8 juni 2021

Werelderfgoed in gevaar: ICT roept op tot bescherming Jokhang tempel

In het meest recente ‘World Heritage Watch Report’ roept International Campaign for Tibet (ICT) op om het door UNESCO beschermde Historical Ensemble of the Potala Palace, waarvan de Jokhang tempel in Lhasa deel uitmaakt, aan te wijzen als Werelderfgoed in gevaar.

Het World Heritage Watch rapport, dat op 6 juni is gepubliceerd, bevat een analyse van ICT waarin de bouw van twee nieuwe paviljoens in Chinese stijl voor de Jokhang, de heiligste tempel in Tibet, wordt gesignaleerd. De bouw van de paviljoens begon tijdens een drie maanden durende vergrendeling tegen het coronavirus. De bouw van de paviljoens begon tijdens de drie maanden durende Corona lockdown.

Beelden van de Chinese paviljoens die worden gebouwd voor de Jokhang Tempel in Lhasa, Tibet. Foto credits: Woeser via RFA

 

Naast deze nieuwe paviljoens – die de ingang van de Jokhang versperren en in schril contrast staan met de Tibetaanse architectuur van de omliggende gebouwen – belicht ICT meerdere andere voorbeelden van wanbeheer op de locatie. Het gaat onder meer om de bouw van twee grote winkelcentra in de oude stad Lhasa en de gebrekkige reactie op de brand in de Jokhangtempel in 2018.

Screen shot van video op sociale media van de brand in de Jokhang Tempel.

 

Het rapport brengt ook ernstige tekortkomingen van het erfgoedbeheer aan het licht, zoals het feit dat de grenzen van de erfgoedlocatie 18 jaar lang niet duidelijk zijn afgebakend en dat er 14 jaar lang geen behoudsplan is opgesteld.

World Heritage Watch is een NGO die samenwerkt met meer dan 150 groepen wereldwijd om vernietiging van werelderfgoed ten gevolge van politieke en economische belangen te voorkomen. In hun jaarverslag waarschuwen zij de internationale gemeenschap voor dreigende gevaren en risico’s voor het werelderfgoed.

ICT-aanbeveling
Het Werelderfgoedcomité komt in juli bijeen om het beheer van het Historisch Ensemble van het Potala Paleis te beoordelen. ICT adviseert het comité te overwegen de locatie op de lijst van werelderfgoed in gevaar te plaatsen, aangezien de locatie voldoet aan meer dan één van de vereisten in paragraaf 179 van de operationele richtlijnen.

Met het oog op de bescherming van het Tibetaanse culturele erfgoed verwelkomt ICT de inspanningen van de commissie om meer transparantie te bevorderen door de publicatie van legitieme restauratie- en conserveringsplannen, alsmede programma’s voor raadpleging en betrokkenheid van de gemeenschap.

Kai Muller, uitvoerend directeur van ICT Duitsland en coördinator van het werk van ICT bij de Verenigde Naties, zei hierover het volgende:

“De Chinese autoriteiten hebben laten zien dat zij niet in staat of geïnteresseerd zijn om het culturele en religieuze erfgoed van de Tibetanen adequaat te beschermen. Zij hebben consequent gewijgerd te voldoen aan de basisvereisten om een kundig beheer aan te tonen. Het verzoek voor een duidelijke afbakening van de grenzen van het erfgoed ligt al 18 jaar op tafel, en een plan voor een behoudsplan van het erfgoed laat al 14 jaar op zich wachten. Het wordt tijd dat de commissie de staat van dienst van China serieus onder de loep neemt en de locatie op de lijst plaatst van erfgoederen die gevaar lopen.”

Share this
28 september 2023

ICT-DONATEUR ORGANISEERT LEZING IN SPAARNDAM

Lees meer
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer