20 November 2015

VN-Comité tegen Marteling onderstreept urgentie situatie Tibet


ICT: “Marteling wijdverspreid en endemisch in Tibet – China moet martelingen in Tibet beëindigen” – Reactie China niet aanvaardbaar


Genève, 18 november 2015. Het Comité tegen Foltering (CAT) van de Verenigde Naties sloot deze week in Genève haar zitting over China af. De Chinese delegatie moest voor de commissie antwoord geven op tal van vragen van de leden aan het comité. Commissieleden hadden opnieuw hun bezwaren naar voren gebracht over het ontbreken van rechterlijke onafhankelijkheid en intimidatie van advocaten in China. Daarnaast hadden ze kritiek op ontbreken van een reactie door de Chinese overheid met betrekking tot het onderzoek naar sterfgevallen in hechtenis en beschuldigingen van marteling, ook met betrekking tot Tibet. “De Chinese delegatie ontkende grotendeels het bestaan ??van de kwesties met betrekking tot marteling en leek wat betreft marteling zelfs andere normen toe te passen, dan het internationaal recht. Dit is onaanvaardbaar.”, stelde ICT Duitsland directeur, Kai Müller, woensdag in Genève.


catgeneve.jpg


ICT Duitsland directeur, Kai Müller en voormalig Tibetaanse politieke gevangene Golog Jigme houden ICT’s aanbevelingen aan het Comité vast


De commissie drong er bij de Chinese delegatie op aan om meer informatie te verschaffen met betrekking tot de aantijgingen van marteling in Tibet, in het bijzonder wat betreft het aantal gevallen, het onderzoek naar dergelijke gevallen, en de resultaten, met inbegrip van eventuele sancties. Een aantal gevallen van marteling van Tibetanen zijn door het Comité naar voren gebracht, waaronder Tenzin Delek Rinpoche, die in juli onder verdachte omstandigheden in de gevangenis stierf en Khenpo Kartse, een gerespecteerde Tibetaanse lama, die een gevangenisstraf van twee en een half jaar uitzit. Het Comité drong er bij China op aan om meer informatie te geven over het onderzoek naar de dood van Tenzin Delek in een zwaarbewaakte gevangenis, hetgeen op grote schaal onrust onder Tibetanen heeft veroorzaakt.


[1]


De Chinese delegatie weigerde botweg om informatie over Tibetaanse gevallen van beschuldiging van marteling bij het CAT-Comité te bevestigen, vanwege de “oncontroleerbare aard van informatie”. Met betrekking tot het geval van Tenzin Delek Rinpoche, beweerde de delegatie, dat de autoriteiten over zijn overgegaan [tot crematie] met toestemming van de familie en volgens de wet, hetgeen in schril constrast staat tot het verzoek van de familie om het lichaam niet te cremeren om zo een grondige autopsie mogelijk te maken. Bovendien, aldus de Chinese delegatie, is er noch politiek gemotiveerde gevangenisstraf, noch discriminatie van Tibetanen in Tibet.


De leden van het Comité waren China erkentelijk voor het aannemen van een aantal wetten, maar bekritiseerde het land fel voor het niet in de praktijk brengen van deze wetten en schreef dit toe aan de het ontbreken van rechterlijke onafhankelijkheid. Een lid van het comité verklaarde zelfs dat “een rechtsstaat zonder rechterlijke onafhankelijkheid, geen rechtsstaat is”. Het Comité vroeg de Chinese delegatie ook om een bezoek aan China door de VN-rapporteur inzake Marteling toe te staan.


De International Campaign for Tibet juicht de duidelijke standpunten van het Comité over de beginselen van de rechtsstaat en het Verdrag tegen Marteling toe. Kai Müller: “Marteling en mishandeling zijn wijdverspreid en endemisch in Tibet. Er is een klimaat van angst en onderdrukking, dat ieder aspect van het leven beïnvloedt. Tibetanen weten dat ze bij detentie worden onderworpen aan marteling. Tibetanen weten dat in het huidige politieke klimaat, zelfs een bescheiden uitdrukking van hun eigen cultuur en identiteit, of een mild verschil van mening, kan leiden tot arrestatie. We zijn bezorgd over het gebrek aan reacties van de Chinese regering op de vragen van het comité en de regelrechte ontkenning van de problemen met betrekking tot Tibet en China. China moet haar grimmige reputatie wat betreft marteling verbeteren en afdoende bewijzen, dat China een rechtsstaat is en dat processen eerlijk verlopen.”


Vooruitlopend op de vergaderingen deze week in Genève, heeft International Campaign for Tibet een rapport over martelingen in Tibet overlegt.


[2]


In februari had ICT een rapport gepubliceerd, waarin 29 gevallen van Tibetanen worden belicht met gedetailleerd bewijs dat deze Tibetanen zijn gemarteld en mishandeld. Het rapport documenteerde 14 gevallen van Tibetanen, die in de gevangenis of onmiddellijk na hun vrijlating waren gestorven.


[3]

Voetnoten


[1]

International Campaign for Tibet, 16 juli 2915 ,


“Lichaam gerespecteerde Tibetaanse lama Tenzin Delek Rinpoche gecremeerd in afgelegen zwaar beveiligde gevangenis”


;


[2]


International Campaign for Tibet, 26 oktober 2015: “De civiele maatschappij inzending voor de 5e cyclus van het Comité van de Verenigde Naties tegen foltering, herziening van de Volksrepubliek China”,http://www.savetibet.org/icts-submission-to-un-committee-against-torture-on-chinas-action-in-tibet/


;


[3]


International Campaign for Tibet, 26 februari 2015: “Marteling en straffeloosheid – 29 gevallen van Tibetaanse politieke gevangenen”,http://www.savetibet.org/torture-and-impunity-29-cases-of-tibetan-political-prisoners/


.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer