Jaarverslag 2013

In 2013 vierde International Campaign for Tibet (ICT) haar 25-jarige bestaan. Als wereldwijd grootste Tibet-gerelateerde organisatie plaatste ICT met de steun van haar achterban van ruim 100.000 donateurs Tibet hoog op de politieke agenda en steeds meer mensen zijn op de hoogte van wat er zich in Tibet afspeelt.

ICT maakte in 2013 belangrijke plannen voor de toekomst en stelde een strategisch vijfjarenplan op, met onze prioriteiten en welke middelen daar beschikbaar voor zijn. Tevens verwelkomde ICT Matteo Mecacci als haar nieuwe president. Deze voormalige parlementariër brengt veel ervaring mee op het gebied van de mensenrechten en democratie. Voor Tibet zette hij zich onder andere in als co-voorzitter van het International Network of Parliamentarians for Tibet.

De Nederlandse Stichting International Campaign for Tibet (NSICT) kijkt terug op een jaar vol actie voor Tibet:

Samenwerken met Tibetanen

De legitimiteit van NSICT is gebaseerd op nauwe samenwerking met het Tibetaanse leiderschap. In dat kader organiseerden wij een aantal succesvolle activiteiten, zoals de Europese sprektour van Kirti Rinpoche en van een delegatie Tibetaanse parlementsleden uit India, om politieke steun voor Tibet te mobiliseren. Voor jonge Tibetanen organiseerde NSICT leiderschapstrainingen, zodat zij in de toekomst het stokje over kunnen nemen.

Monitoren van de mensenrechtensituatie en steun mobiliseren voor Tibet

NSICT monitort wat er in Tibet gebeurt en mobiliseert met haar rapportages brede steun voor Tibet. Zo werd het mensenrechtenbeleid van China in Tibet bij de VN aan de kaak gesteld. De EU Speciale Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten Stavros Lambrinidis bezocht in 2013 China en Tibet. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat een hoge EU-vertegenwoordiger door de Chinese autoriteiten tot Tibet werd toegelaten.

Het was het jaar waarin de machtswisseling in China plaatsvond. Helaas nam onder leiding van de nieuwe president Xi Jinping de repressie in Tibet alleen maar toe en als reactie daarop gingen de zelfverbrandingen in Tibet door. Hoewel er van Chinese kant geen signalen zijn voor een toenadering tot de Dalai Lama, of tekenen van een dialoog, zijn de Tibetanen in Tibet meer dan ooit vastberaden om hun strijd tegen de Chinese onderdrukking voort te zetten. Een lichtpunt was het verheugende nieuws dat de politieke gevangene Jigme Gyatso na zeventien jaar gevangenschap vervroegd werd vrijgelaten. NSICT voerde veel campage voor zijn vrijlating.

Het volledige jaarverslag van 2014 inclusief financieel overzicht kunt u hier: bekijken (2.5 MB) of downloaden