29 December 2011

Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse zaken over recente zelfverbrandingen in Tibet

13 oktober 2011

Op dinsdag 11 oktober stelde Harry van Bommel (SP) de volgende vijf vragen aan de Tweede Kamer over de recente zelfverbrandingen in Oost Tibet:

1.  Kunt u bevestigen dat onlangs een zestal recente zelfverbrandingen door Tibetaanse monniken is uitgevoerd in en bij het klooster van Kirti? (1) Indien neen, hoe zijn dan de feiten?

2.  Is het naar uw oordeel juist te stellen dat deze zelfverbrandingen ingegeven zijn door het immer voordurende gebrek aan burgerlijke en religieuze vrijheden in Tibet? Indien neen, wat zijn dan de redenen?

3.  Bent u van mening dat het wekenlang afgesloten houden van een groep mensen van de buitenwereld door paramilitairen, of het afvoeren naar en gevangen houden op onbekende locaties, zoals dat met de monniken in Kirti het geval is, in strijd is met de fundamentele rechten van de mens zoals ook China deze ondertekend heeft? Zo nee, waarom niet? En zo ja, wat gaat u hieraan doen?

4.  Bent u bereid, met het oog op de komende EU – China top op 25 oktober a.s., er bij de Chinese autoriteiten op aan te dringen een einde te maken aan de onderdrukking van de Tibetanen in zijn algemeenheid en de inperking van de vrijheid van godsdienst in het bijzonder? Indien neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze zult u dat doen?

5.   Welke concrete stappen heeft u het afgelopen jaar genomen teneinde de dialoog tussen China en de Tibetaanse regering in ballingschap die sinds januari 2010 niet meer heeft plaatsgevonden te doen hervatten? Op welke wijze gaat u de hervatting van deze dialoog aan de orde stellen bij de bovengenoemde EU – China top? 

Bronnen:
1 Berichtgeving International Campaign for Tibet
2. Aanhangsel 2699 over geweld in Tibet, uw antwoord van 31 mei 2011

 

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer