Nomaden in ‘niemandsland’

Nomaden in ‘niemandsland’

China’s nominatie voor UNESCO Werelderfgoed brengt Tibetanen en wilde dieren in gevaar. Nieuw rapport van ICT voorafgaand aan UNESCO Werelderfgoed vergadering in Krakau onthult hoe plaatsing van een gebied op de werelderfgoedlijst ook verwijdering van nomaden en grootschalige toeristen industrie inhoudt.

Krakow – Een nieuw rapport door International Campaign for Tibet onthult hoe het verzoek van de Chinese regering om een uitgestrekt gebied in Tibet op de Werelderfgoedlijst van UNESCO te plaatsen, ook inhoudt dat Tibetaanse nomaden, die het van oudsher het landschap en de natuur beschermen, uit het gebied zullen worden verwijderd. Volgende week wordt in Krakau over de status van het gebied een beslissing genomen. Een vandaag door de International Campaign for Tibet gepubliceerd rapport voorafgaand aan de vergadering van het World Heritage Committee in Krakau, Polen, brengt aan het licht hoe het voor UNESCO-status genomineerde Hoh Xil natuurgebied (Achen Gangyap in het Tibetaans), dat zich op het Tibetaanse plateau midden tussen drie grote natuurgebieden bevindt, in toenemende mate het normale Tibetaanse landgebruik, zoals nomadische veeteelt, wil uitsluiten, de staat volledige controle geeft, en massa-toerisme te bevordert.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet, stelt: “Hoewel we natuurlijk volledig achter het doel van bescherming van biodiversiteit in de UNESCO-aanvraag staan, is er geen rechtvaardiging voor het verwijderen van nomaden, het blokkeren van de doorgang voor herders door het gebied, of voor het gebruik van het UNESCO label om het toerisme en de infrastructuur te stimuleren. China’s UNESCO nominatie ontkent de aanwezigheid van Tibetanen, en de lange geschiedenis en ervaring van Tibetanen in de duurzame verzorging van het land.

Onze boodschap aan het UNESCO World Heritage Committee, die volgende week in Krakau bijeenkomen, is dat de nominatie van Hoh Xil moet worden uitgesteld in afwachting van een gedetailleerde evaluatie, waarbij in overeenstemming met de UNESCO richtlijnen alle belanghebbenden en experts betrokken dienen te zijn. De nomadische traditie van een van de meest rijkste spirituele culturen in de wereld moet worden gerespecteerd en zelfs gehuldigd – Tibetanen hebben het natuurlijke en culturele erfgoed van hun land bewaard en in een mate, die het nu in de eerste plaats mogelijk maakt om als werelderfgoed te worden beschouwd. De betrokkenheid van Tibetanen – en nomaden in het bijzonder – als rentmeesters is van essentieel belang voor het behoud van de aanwezige wilde dieren, de gezondheid van het ecosysteem op lange termijn, en de watervoorraden, waarvan China en Azië afhankelijk zijn”

ICT zal haar bevindingen presenteren op de 4de Internationale Civil Society Forum on World Heritage at Risk in Krakau, Polen op vrijdag (30 juni) voorafgaand aan de 41ste vergadering van het World Heritage Committee op 2 juli.

ICT’s nieuwe rapport constateert het volgende:

  • China stelt voor om Tibetaanse nomaden uit het gebied te weren en tegelijkertijd het Chinese toerisme te bevorderen. De betrokkenheid van Tibetanen – en de nomaden in het bijzonder – als beheerders is echter essentieel voor het behoud van de gezondheid van de ecosystemen op lange termijn en de waterreserves, waarvan China en Azië afhankelijk zijn. Hen buitensluiten is niet in overeenstemming met richtlijnen van de UNESCO en de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), die ervoor moeten zorgen dat de rechten van de lokale en inheemse bevolking worden gerespecteerd. ICT’s rapport bevat nieuwe informatie over de verwijdering van Tibetanen uit dit kwetsbare hooggelegen landschap.
  • Een commissie van deskundigen voor UNESCO stelde ernstige punten van zorg vast met betrekking tot China’s nominatie van Hoh Xil voor Werelderfgoed, met inbegrip van gevaren voor de wilde dieren door het oprichten van een corridor dat door het gebied gaat lopen. Maar in een conclusie, die in strijd lijkt met dergelijke waarschuwingen, concludeert de commissie van deskundigen van de Internationale Unie voor Natuurbescherming desondanks dat de nominatie op de vergadering van het World Heritage Committee, die begint op 2 juli, moet worden goedgekeurd.
  • Dit is niet de eerste keer China economische productie zones uitsluit, die in het hart van de ‘beschermde gebieden’ in Tibet liggen en UNESCO goedgekeurd zijn en bescherming genieten. In het “Three Parallel Rivers”, een beschermd gebied in Yunnan, die in 2002 werelderfgoed status hebben gekregen, werden de rivieren zelf uitgesloten van vastgelegging als beschermde gebied. Dit stelt China nu in de gelegenheid om verder te gaan met de bouw van hydro dammen, uitbouw van het elektriciteitsnet en andere ontwikkelingsprojecten – hetgeen resulteert in een afname van de wildstand en problemen voor de lokale Tibetaanse bevolking.

China’s bod voor de UNESCO-status valt samen met het nieuws dat zij overweegt om een uitgestrekt gebied van het Qinghai-Tibetaanse plateau om te vormen tot een groot nationaal park, ook al om China begonnen is met de tot nu toe grootste wetenschappelijke studie van Tibet. Terwijl dit op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling lijkt te zijn, omvat dit ook de verplaatsing van Tibetaanse nomaden, aangezien begrazing verboden is in natuurgebieden, en traditioneel productieve en duurzame activiteiten, zoals veeteelt en het verzamelen van geneeskrachtige kruiden worden gecriminaliseerd.

Lees hier het volledige rapport:

Nomaden in Niemandsland