9 September 2011

Vervanging hardliner Communistische Partij, Zhang Qingli, opent kansen voor meer gematigde stemming in TAR

1 september 2011

ICT-rapport

Partij secretaris Zhang Qingli, bekend bij Tibetanen om zijn politiek extremisme en spottende aanvallen tegen de Dalai Lama, is vervangen als partij secretaris van de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) door Chen Quanguo, de voormalige gouverneur en plaatsvervangend Partijhoofd van de provincie Hebei. In tegenstelling tot Zhang, die in 2006 naar de TAR kwam na zijn sporen te hebben verdiend als hardliner in de Xinjiang Oeigoerse Autonome Regio, heeft Chen geen ervaring in de “minderheids” gebieden van China of onderscheidende hoogtepunten in zijn carrière, die een fanatieke ideologische achtergrond suggereert.

Tsering Jampa, Executive Director van International Campaign for Tibet in Europe, zei: “Tibetanen zullen zeker het vertrek van Zhang Qingli verwelkomen, wiens laster en dramatisering verdeeldheid zaaide in de TAR. Chen Quanguo heeft de gelegenheid om een meer gematigde toon in de TAR neer te zetten, zelfs als geen beleidswijziging wordt aangegeven met zijn benoeming.”

Het persbureau van de Chinese staat, Xinhua, kondigde vandaag de benoeming van Chen Quanguo als TAR partij secretaris aan, naast andere routine aankondigingen van andere hoge functionarissen in andere delen van het land, die met pensioen gaan of worden overgeplaatst. Van de tien personen die ooit de functie van TAR partij secretaris hebben bekleed, de machtigste politieke gezagsdrager binnen de TAR, zijn geen van alle Tibetaan geweest. Ook er is geen Tibetaan die een Partijpositie bekleed op nationaal niveau.

Er werd geen informatie gegeven over Zhang Qingli’s volgende post anders dan: ‘Zhang Qingli, Chen’s voorganger, zal worden overgeplaatst naar een andere positie ” (Xinhua, 25 augustus). Al enige maanden gaan er geruchten over het vertrek van de 60-jarige Zhang Qingli, en de verwachting is dat hij voorafgaand aan zijn pensionering zal worden bevorderd naar een nieuwe positie.

In maart 2008, tijdens de ambtstermijn van Zhang als TAR partijsecretaris, braken protesten uit in Lhasa en Oost-Tibet, die leidden tot de meest langdurige periode van protest en verzet tegen de Chinese heerschappij in Tibet sinds de Chinese invasie in 1949-50. Zhang was verantwoordelijke voor de uitvoering van een allesomvattende en soms gewelddadige repressie van Tibetanen in de TAR. Het is mogelijk dat de uitdiensttreding van Zhang Qingli is uitgesteld in een poging om elke indruk te voorkomen dat de onrust sinds maart 2008 werd veroorzaakt door het Partijbeleid ten aanzien van Tibet.

Zhang’s opvolger, een econoom van opleiding, is belast met het uitrollen van het 12e Vijfjarenplan van China, de ambitieuze lange-termijn strategie van Peking om de Tibetaanse hoogvlakte te industrialiseren, en het overwegend landelijke, nomadische landgebruik te vervangen met zware industrialisatie geconcentreerd in de intensief verstedelijkte zones. De strategie wordt uitgevoerd te midden van zorgen dat het kwetsbare hooggelegen plateau klimatologisch niet in staat is om een dergelijke intensivering te dragen. De plannen van de Chinese overheid voor volledige integratie van Tibet in de Chinese economie en staatsbestel concentreren zich op de extractie en verwijdering van specifieke grondstoffen, met name koper, goud, zilver, elektriciteit en water voor gebruik door de Chinese industrie ver van Tibet vandaan.

De lange termijn strategie van China voor de jaren 2012 en daarna bevat een recentralisatie van de macht, terwijl de van de bevoegdheden van provinciale en lokale leiders om nationaal beleid te voeren overeenkomstig de lokale omstandigheden worden ingeperkt.

Het vertrek van Zhang Qingli

Zhang Qingli werd in november 2005 waarnemend secretaris van het Communistische Partij Comité van Tibet en in mei 2006 officieel benoemd tot Secretaris van het Chinese Communistische Partij Comité van de Tibetaanse Autonome Regio. (lees meer) Hij werd ook benoemd tot Eerste Secretaris van de Militaire Subregio van de TAR. Bij zijn aankomst in de TAR, begon Zhang het hardvochtige beleid van de Partij met betrekking tot de praktijk en de instellingen van het Tibetaanse boeddhisme door te voeren, met een uitzonderlijke ijver, een aanpak die zich onderscheidde van zijn voorgangers, Yang Chuantang, en Guo Jinlong voor hem.

Tsering Jampa zei: “Zhang’s extremistische benadering voedde de woede en wanhoop onder Tibetanen, welke op hun beurt een voedingsbodem vormde voor de protesten en rellen in de straten van Lhasa in maart 2008. Het onverzoenlijke beleid, zoals de ‘patriottische opvoeding’, waar hij leiding aan gaf binnen de TAR, faalden overduidelijk in het bereiken van ‘stabiliteit’, die ze beoogden en legden uiteindelijk de vervreemding van het Tibetaanse volk van de Chinese overheid bloot. “

Als partij secretaris voerde Zhang Qingli fanatiek opnieuw de sociale en politieke controle mechanismen in, die hun wortels – zowel historisch als ideologisch – hebben in het politieke extremisme uit het Mao-tijdperk. De Ideologische positie van Zhang volgde in de traditie van eerdere hardliners in de TAR, zoals TAR partij secretaris Chen Kuiyan (1992-2000), die letterlijk stelde dat de partij verwikkeld is in ‘een strijd op leven en dood’ met de Dalai Lama, en goedkeuring gaf aan de invoering van intensieve “patriottische opvoeding” in Tibetaans boeddhistische kloosters, nonnenkloosters en de Tibetaanse samenleving in het algemeen. Een van de grieven van de monniken, die met hun straatprotest op 10 maart in Lhasa de protesten in heel Tibet in 2008 in gang zetten, was het gevolg van deze ideologische campagne en haar verstikking van de religieuze praktijk.

De frequente en vijandige retoriek van Zhang tegenover de Dalai Lama, die hij omschreef als “het grootste obstakel die het Tibetaans boeddhisme belemmert om de normale orde te bereiken” en “een wolf in monnikspij, een duivel met een menselijk gezicht”, veroorzaakte diepe pijn bij de meerderheid van Tibetanen, evenals zijn beweringen dat “Het Centraal Partij Comité de ware Boeddha voor Tibetanen is”.

Chen Quanguo

Chen Quanguo heeft, volgens zijn officiële biografische informatie, zijn hele carrière in de Henan en Hebei provincies doorgebracht in de directe omgeving van de metropool Beijing. Hij werd in 1976 lid van de Chinese Communistische Partij aan het einde van de Culturele Revolutie en klom de volgende 20 jaar op van werknemer in een fabriek voor auto-onderdelen tot partijsecretaris van een district in de provincie Henan.

In het midden van de jaren 1990 werd hij benoemd tot relatief hoge Partij posities in middelgrote steden in Henan, voordat hij een masters graad in economie behaalde in 1997. Zijn carrière lijkt in de late jaren in 1990 en het midden van de jaren 2000 te hebben in een stroomversnelling te zijn geraakt, toen hij adjunct-gouverneur werd van de provincie Henan, evenals hoofd van het invloedrijke Organisatie Department van de Partij, die toezicht houdt op de Party benoemingen in de hele provincie.

Het is niet bekend wanneer Chen Quanguo zou zijn getipt om Zhang Qingli te vervangen als partijsecretaris van de TAR. Mogelijk vond dit plaats in een abrupte verandering in carrière in november 2009 het begin van het proces, toen hij werd benoemd tot plaatsvervangend partijsecretaris in de nabijgelegen provincie Hebei. Slechts een maand later werd hij benoemd tot waarnemend gouverneur van de provincie Hebei. Daarmee vulde hij de post op die Hu Chunhua (een rijzende ster op de Chinese politieke toneel, die heeft in de TAR gediend en die wordt vaak aangeduid als “Little Hu” omwille van zijn overeenkomsten met de Chinese president Hu Jintao) had verlaten. Hu Chunhua zelf zette zijn loopbaan voort als Partijsecretaris van de Binnen-Mongolië Autonome Regio (IMAR).

Zowel Hu Chunhua en Chen Quanguo dienden daarom kort als gouverneurs van de provincie Hebei – beiden dienden als waarnemend of volledige gouverneur ieder voor zich ongeveer een anderhalf jaar – alvorens respectievelijk Party secretarissen van de IMAR-en TAR te worden.

Het is op dit moment niet duidelijk welke expertise of ervaring Chen Quanguo naar de belangrijke post van TAR Partijsecretaris brengt. Zijn masters graad in economie werd verkregen aan een relatief kleine universiteit op een moment dat zijn carrière al vrij goed gevestigd was, en hij lijkt geen opvallende momenten of in het oog lopende successen in zijn vorige aanstellingen te hebben gehad.

Tsering Jampa zei: “Chen Quanguo is voldoende gekwalificeerd om partij-secretaris in de TAR te worden, maar het is mogelijk dat zijn benoeming duidt op een tempering in aanpak door Peking. Peking wil wellicht iemand in deze positie, die in staat is om de partij en de regering aan te voeren met minder agressie, en die misschien minder geneigd is om doelbewust een overgrote meerderheid van de Tibetanen, die trouw blijven aan de Dalai Lama, in het harnas te jagen”.

In een boodschap op Twitter vandaag in het Chinees deed de bekende Tibetaanse schrijfster Woeser de wrange constatering: “Iemand uit Henan genaamd Chen Quanguo vervangt iemand uit Shandong genaamd Zhang Qingli om de TAR te komen regeren. Tevoren was hij gouverneur van Hebei… Het is als een spel waar de belangrijkste protagonisten komen en gaan, terwijl Tibet niets meer is dan hun podium en Tibetanen niets anders kunnen doen dan passief accepteren.”

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer