Storm in the Grasslands

Storm in the Grasslands - Self-immolations in Tibet and Chinese policy

A new report by the International Campaign for Tibet (ICT) examines the increasing dangers for long-staying and transiting Tibetan refugees in Nepal as China seeks to enforce foreign compliance with its own hard line against Tibetans.

Aanscherping staatscontrole
Sinds februari 2009 hebben 95 Tibetanen zichzelf in Tibet in brand gestoken, met een dramatische escalatie – alleen al in november staken 28 Tibetanen zichzelf in brand – tijdens de eens in de 10 jaar gehouden leiderschapswisseling op het Chinese Communistische Partij Congres in november. Veel zelfverbrandingen worden gevolgd door massabijeenkomsten van Tibetanen om hun respect en solidariteit te betuigen met degenen, die met het in brand steken van zichzelf een oproep hebben gedaan voor vrijheid in Tibet en de terugkeer van de Dalai Lama.
Een nieuwe publicatie van International Campaign for Tibet, “Storm over de graslanden: Zelfverbrandingen in Tibet en het Chinese beleid”, gepubliceerd op 10 december, stelt dat de politieke strijd in Tibet een nieuwe fase is in gegaan. In de afgelopen weken hebben bijna dagelijks zelfverbrandingen plaatsgevonden, met clusters in specifieke gebieden van Oost-Tibet, zoals Rebkong in Qinghai, Labrang in Gansu en Ngaba in Sichuan. Dit lijkt te wijzen op sterke vastberadenheid onder Tibetanen om de nieuwe Chinese leiders te dwingen het beleid en de onderdrukking, die de oorzaken zijn van deze acties, onder ogen te zien..