4 May 2017

Voorgedragen Amerikaanse ambassadeur in China geconfronteerd met vragen over Tibet en mensenrechten tijdens hoorzitting in de Senaat

Terry Branstad Iowa Senator, Terry Branstad

Op 2 mei 2017 legde Terry Brandstad getuigenis af tijdens de hoorzitting door de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken in het kader van zijn voordracht als V.S. ambassadeur in China. Tijdens getuigenis werd hij geconfronteerd met vragen, onder meer over Tibet en mensenrechten.

In zijn inleidende opmerkingen zei voorzitter van de commissie, senator Bob Corker (R-TN), dat de VS-China relatie een van de meest belangrijke relaties is, wat betreft de Amerikaanse nationale belangen. Hij voegde hier toe dat we China’s lange termijn doelen duidelijk voor ogen moeten houden, en dat die niet noodzakelijkerwijs op één lijn liggen met de Amerikaanse nationale belangen.

Corker zei: “Korte termijn winsten mogen niet ten koste gaan van Amerikaanse nationale lange termijn belangen, waarden, de rechtsstaat, de internationale normen en onze verplichtingen aan onze bondgenoten, waarvan we er veel hebben in de regio.”

Senator Ben Cardin (D- MD), vooraanstaand lid van het Comité, sprak zijn diepe bezorgdheid uit over de “verslechtering van de mensenrechtensituatie in China en de positie van het maatschappelijk middenveld en het onafhankelijke stemgeluid in dat land.” Hij zei: “… we nog steeds niet weten of de Dalai Lama zal worden toegestaan om terug te keren naar Tibet, weten we niet de verblijfplaats van de Panchen Lama, we weten niet of autoriteiten Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo zullen vrijlaten in 2020, weten we niet of de mensen van Hong Kong daadwerkelijk hun autonomie zullen kunnen blijven uitoefenen – maar we weten wel Xi Jinping klaarstaat om nog minstens vijf jaar aan de macht te blijven.

In zijn bevestigde de voorgedragen ambassadeur Branstad ook zijn inzet voor de mensenrechten. Hij zei: “Indien ik wordt bekrachtigd als ambassadeur, zal ik elke dag werken om de Amerikaanse waarden te vertegenwoordigen tegenover de leiding van China en het Chinese volk in het algemeen, waarden die ondermeer de naleving van de mensenrechten voor iedereen, een vrije en open markt, een op regels gebaseerde rechtsorde in de oceanen rond China, en het belang van een vrije pers omvatten.”

Toen Senator Cardin vroeg: “Hoe denkt u onze waarden wat betreft mensenrechten te bevorderen, indien u bekrachtigd wordt als ambassadeur?”. De voorgedragen ambassadeur antwoordde: “Mensenrechten zijn erg belangrijk. Het is een fundament van de Amerikaanse waardesysteem … Het zou mijn bedoeling zijn als ambassadeur deze waarden in te brengen en deze moeilijke kwesties ter sprake te brengen, waarover de Chinese leiders niet echt willen praten, maar die belangrijk zijn. Ik ben niet bang om dat te doen… Wanneer Amerikanen of wie dan ook in de wereld niet eerlijk wordt behandeld, moet ik dat die kwestie als ambassadeur aan de machthebbers in Peking voorleggen.”

Senator Cardin sprak over de brief die hij en senator Marco Rubio aan minister Rex Tillerson hebben gestuurd met betrekking tot het geven van een hoge prioriteit aan mensenrechten in onze bilaterale betrekkingen met China, waarbij het Tibetaanse volk specifiek als een voorbeeld werd genoemd. Hij vroeg vervolgens of de voorgedragen ambassadeur bereid was om advies in te winnen bij het Congres over specifieke gevallen, deze wil verdedigen en wil werken om de zichtbaarheid van deze kwesties te vergroten.

Gouverneur Branstad antwoordde: “Ja, Senator. In feite, bij mijn rondgang en individuele ontmoetingen met leden van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, heeft een aantal van hen dit onder mijn aandacht gebracht. Het is mijn bedoeling om te werken met alle leden van deze commissie, en anderen in de Senaat en aan deze kwesties te werken. Ik geloof dat is een deel van de verantwoordelijkheid van de ambassadeur, om daar te zijn, ter plekke, in China, en een onze belangen daar te verdedigen.”

Senator John A. Barrasso (R-WY) bracht zijn reis naar China ter sprake en Gouverneur Branstad reageerde met te zeggen dat hij geïnteresseerd is om te vernemen hoe de reis is verlopen, en vermeldde ook, dat hij dacht dat ze van plan waren geweest om Tibet te bezoeken tijdens de reis.

Senator Barrasso vroeg hoe hij een balans zou slaan tussen toenadering tot China op het economische front, en de zorg van onze natie over China’s schending van de mensenrechten, en stelde dat China betrokken is bij ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder politieke en religieuze onderdrukking.

Gouverneur Branstad antwoordde met te zeggen dat de Verenigde Staten “altijd hebben gestaan van de mensenrechten voor alle mensen in de wereld en ik denk dat het is van cruciaal belang voor de ambassadeur om dat punt te maken, en dat punt maken samen met andere zaken.” Hij voegde eraan toe: “Ik denk niet dat religieuze mensen moeten worden vervolgd en dus denk ik dat het heel belangrijk is, dat we de mensenrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst beschermen.”

Senator Marco Rubio (R-FL) wilde een toezegging dat de Gouverneur mensenrechten aangelegenheden bij de Chinese overheid te sprake zou brengen en stelde dat dit “zeer belangrijk is voor de mensenrechten gemeenschap.” Gouverneur Branstad antwoordde: “Ik zal dat doen.” Senator Rubio gaf ook de boodschap dat het Congres “mensenrechtenkwesties te sprake zou blijven brengen.” Hij voegde eraan toe dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen de Chinese Communistische partij en het Chinese volk te maken. “Ze zijn niet hetzelfde” zei senator Rubio.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer