23 september 2021

VN-Mensenrechtenraad: Detentie, verdwijning en ontwikkeling in Tibet aan de orde gesteld

Tijdens de huidige 48e zitting van de VN-Raad voor de Mensenrechten in Genève heeft Kai Mueller gevallen van willekeurige detentie en verdwijning van Tibetanen aan de orde gesteld, alsmede mensenrechtenkwesties in verband met het ontwikkelingsbeleid in Tibet. Mueller sprak namens de Helsinki Foundation for Human Rights.

“Tibetanen worden nog steeds willekeurig vastgehouden omdat zij hun religieuze overtuigingen belijden, hun ongenoegen over het regeringsbeleid uiten of opkomen voor hun rechten”, aldus Mueller, die de gevallen van Rinchen Tsultrim, Go Sherab Gyatso en Dorjee Tashi ter sprake bracht. De verblijfplaats van politieke gevangene Go Sherab Gyatso is nog steeds onbekend. Daarnaast is de de zaak van de Tibetaanse zakenman Dorjee Tashi bijzonder zorgwekkend door zijn getuigenis over de martelingen die hij tijdens zijn voorlopige hechtenis heeft ondergaan.

Kai Mueller nam met grote bezorgdheid nota van berichten over een aanhoudende golf van arrestaties van Tibetanen in de prefectuur Kardze (Chinees: Ganzi) in de provincie Sichuan, te midden van een hardhandig optreden van de autoriteiten tegen taalrechten en het bezit van afbeeldingen van de Dalai Lama. De Mensenrechtenraad luisterde naar de verslagen van de VN-werkgroepen inzake willekeurige detentie en inzake gedwongen en onvrijwillige verdwijning.

Met betrekking tot het verslag van de speciale rapporteur over het recht op ontwikkeling legde Mueller namens de Helsinki Foundation for Human Rights een verklaring af waarin hij de speciale rapporteur en de lidstaten van de Mensenrechtenraad opriep om het project “ontwikkeling” en het recht op ontwikkeling in de context van klimaatmaatregelen met grote omzichtigheid te bezien. Hij merkte op dat het zogenaamde “ontwikkelings-” en “milieubeleid” in de Volksrepubliek China is gebruikt om de lokale Tibetanen hun macht te ontnemen, hulpbronnen te onttrekken en hun lokale omgeving te beschadigen.

Mueller noemde beleidsmaatregelen zoals de privatisering van grasland, de verhuizing van nomaden en de uitbreiding van winningsindustrieën als factoren die de woestijnvorming versnellen. Hij drong er bij de speciale rapporteur en de lidstaten op aan om prioriteit te geven aan de bevordering van fundamentele burger- en politieke rechten, zodat mensen toegang kunnen krijgen tot informatie en kunnen deelnemen aan de besluitvorming over het beleid, en verantwoording en gerechtigheid kunnen eisen, ongeacht of het beleid gericht is op ontwikkeling of op het klimaat.

Verklaringen
Lees de verklaringen van Mueller namens de Helsinki Foundation for Human Rights:

Share this
21 september 2023

DALAI LAMA EERT ICT EUROPE OPRICHTER JAN ANDERSSON

Lees meer
24 augustus 2023

Amerikaanse visumbeperkingen voor Tibetaanse kostscholen

Lees meer