11 December 2015

VN-Comité tegen Foltering roept ??China ter verantwoording over ‘diepgewortelde’ martelpraktijken en mishandeling

Genève, 9 december, 2015.

Het VN-Comité tegen Marteling heeft China’s staat van dienst met betrekking tot marteling en mishandeling veroordeeld in een ongewoon lang en gedetailleerd rapport, dat ernstige vragen oproept over de manier waarop de Chinese Partij opereert.


De commissie publiceerde haar slotbeschouwingen woensdag na onderzoek bij de VN in Genève in november omtrent de situatie met betrekking tot marteling in China.


[1]


Tsering Jampa, Executive Director van ICT Europe, zei: “In haar 16 pagina’s tellende rapport uit de commissie haar diepe bezorgdheid over de misstanden in de Volksrepubliek China, en haar bereidheid om Chinese ambtenaren ter verantwoording te roepen voor de lijdensweg van hen, die getuigenis hebben afgelegd voor het comité. Het weerspiegelt ook de verontrusting over China’s pogingen om kritiek op haar mensenrechtensituatie te ondermijnen en de werkelijkheid te verdraaien – bijvoorbeeld toen PRC ambtenaren de commissie vertelden dat ‘tijger stoelen’, die gebruikt worden voor immobilisatie en martelen, met zachte kussens ‘comfortabel’ zijn gemaakt voor de slachtoffers.”


Het VN-comité bekritiseerde niet alleen de martelpraktijken en mishandeling in China, maar boog zich ook over het hele rechtssysteem in de Volksrepubliek China, met name aan het gebrek aan onafhankelijkheid van de Chinese rechterlijke macht en oordeelde de invloed van de CCP als een fundamentele tekortkoming. Het comité stelde dat het ernstig bezorgd blijft “over consistente rapporten, waaruit blijkt dat de praktijk van marteling en mishandeling nog steeds diep verankerd is in het strafrechtelijk systeem”, en uitte kritiek op het gebrek aan onafhankelijk onderzoek naar marteling.


Met name sprak het Comité haar bezorgdheid uit over sterfgevallen in hechtenis, zoals het geval van de prominente en zeer gerespecteerde Tibetaanse lama Tenzin Delek, die op valse beschuldigingen was gevangen gezet en in juli in een afgelegen en zwaar beveiligde gevangenis overleed . Tsering Jampa zei: “Ondanks de vele geloofwaardige rapporten over gevallen van marteling van Tibetanen en zelfs ondanks het openlijke wangedrag van autoriteiten in gevallen, zoals die van Tenzin Delek Rinpoche, ontkent de Chinese regering botweg dat het probleem zelfs ook maar bestaat. Dit is volstrekt onaanvaardbaar. China’s acties duiden op een bewust negeren van enig respect voor de rechtsstaat en eerlijke procesgang, die aantoonbaar verslechterd is, sinds zij voor het laatst werd geconfronteerd met een beoordeling door de Conventie tegen Marteling in 2008.”


De commissie drong erop aan dat alle gevallen van overlijden in hechtenis, beschuldigingen van marteling en mishandeling, en weigeringen om een medische behandeling te bieden, snel en onpartijdig worden onderzocht door een onafhankelijk instantie, anders dan de met vervolging belaste autoriteiten, en dat degenen, van wie wordt vastgesteld dat ze verantwoordelijk zijn voor sterfgevallen in hechtenis als gevolg van marteling, mishandeling of weigering van medische zorg voor het gerecht worden gebracht en, bij veroordeling passend worden gestraft. Aangehouden personen moeten toegang hebben tot adequate medische zorg, met inbegrip van een arts naar keuze.


Uit een lijst van 26 Tibetanen, die door de commissie uit een “lijst van probleemgevallen” waren voor geselecteerd beantwoording, bleven 24 gevallen onbeantwoord. Bovendien, in een scherp geformuleerde waarschuwing aan de Chinese regering, herinnerde het comité aan het absolute verbod op foltering in artikel 2, paragraaf 2, van het Verdrag: Geen enkele uitzonderlijke omstandigheden, zij het […] interne politieke instabiliteit of een andere openbare noodsituatie, kan worden aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering”. Het Comité vestigde ook de aandacht van de lidstaat op haar algemene opmerking No. 2 (2007), waarin zij stelt dat lidstaten ervoor moeten zorgen dragen, dat de toepasselijke wetten worden toegepast op alle personen, ongeacht etniciteit of de reden waarom de persoon wordt vastgehouden, waaronder personen, die beschuldigd worden van politieke misdrijven. Het Comité dringt er bij China op aan om de gevraagde informatie over alle Tibetaanse gevallen (…) op de lijst van probleemgevallen te verstrekken. Het dringt er bij China op aan om ervoor te zorgen, dat alle sterfgevallen in gevangenschap, verdwijningen, beschuldigingen van foltering en mishandeling, en rapporten over het gebruik van buitensporig geweld tegen personen in de Tibetaanse Autonome Regio en de aangrenzende Tibetaanse prefecturen en provincies, (…), snel, onpartijdig en effectief onderzocht worden in een onafhankelijk procedure.


De concluderende opmerkingen van het Comité tegen Foltering kunnen


hier gedownload

worden.


International Campaign for Tibet overhandigde het comité in oktober een rapport over foltering in Tibet.


[2]


In februari publiceerde ICT een rapport, waarin de gevallen van 29 Tibetanen werden belicht, met gedetailleerd bewijs dat deze Tibetanen foltering en mishandeling hadden ondergaan. Het rapport documenteerde 14 gevallen van Tibetanen, die zijn overleden in de gevangenis of onmiddellijk na hun vrijlating.


[3]

Voetnoten


[1]


International Campaign for Tibet, 18 november: “Marteling wijdverspreid en endemisch in Tibet – China moet marteling in Tibet beëindigen” – Antwoorden door China niet acceptabel;http://www.savetibet.org/un-committee-against-torture-underlines-urgency-of-situation-in-tibet/


;


[2]


International Campaign for Tibet, 26 oktober 2015: “Inzending van civiele maatschappij voor de 5e cyclus van het Comité van de Verenigde Naties tegen Foltering, beoordeling van de Volksrepubliek China”,http://www.savetibet.org/icts-submission-to-un-committee-against-torture-on-chinas-action-in-tibet/


;


[3]


International Campaign for Tibet, 26 februari 2015: “Foltering en straffeloosheid – 29 gevallen van Tibetaanse politieke Prisoners”,http://www.savetibet.org/torture-and-impunity-29-cases-of-tibetan-political-prisoners/


.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer