3 maart 2015

Nieuw ICT rapport beschrijft veelvuldige martelingen in Tibet en het klimaat van straffeloosheid

Marteling en Straffeloosheid: 29 gevallen van Tibetaanse Politieke Gevangenen

2008-2014

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet documenteert een patroon van marteling en mishandeling van Tibetanen door Chinese gevangenis ambtenaren tussen 2009 en 2014. In deze periode zijn 14 van hen door de gevolgen daarvan overleden zijn,. Dit rapport, “Marteling en Straffeloosheid – 29 Gevallen van Tibetaanse Politieke Gevangenen” beschrijft gedetailleerd 14 specifieke gevallen van Tibetanen, van een opgeleide Tibetaan van net in de veertig tot een boeddhistische leraar, die in gevangenschap zijn overleden als gevolg van marteling. Daarnaast omschrijft het rapport ook 15 andere gevallen, die hun gevangenschap weliswaar hebben overleefd, maar nog steeds lijden onder de gevolgen. Het rapport beschrijft ook de impact die gevangenisstraf – of het nu gaat om buitengerechtelijke gevangenschap, ondervraging of formele veroordeling – heeft op het leven van Tibetaanse politieke gevangenen, die in de afgelopen twee jaar zijn vrijgelaten. Hun beproevingen zijn bekend geworden aan de buitenwereld, ondanks strenge controlemaatregelen op de informatiestroom.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, stelt: “Dit rapport constateert dat sinds de onrust en het hardhandig optreden in 2008, marteling meer wijdverbreid lijkt te zijn geworden en gericht lijkt op een bredere sector van de samenleving in Tibet. In het bijzonder is het de jongere generatie Tibetanen, die met hun leven een hoge prijs betalen voor het op vreedzame wijze uitdragen van hun standpunten over het onderdrukkende beleid van de Chinese regering. Bijna elke niet direct door de staat gesanctioneerde uiting van Tibetaanse identiteit kan worden aangemerkt als ‘reactionair’, separatistisch’, en dus ‘crimineel’.

“Democratische regeringen en de internationale gemeenschap mogen hun hoofd niet wegdraaien van deze systematische schendingen en moeten China ter verantwoording roepen over haar internationale verplichtingen, als we tenminste een schijn van kans willen hebben, dat hervormingen in China serieus worden nagestreefd”, voegde zij eraan toe.

Marteling is wijdverbreid in het justitiële en rechtshandhaving systeem van Tibet, een gevolg van zowel de politieke nadruk op het waarborgen van ‘stabiliteit’, als ook de op het hoogste niveaus van Chinese leiders gesanctioneerde cultuur van straffeloosheid.

Het verslag wordt tijdens de volgende zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève aan het VN-Comité tegen Foltering en aan andere VN-mechanismen gepresenteerd.

Voor Tibetanen is het van belang dat deze gevallen bekend worden buiten Tibet. Voordat hij na marteling en ondervoeding in de gevangenis stierf, uitte de 43-jarige Goshul Lobsang zijn wens om een zegen van de Dalai Lama. Ook zei hij, dat hij de buitenwereld wilde laten weten over het leven van Tibetaanse politieke gevangenen onder de Chinese onderdrukking. Hij overleed in maart (2014). Tibetaanse bronnen melden dat: “[Op het einde] was hij niet in staat iets te zeggen, maar vouwde hij simpelweg zijn handen en stierf.”

International Campaign for Tibet (ICT) is diep bezorgd over de piek in gevangen zettingen om politieke redenen en het wijdverbreide voorkomen van marteling van Tibetanen. Marteling is in strijd met zowel Chinese als internationale wetgeving.[1] Terwijl er in de Chinese wet juridische waarborgen zijn tegen gedwongen verdwijningen, marteling en voor toegang tot medische zorg voor gedetineerden, worden deze maatregelen routinematig genegeerd door de Chinese autoriteiten.

Het rapport vraagt ??China om een onderzoek uit te voeren naar de gevallen van overlijden in gevangenschap en buitengerechtelijke executies in dit rapport en om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.

Het roept ook op China om: de artikelen 7 en 14 van de Gevangenis Wet van de Volksrepubliek China na te leven, die bepalen dat bewakers gedetineerden niet kunnen vernederen of hun persoonlijke veiligheid schenden, foltering of lijfstraffen toepassen, “slaan of oogluikend anderen toelaten om een gevangene te verslaan”, of “de menselijke waardigheid van een gevangene te vernederen”.

alle Tibetaanse gevangenen vrij te laten, die zijn aangehouden voor hun religieuze overtuigingen of het uitoefenen daarvan, of voor het op vreedzame wijze uitdrukking van hun standpunten.

de onderliggende grieven van Tibetanen aan te pakken door hun universele rechten te respecteren en door het aangaan van betekenisvolle onderhandelingen met Tibetanen.

Bezoek onze Engelse website voor het volledige rapport.

Voetnoot:

[1] Xia Yong, adjunct-directeur van het Law Institute van de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen zei in een artikel in de Chinese staatsmedia dat: “Tegengaan van marteling is een fundamenteel beginsel van de Chinese wetgeving en de Grondwet, het strafrecht en strafprocesrecht hebben specifieke bepalingen ter bescherming van de persoonlijke rechten van de burgers “ (China.org.cn rapport: http://www.china.org.cn/english/2001/Mar/8387.htm)

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer