27 August 2011

Verklaring Van Zijne Heiligheid De Dalai Lama over de 20-ste herdenking van de Tiananmen-Plein studentenbeweging voor democratie

4 juni 2009

Ter gelegenheid van de 20ste herdenking van de Tiananmen-plein studentenbeweging voor democratie wil ik mijn eer betonen, samen met anderen die geïnteresseerd zijn in China en zij die stierven terwijl ze de eis van de Chinezen uitdrukten dat de regering meer verantwoordelijkheid moet nemen voor haar volk.

De studenten die bij de Tiananmen-plein-beweging betrokken waren, waren noch anticommunistisch noch antisocialistisch. Hun uitspraken ter verdediging van de constitutionele rechten van het Chinese volk, ten gunste van democratie, en tegen corruptie conformeerden oprecht de ten grondslagliggende meningen van de Chinese Communistische regering. Dit werd overtuigend vastgesteld door de toenmalige Partijchef Zhao Ziyang. Daarom vormt de aankomende 60-jarige viering van de stichting van de Chinese Volksrepubliek een grote gelegenheid om de gebeurtenissen van 4 juni 1989 te herzien.

Sinds 1989 hebben er grote veranderingen in de Chinese Volksrepubliek plaatsgevonden. Vandaag is China een mondiale economische macht die klaar is om een supermacht te worden. Het is mijn hoop dat de Chinese leiders de moed en vooruitziende blik hebben om de meer oprechte egalitaire principes te omarmen en om een grotere ruimte en tolerantie voor verschillende meningen na te streven. Een beleid van openheid en realisme kan leiden tot groter vertrouwen en harmonie binnen China en versterkt haar internationale status als een ware grote natie.

De Dalai Lama
4 juni 2009

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer