26 August 2011

Verklaring van Kasur Lodi Gyari, de speciale gezant van de Dalai Lama, hoofd van de delegatie die in januari 2010 een bezoek bracht aan China

3 februari 2010

Gezant Kelsang Gyaltsen en ik hebben in het gezelschap van Tenzin P. Atisha and Bhuchung K. Tsering, twee leden van onze task force, en Jigmey Passang van de task force Secretariaat, van 26 tot 31 januari 2010 een bezoek gebracht aan China voor de negende gespreksronde met vertegenwoordigers van de Chinese regering. Deze gespreksronde was de eerste na een onderbreking van vijftien maanden. We zijn op 1 februari 2010 in Dharamsala teruggekeerd, en hebben vandaag formeel verslag uitgebracht aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama, Kalon Tripa Samdhong Rinpoche, en aan de woordvoerder en vicewoordvoerder van het Tibetaanse Parlement in Ballingschap.

In Beijing hadden we op 30 januari een gesprek met de heer Du Qinglin, vicevoorzitter van de Chinese People’s Political Consultative Conference en minister van het Central United Front Work Department. Op 31 januari 2010 hebben we de hele dag gesproken met de viceministers Zhu Weiqun en Sithar. De heer Nyima Tsering, een vicevoorzitter van het Volkscongres van de Tibetaanse Autonome Regio nam ook deel aan deze besprekingen.

Op 26 januari 2010 kwamen we aan in Changsha, de hoofdstad van de provincie Hunan. Voordat we daar van start gingen met ons programma hebben we de Central United Front Work Department eerst officieel een Notitie aangeboden over het Memorandum over Werkelijke Autonomie voor alle Tibetanen, dat we in november 2008 tijdens de vorige, achtste gespreksronde hadden gepresenteerd. Deze Notitie bevatte zeven punten die betrekking hadden op de fundamentele vraagstukken die de Chinese regering tijdens de achtste gespreksronde naar voren had gebracht. Daarnaast stonden er constructieve suggesties in om de dialoog een stap voorwaarts te kunnen brengen. De zeven punten betroffen onder andere: respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Volksrepubliek China, respect voor de Chinese grondwet, respect voor de ‘Drie Grondbeginselen’, respect voor de hiërarchie en de autoriteit van de Chinese Centrale Overheid, de bezorgdheid van de Centrale Overheid over specifieke competenties die in het Memorandum worden genoemd, de onderkenning van het kernprobleem, en het aanbieden van de medewerking van Zijne Heiligheid de Dalai Lama aan een voor beide partijen bevredigende oplossing.

De Notitie moest duidelijk maken dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama en andere leden van de regering in ballingschap geen persoonlijke eisen stellen.
Zijne Heiligheid is alleen geïnteresseerd in de rechten en het welzijn van het Tibetaanse volk. Daarom is de fundamentele kwestie die moet worden opgelost de serieuze implementatie van werkelijke autonomie, zodat de Tibetanen weer zeggenschap krijgen over zichzelf en kunnen leven volgens hun eigen aard en behoeften.

Zijne Heiligheid de Dalai Lama spreekt namens het Tibetaanse volk, waarmee hij een diepe, historische betrokkenheid voelt, gebaseerd op volledig vertrouwen. Niemand twijfelt eraan dat Zijne Heiligheid de wettige vertegenwoordiger is van het Tibetaanse volk, en zij beschouwen hem dan ook als hun ware afgevaardigde en woordvoerder. Alleen in een dialoog met Zijne Heiligheid de Dalai Lama kan de Tibetaanse kwestie worden opgelost. De erkenning van deze realiteit is belangrijk.

We hebben benadrukt dat de betrokkenheid van Zijne Heiligheid bij het lot van Tibet geen enkel persoonlijk doel dient en niet gericht is op een politieke positie voor hemzelf. Ook worden er geen eisen gesteld die in het belang zijn van het Tibetaans Bestuur in Ballingschap.

We hebben er bij onze Chinese gesprekspartners op aangedrongen dat zij ophouden met de ongegronde beschuldigingen aan het adres van Zijne Heiligheid en dat zij hem geen separatist meer noemen. In plaats daarvan vragen we de Chinese regering met klem om met hem samen te werken aan een voor beide partijen acceptabele oplossing voor de Tibetaanse kwestie, gebaseerd op het Memorandum.
Want dan zal er stabiliteit zijn en eenheid, en kunnen we een harmonieuze maatschappij ontwikkelen.

Om hun uitgangspositie duidelijk te maken, hadden de Chinezen ‘Vier punten waarop niet wordt toegegeven’ geformuleerd. Ze gaven ons ook een gedetailleerde briefing over recente ontwikkelingen op het gebied van Tibet, met name over het belangrijke Vijfde Work Forum over Tibet. Ze zeiden dat het Forum had besloten om de levensomstandigheden van de Tibetanen in de Tibetaanse Autonome Regio en alle Tibetaanse gebieden verder te verbeteren, met name openbare voorzieningen als onderwijs, medische voorzieningen en milieubescherming. Op basis van eerdere berichten van het Forum, hebben we de onderwerpen die het heeft opgepakt toegejuicht, zoals het verbeteren van de levensomstandigheden van de Tibetanen, vooral op het platteland. We verwelkomen het feit dat het Vijfde Work Forum zich heeft verdiept in de ontwikkeling van alle Tibetaanse gebieden – zowel de Tibetaanse Autonome Regio als andere Tibetaanse gebieden. Wij zijn er stellig van overtuigd dat voor alle Tibetaanse gebieden één uniform beleid zou moeten gelden en dat ze onder één bestuur zouden moeten vallen. Als we alle politieke retoriek weglaten, zien we dat veel prioriteiten die het Forum heeft genoemd, vergelijkbaar zijn met de basisbehoeften van de Tibetanen, zoals die in het Memorandum worden genoemd.

Een groot verschil tussen de twee kampen is het afwijkende standpunt over de huidige situatie in Tibet. Om een gemeenschappelijk oordeel te kunnen vellen over de werkelijke situatie hebben we daarom voorgesteld om gezamenlijk onderzoek te doen naar de situatie ter plekke. Daarbij moet waarheidsvinding op basis van de feiten het uitgangspunt zijn. Dit zal beide partijen helpen om zich in het standpunt van de ander te kunnen verplaatsen.

De komende dagen zullen we de vraagstukken bestuderen die onze gesprekspartners hebben opgeworpen, waaronder de notulen van het Vijfde Tibet Work Forum en de ‘Vier punten waarop niet wordt toegegeven’. Zoals we hebben benadrukt tijdens onze gesprekken, hopen wij oprecht dat de Chinese regering ook serieus zal nadenken over de kwesties die wij hebben opgeworpen.
Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft herhaaldelijk duidelijk gemaakt hoe hij zijn positie ziet in het toekomstige Tibet, binnen het kader van de Volksrepubliek China, en gegeven de politieke wil van de Chinese regering zien wij niet in waarom wij niet tot overeenstemming zouden kunnen komen over deze onderwerpen. We willen hierbij herhalen dat Zijne Heiligheid nog altijd bereid is om samen te werken met de Centrale Chinese Regering, zodat het Tibetaanse volk zijn trots en waardigheid kan herwinnen zonder dat de stabiliteit en de eenheid van de Volksrepubliek China worden aangetast.

Wij danken het Hunan United Front, het Beijing United Front, en de Central United Front Work Department voor de ontvangst en voor hun gastvrijheid tijdens ons bezoek.

2 februari 2010
Dharamsala

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer