25 March 2021

Zwitserland maakt zich zorgen over Tibetanen in een eerste "China-strategie"

Op 19 maart 2021 heeft de Zwitserse Bondsraad zijn eerste openbare strategie voor China aangenomen – een document waarin de doelstellingen en maatregelen voor het Zwitserse beleid ten aanzien van China voor de periode 2021-24 uiteen worden gezet.

De China-strategie is gebaseerd op een reeks beginselen en thematische aandachtsgebieden, waaronder; vrede en veiligheid, welvaart, duurzaamheid en digitalisering. Wat het eerste thema betreft, onderstreept de strategie het belang van de mensenrechten voor Zwitserland in zijn betrekkingen met China en de noodzaak om deze kwestie in alle bilaterale en multilaterale contacten met China aan de orde te stellen.

In de strategie wordt benadrukt dat de situatie in China aanzienlijk is verslechterd wat betreft de vrijheid van meningsuiting, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de eerbiediging van de rechten van gemeenschappen en de bescherming van mensenrechtenverdedigers. De strategie vermeldt uitdrukkelijk de “sterkere druk” die op “minderheden” wordt uitgeoefend – in het bijzonder op Tibetanen en Oeigoeren.

Lees hieronder de uitspraak van Vincent Metten, directeur EU-beleid van de International Campaign for Tibet, over deze nieuwe strategie:

“ICT is verheugd over de bezorgdheid die Zwitserland in zijn China-strategie uit over de verslechterde mensenrechtensituatie in China en Tibet, en over de oproep aan het Chinese leiderschap om de vervolgde groepen zoals Tibetanen, Oeigoeren en anderen te respecteren, zodat zij kunnen genieten van het recht op een eigen cultureel, het beoefenen van een eigen religie en het gebruik maken van hun eigen taal.”

Opvattingen over mensenrechten
In het officiële document wordt ook gewezen naar de verschillende opvattingen tussen de twee landen van mensenrechten en de bescherming daarvan. Uit de strategie blijkt dat Zwitserland zich ten volle bewust is van de Chinese pogingen om het multilaterale systeem in zijn voordeel te hervormen en van Pekings wens om de normen van de internationale orde te herinterpreteren met name wat de mensenrechten betreft.

Zwitserland wijst ook op de pogingen van China om de toegang van belanghebbenden te beperken, ook tot de zittingen van de Raad voor de Mensenrechten, die in Genève plaatsvinden.

De Chinese ambassadeur in Zwitserland, Wang Shitting, reageerde fel op de strategie tijdens een videoconferentie in de media over de kwestie, waar hij sprak over “ongegronde beschuldigingen en aanvallen op het politieke systeem in China, de mensenrechtensituatie en het binnen- en buitenlands beleid”. Hij beschuldigde de Zwitserse Bondsraad ervan China “kwaadaardige tekens” te hebben genoemd en de mensenrechtendialoog – die momenteel is opgeschort – te gebruiken om zich te mengen in binnenlandse aangelegenheden. Wang zei ook dat dit alles een negatieve invloed zal hebben op de betrekkingen tussen de twee landen.

Tibetanen in Zwitserland
Op 10 sept. 2018, vijf jaar na de ondertekening van een vrijhandels-overeenkomst tussen Zwitserland en China, hebben Tibetaanse organisaties en de Society for Threatened Peoples (STP) een petitie ingediend waarin zij de Bondsraad en het parlement oproepen om de rechten van Tibetanen in Zwitserland beter te beschermen. De organisaties stellen dat de economische banden tussen Zwitserland en China de fundamentele rechten van Tibetanen in Zwitserland aantasten. In een rapport uit 2020 van de inlichtingendienst van de Confederatie wordt een melding gemaakt van de toename van spionageactiviteiten van de Chinese overheid in Zwitserland, ook tegen Tibetanen en Oeigoeren en hun organisaties op Zwitsers grondgebied.

De Zwitserse China-strategie eindigt met een verwijzing naar een parlementair verzoek aan de Zwitserse regering om een rapport op te stellen over de situatie van Tibetanen die in Zwitserland wonen. De Nationale Raad heeft besloten dit voorstel op 9 maart 2021 aan te nemen en zal hierover verslag uitbrengen.

De Zwitserse China-strategie is beschikbaar

Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...