Access Denied

Access Denied: China's gedwongen isolement van Tibet en het basisprincipe van wederkerigheid

Een nieuw rapport van de International Campaign for Tibet roept op tot een meer robuuste internationale benadering van Tibet, gebaseerd op het principe van wederkerigheid en het opkomende besef, dat China’s toenemende autoritaire invloed onder Xi Jinping zich tot buiten de landsgrenzen van de Volksrepubliek China heeft uitgebreid. Deze invloed dreigt onze democratieën te ondermijnen en ingrijpend te veranderen op manieren, die een ernstige bedreiging vormen voor onze gezamenlijke toekomst.

Aanscherping staatscontrole

China presenteert Tibet als open voor de wereld en vertelt buitenlandse overheden en journalisten, dat zij ‘s werelds hoogste en grootste plateau zelf moet gaan zien. Maar, in strijd met de gebruikelijke diplomatieke praktijk tussen landen en internationale organisaties, zijn de afgelopen jaren verzoeken van regeringen om Tibet te bezoeken geweigerd en journalisten, die rapporteren over Tibet worden bedreigd, vastgezet en of de Volksrepubliek China uitgezet. Terwijl Tibetanen zitten “opgesloten” binnen Tibet en internationale waarnemers worden buitengesloten, is er een toename in het aantal officiële naar het buitenland gestuurde Chinese delegaties om “de wereld het verhaal van Tibet in China te vertellen.”

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, zegt: “Chinese leiders proberen het volledige isolement van Tibet af te dwingen. Dit isolement wordt vaak omschreven als erger dan in Noord-Korea, waar ten minste sommige buitenlandse media zijn gevestigd. Onafhankelijke internationale waarnemers worden uit Tibet geweerd, of het wordt hen alleen onder strikt gecontroleerde omstandigheden toegestaan Tibet te bezoeken, terwijl een groot aantal delegaties van Chinese ambtenaren zonder enig obstakel westerse democratieën binnenreizen om hun propaganda te verspreiden.”

Nu de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap worstelt met economische en militaire opkomst van China op het wereldtoneel, ver buiten het Aziatische continent, kan er een sterkere argument naar voren worden gebracht het aandringen op eerbiediging van de mensenrechten en burgerrechten binnen de Volksrepubliek China, in lijn met de fundamentele Amerikaanse en internationale normen en veiligheidsbelangen.

Een door alle partijen gesteund wetsvoorstel in het Amerikaanse Congres, de ‘Wederzijdse Toegang tot Tibet Wet’, zoekt wederkerigheid voor de burgers van de VS om Tibet te bezoeken, net zo als Chinezen vrijelijk toegang hebben tot de Verenigde Staten. Als Amerikaanse diplomaten en journalisten de toegang tot Tibet blijft worden ontzegd, dan zouden de voor de uitvoering van dat beleid verantwoordelijke Chinese ambtenaren uitgesloten moeten worden van het inreizen in de Verenigde Staten. Ondertussen hebben Europese leiders en parlementsleden wederkerigheid als een belangrijk principe in termen van hun bilaterale betrekkingen met China aangemerkt.

Tibet geopolitieke betekenis is van dien aard, dat het een meer prominente plaats in het bewustzijn van de wereld verdient. Het is de taak van onze regeringen en de internationale gemeenschap om te beginnen met het aandringen op het diplomatieke principe van wederkerigheid in hun betrekkingen met de Volksrepubliek China om op die manier de asymmetrisch autoritaire invloed van China aan te pakken, niet alleen in Tibet en China, maar ook in onze eigen samenleving.

International Campaign for Tibet constateert:

  • Bijna drie keer het aantal van de door de partij georganiseerde delegaties hebben in de afgelopen tien jaar vrije toegang tot de westerse landen gekregen in verhouding tot het aantal vertegenwoordigers van de westerse regeringen, die het werd toegestaan om Tibet te bezoeken. Dit is een integraal onderdeel van China’s strategische informatiebeleid, bedoeld om in de westerse landen de perceptie over Tibet en de Dalai Lama bij de betrokken doelgroepen te manipuleren en beïnvloeden.
  • Buitenlandse journalisten wordt bijna zonder uitzondering de toegang tot Tibet geweigerd, anders dan in het kader van strikt gecontroleerde officiële bezoeken. Daarnaast kunnen ze China uitgezet worden louter en alleen door vragen of kritiek op het beleid van de Partij over standpunten, die de Partij als “gevoelige kwesties” beschouwt . Daarentegen zijn er in de hoofdsteden van de wereld aanzienlijke aantallen Chinese journalisten van door de Communistische Partij-gecontroleerde media actief, die zich bezighouden met het verspreiden van propaganda in onze eigen taal, zonder dat ze iets in de weg gelegd wordt.
  • China’s propaganda inspanningen om zowel binnen als buiten Tibet het ‘verhaal van Tibet’ te controleren, die ze zelf omschrijven als een “nieuw historisch perspectief”, zijn geïntensiveerd en zullen in 2018 door de partij worden uitgebreid.
  • In een niet eerder voorgekomen ontwikkeling vormen zowel het Chinese binnenlandse massatoerisme in heel Tibet, naast de ongebreidelde macht van het veiligheidsapparaat, de meest wijdverspreide politieke repressie in een generatie. Terwijl de Chinese toeristen steeds vrijer zijn om te komen en gaan op het plateau, meestal in groepen en onder begeleiding van door de staat opgeleide gidsen, worden Tibetanen zelf in Tibet geconfronteerd met ingrijpende beperkingen in hun bewegingsvrijheid en in de communicatie met de buitenwereld.

International Campaign for Tibet’s rapport, ‘Access Denied: China’s gedwongen isolement van Tibet, en het argument voor wederkerigheid’, gepubliceerd op 9 mei 2018, is hier beschikbaar (in het Engels):