5 August 2020

VN-experts uiten hun bezorgdheid over de Panchen Lama

Vijf VN-mensenrechten deskundigen en instanties hebben hun bezorgdheid geuit bij de Chinese regering over de “verdwenen” Panchen Lama en de reïncarnatie regels van Peking. Daarnaast verwijzen ze naar de vrees voor Chinese inmenging bij de opvolging van de Dalai Lama.

In een verklaring aan de Chinese regering spreken de deskundigen hun ernstige bezorgdheid uit over de weigering van de Chinese regering om de verblijfplaats van Gedhun Choekyi Nyima (de 11e Panchen Lama) bekend te maken. Ze roepen een onafhankelijke waarnemer op om hem te bezoeken.

De Panchen Lama, een van de belangrijkste figuren in het Tibetaanse boeddhisme, wordt vermist sinds de Chinese regering hem en zijn familie in 1995 heeft ontvoerd. Dit gebeurde slechts enkele dagen nadat de Dalai Lama hem had geïdentificeerd als de reïncarnatie van de vorige Panchen Lama. Gedhun Choekyi Nyima was toen nog maar zes jaar oud.

De regels van de Chinese regering over de opvolging van Tibetaanse boeddhistische leiders “kunnen religieuze tradities van de Tibetaanse boeddhistische minderheid op een discriminerende manier verstoren en mogelijk ondermijnen”, aldus de verklaring van de VN-deskundigen.

De deskundigen doen een beroep op de Chinese overheid om er voor te zorgen dat Tibetaanse boeddhisten hun religie, tradities en culturen vrijelijk kunnen beoefenen zonder inmenging. Vrijheid van godsdienst is tenslotte het recht van Tibetaanse boeddhisten.

De verklaring werd op 1 augustus openbaar gemaakt en ingediend door de werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen, de werkgroep inzake willekeurige hechtenis, de speciale rapporteur op het gebied van culturele rechten, de speciale rapporteur voor minderheids kwesties en de speciale rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging.

 

De opvolging van de Dalai Lama
De internationale campagne voor Tibet verwelkomt de verklaring van de VN-deskundigen. “De ontvoering van de Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, 25 jaar geleden is een open wond voor de Tibetaanse boeddhisten,” zei ICT. “Na jarenlang internationale kritiek te negeren moet de Chinese regering hem eindelijk zijn vrijheid teruggeven.

De organisatie voegde eraan toe: “De VN-deskundigen onderstrepen ook dat elke inmenging van de staat in de benoeming van Tibetaanse Boeddhistische leiders in strijd is met de internationale mensenrechten wetgeving. Zoals zij terecht erkennen, zou dit het geval zijn met het voornemen van Peking om een toekomstige Dalai Lama te benoemen. De internationale gemeenschap moet daarom haar inspanningen verdubbelen om de rechten van de Tibetanen te waarborgen om een toekomstige Dalai Lama te kiezen zonder inmenging van de Chinese regering”.

De Chinese regering heeft herhaaldelijk het recht opgeëist om de opvolger van de huidige 14e Dalai Lama te kiezen en heeft regels en voorschriften aangenomen om deze claim te ondersteunen, ondanks de kritiek van Tibetaanse boeddhisten en de Dalai Lama zelf.

Onlangs heeft de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, Josep Borrell, verklaard dat de “selectie van religieuze leiders moet gebeuren zonder enige inmenging van de regering en met inachtneming van religieuze normen. Bij de tenuitvoerlegging van elke wettelijke bepaling moet rekening worden gehouden met deze beginselen. De herziene Chinese regelgeving inzake religieuze aangelegenheden roept in dit verband ernstige vragen op en het zal daarom belangrijk zijn om toezicht te houden op de uitvoering ervan. China moet het opvolgingsproces van de Dalai Lama respecteren”.

 

Regeringen spreken zich uit over de opvolging van de Dalai Lama

Op 11 november 2019 schreef Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kabinet zich zorgen maakt over de inmenging van de Chinese overheid in religieuze zaken. “Het reïncarnatieproces is volgens de Chinese autoriteiten onderhevig aan aan Chinese wetgeving. De positie van dit kabinet is dat het aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zelf is om een toekomstige opvolger van de dalai lama aan te wijzen.”

De VS en Nederland zijn de eerste landen die China trotseren op dit politiek uiterst gevoelige punt. In Frankrijk zijn onlangs kamervragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse en Europese Zaken waarin wordt aangedrongen op een dergelijke stellingname onder verwijzing naar de uitspraak van Minister Blok. De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben in navolging van Nederland eveneens het standpunt ingenomen dat​ de opvolging van de Dalai Lama als religieus leider is voorbehouden aan de Tibetaanse geloofsgemeenschap zonder inmenging van wereldlijke autoriteiten.

In de VS introduceerde vorig jaar het Amerikaanse Congres de bipartisan Tibetan Policy and Support Act, een uitgebreid wetsvoorstel dat de steun van de VS aan de Tibetanen drastisch zal opvoeren, onder andere door er een officiële beleid van de VS van te maken dat alleen Tibetaanse boeddhisten kunnen beslissen over de opvolging van de Dalai Lama.

Als Chinese functionarissen in de toekomst proberen hun eigen Dalai Lama te benoemen, zullen zij in het kader van de wet met sancties worden geconfronteerd.

Het Huis van Afgevaardigden heeft het wetsvoorstel in januari met een overweldigende meerderheid aangenomen. ICT werkt nu aan de goedkeuring van het wetsvoorstel door de Senaat en de president dit jaar.

Tags: China, PanchenLama, VN
Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...