12 januari 2023

ICT roept Zweden op voor Tibet

Ter gelegenheid van het Zweedse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat op 1 januari van start is gegaan, hebben de International Campaign for Tibet en het Swedish Tibet Committee, de Zweedse regering opgeroepen een nieuw EU-beleid ten aanzien van China en het Sino-Tibetaanse conflict te bevorderen. In een informatiedocument geven de twee organisaties een beoordeling van de politieke en mensenrechtensituatie in Tibet en stellen zij vijf concrete aanbevelingen over manieren waarop de EU zou kunnen deelnemen aan het overwinnen en oplossen van het decennialange conflict in Tibet.

 

Zweden neemt het EU-voorzitterschap over van Tsjechië, waar vorig jaar in het parlement een conferentie op hoog niveau over Tibet werd georganiseerd als onderdeel van de officiële agenda van het voorzitterschap. Onder de titel “Wat kunnen Tsjechië en de Europese Unie doen om de crisis in Tibet aan te pakken?” was de conferentie, die de noodzaak benadrukte om het beleid van de EU en haar lidstaten inzake de wettelijke status van Tibet opnieuw te bekijken, met name in het licht van de oorlog in Oekraïne en de veronachtzaming van internationale normen door China, een bemoedigende stap waarop Zweden zou moeten voortbouwen.

 

ICT en het Swedish Tibet Committee roepen het Zweedse EU-voorzitterschap op om:

  • Bevorderen van een EU-standpunt over Tibet dat in overeenstemming is met de internationale juridische status en het internationaal recht.
  • De EU-sancties tegen Chinese personen en entiteiten die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Tibet uit te breiden; mensenrechtenkwesties en individuele gevallen aan te kaarten bij de Chinese regering.
  • Een openbare verklaring van de EU aannemen waarin bezwaar wordt gemaakt tegen inmenging van de Chinese regering in de opvolging van de Dalai Lama.
  • Een actieve rol spelen bij de oplossing van het Chinees-Tibetaanse conflict door een speciale EU-coördinator voor Tibet te benoemen.
  • Bevorderen dat het Tibetaanse Plateau wordt opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking.

 

Download hier het persbericht

 

Share this
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer
24 augustus 2023

Amerikaanse visumbeperkingen voor Tibetaanse kostscholen

Lees meer