Jaarverslag 2014

In 2014 was het vijftien jaar geleden dat ik met een handjevol mensen de Europese afdeling van International Campaign for Tibet begon (NSICT). Wij zijn inmiddels een succesvolle mensenrechtenorganisatie die door de internationale gemeenschap, regeringen, de EU en de VN als betrouwbare en gelijkwaardige gesprekspartner wordt gezien. In dit jubileumjaar bewees de dagelijkse realiteit in Tibet dat ons werk meer dan ooit nodig is.

Xi Jinping bezocht in het voorjaar Europa. Na zijn aantreden als president van China zette hij zijn eerste voet op Europese bodem in Nederland. Als belangrijk handelspartner werd hij door onze regering met alle egards ontvangen. NSICT was er zich bewust van dat Xi Jinping voor Tibet verschil uit kan maken en daarom mobiliseerden wij onze donateurs. Wij wilden hem een krachtige boodschap meegeven dat hij de mogelijkheden in handen heeft om positieve veranderingen in Tibet te bewerkstellingen. NSICT heeft het bezoek effectief gebruikt.

Een ander hoogtepunt van 2014 was het driedaagse bezoek van de Dalai Lama aan ons land. Naast de spirituele kant van het programma greep NSICT dit moment aan om politieke en publieke aandacht voor Tibet te vragen. Daarvoor zetten wij een speciale campagne op. De belangstelling en steun vanuit het publiek en de media waren overweldigend. Leden van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken ontvingen hem en hij ontmoette minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken.

Door de groeiende Chinese invloed zijn Europese regeringen terughoudender om zich voor Tibet in te zetten. Daarom ziet NSICT het als haar taak om de EU en regeringen op andere gedachten te brengen, dat doen wij door intensieve lobby en door het verstrekken van betrouwbare informatie over de situatie in Tibet. Het is uniek dat wij daarbij nauw samenwerken met de democratisch gekozen Tibetaanse regering in ballingschap. Dat maakt ons werk legitiem en het zorgt ervoor dat wij van dichtbij zicht hebben op de aspiraties van de Tibetanen. De Tibetanen in Tibet stellen vertrouwen in organisaties zoals NSICT en op politiek niveau kunnen wij het Tibetaanse volk een stem geven.

Ondanks onze inzet is de situatie in Tibet in het afgelopen jaar verslechterd. China blijft een van de meest repressieve regimes in de wereld. Daar lijden de Tibetanen immens onder. In 2014 vonden er in Tibet opnieuw een groot aantal zelfverbrandingen plaats. Dat is een voorbeeld van de uitzichtloze situatie waarin de Tibetanen verkeren. Als machtigste partij in het conflict ligt de verantwoordelijkheid voor het vinden van een constructieve oplossing voor Tibet bij de Chinese regering. Helaas kiezen de Chinese leiders hun toevlucht juist tot massale onderdrukking en militarisering van Tibet. Ook sluiten ze het Tibetaanse volk hermetisch af van de buitenwereld. Dat zijn misdaden tegen de menselijkheid.

Ondanks de immense onderdrukking vertonen de Tibetanen veerkrachtig verzet.

Dat is voor iedereen die hen een warm hart toedraagt, een bron van inspiratie. NSICT heeft veel voor de Tibetanen bereikt. Dat was alleen mogelijk door de steun van onze trouwe donateurs, die zich ook in 2014 onverminderd hebben ingezet voor Tibet en ons werk hebben gesteund om gerechtig en waardigheid voor het Tibetaanse volk te bereiken.

Het volledige jaarverslag van 2014 inclusief financieel overzicht kunt u hier: bekijken (2.5 MB) of downloaden