van een programma dat zal doorgaan tot het einde van juni, waarbij meer dan 10.000 “grass roots Partijkaderleden” betrokken zijn.[16]

Voetnoten:

[1] Deze weergave van de ‘Vier Liefdes’ komt rechtstreeks uit verschillende staatsmedia artikelen in het Chinees, waaronder Tibet Daily van 27 maart. De categorieën worden verschillend omschreven door verschillende bronnen, bijvoorbeeld door analist Claude Arpi die schrijft in zijn blog: “De vier verdiensten verwijzen naar Burgerzin, Beleefdheid, Moraliteit, en Toewijding’, terwijl de ‘Vier Liefdes’ zijn liefde voor het Vaderland (China) en eigen dorp, liefde voor de ouders, liefde en respect voor leraren en ouderen, en eindelijk liefde voor leren en werken.” ( [1] Deze weergave van de ‘Vier Liefdes’ komt rechtstreeks uit verschillende staatsmedia artikelen in het Chinees, waaronder Tibet Daily van 27 maart. De categorieën worden verschillend omschreven door verschillende bronnen, bijvoorbeeld door analist Claude Arpi die schrijft in zijn blog: “De vier verdiensten verwijzen naar Burgerzin, Beleefdheid, Moraliteit, en Toewijding’, terwijl de ‘Vier Liefdes’ zijn liefde voor het Vaderland (China) en eigen dorp, liefde voor de ouders, liefde en respect voor leraren en ouderen, en eindelijk liefde voor leren en werken.” (http://claudearpi.blogspot.com/2017/04/four-merits-and-four-loves-in-full-swing.html)
[2] Bijvoorbeeld zoals beschreven in dit verslag: (http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-04/03/content_760065.htm)
[3] Dit Chinese taal artikel geeft een indruk van de omvang van de campagne: http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-04/03/content_760065.htm
[4] Zie ICT-rapport: https://www.savetibet.org/ict-inside-tibet-tibetan-new-year-marked-by-security-agenda-mass-deployment-of-troops-for-prayer-festival/
[5] Tibet Daily artikel: http://www.tibet.cn/news/focus/1490576774719.shtml
[6] http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-03/29/content_759289.htm
[7] 18 maart 2017, http://epaper.chinatibetnews.com/xzrb/html/2017-03/18 /content_757083.htm
[8] Vertaling door ICT uit de Chinese van een uittreksel uit de volgende staatsmedia rapport: http://sz.cdbao.cn/html/2017-03-07/11764.html
[9] Tibet Daily, 17 april 2009
[10] artikel in de staatsmedia in het Chinees op: http://www.xznqnews.com/05naqu/system/2017/03/06/021458430.shtml
[11] Ngawang Jampel, 45, (ook bekend als Ngawang Jamyang), was een van de drie monniken uit het Tarmoe klooster in Driru (Chinees: Biru), die tijdens een bezoek aan Lhasa op 23 november 2013 in detentie ‘verdwenen’. Dit volgde op een politieinval in het klooster. Het klooster werd vervolgens afgesloten en er werden paramilitaire troepen gestationeerd. Minder dan een maand later was Ngawang Jampel, die eerder gezond en stevig was geweest, dood. Tibetaanse bronnen in contact met Tibetanen in Driru zeiden dat het duidelijk dat hij in hechtenis dood was geslagen. Ngawang Jampel was een van de hoogste geleerden van zijn klooster geweest en had een klas in boeddhistische dialectiek opgericht voor de lokale bevolking. Hij gaf gratis onderwijs over het Tibetaans boeddhisme en cultuur aan mensen en monniken en stond bekend om zijn vaardigheden in bemiddeling bij geschillen in de gemeenschap. Zie het ICT-berich, ‘Marteling en straffeloosheid: 29 gevallen van Tibetaanse politieke gevangenen’: https://savetibet.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsoverzicht/2015/maart-2015/nieuw-ict-rapport-beschrijft-veelvuldige-martelingen-in-tibet-en-het-klimaat-van-straffeloosheid/
[12] Bekijk de uitgebreide rapportage door het Tibetaanse Centrum voor Mensenrechten en Democratie voor het hardhandige optreden in Driru op www.tchrd.org.
[13] Artikel in de Chinese staatsmedia in het Chinees op http://cpc.people.com.cn/n1/2017/0307/c117005-29129857.html
[14] Zie ICT rapport over Tibet water, ‘Blauw Goud van het hoogste plateau: Tibet water en wereldwijde klimaatverandering’: https://savetibet.nl/publicaties-beeld/rapporten/blauw-goud-van-het-hoogste-plateau-tibets-water-en-mondiale-klimaatverandering/
[15] Li Keqiang ontmoette de Tibetaanse delegatie van het Nationale Volkscongres op 7 februari (2017). Verslag van de bijeenkomst in het Chinees op: http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/07/content_5174749.htm
[16] Verslag van de officiële media in het Chinees op 18 maart (2017) op http://epaper.tibet3.com/qhrb/html/2017-03/18/content_392389.htm. Zie ook ICT-rapport, ‘Aantrikken van een onzichtbaar net’, in https://www.savetibet.org/tightening-of-an-invisible-net-new-security-measures-in-eastern-tibet-heighten-surveillance- controle/

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer