22 June 2018

Verklaring van International Campaign for Tibet over terugtrekking VS uit VN-Mensenrechtenraad

Als een organisatie, die zich inzet voor de mensenrechten en democratische vrijheid van het Tibetaanse volk, betreurt International Campaign for Tibet het besluit van de VS om zich uit de VN-Mensenrechtenraad terug te trekken. De Verenigde Staten behoort tot die landen, die de kwestie van de mensenrechten van het Tibetaanse volk consequent aan de orde hebben gesteld in de VN-Mensenrechtenraad.

De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, legde tijdens de verklaring van de VS op 19 juni 2018 uit, dat het de positie van de VS is, dat hervormingen noodzakelijk zijn om van de mensenrechtenraad een serieuze pleitbezorger voor de mensenrechten te maken. Ze gaf aan dat de Mensenrechtenraad een beschermer is geworden van mensenrechtenschenders, en noemde China als een van de landen, die “het afgelopen jaar geprobeerd hebben om onze hervormingsinspanningen te ondermijnen.”

In zijn eerste Tibet Onderhandelingen Rapportage aan VS-Congress in mei van dit jaar, zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken: “De Amerikaanse regering blijft bezorgd over het gebrek aan zinvolle autonomie voor Tibetanen in China, de voortdurende schendingen en misbruik van de mensenrechten van Tibetanen in China, en de inspanningen van de Chinese autoriteiten om de duidelijk verschillende religieuze, taalkundige en culturele identiteit van Tibetanen uit te wissen. De Verenigde Staten is van mening dat de Chinese regering deze zorgen moet aanpakken om de voorwaarden te scheppen voor een duurzame regeling, hetgeen essentieel is voor de stabiliteit in de regio op lange termijn.”

In een gelijksoortige reactie op schriftelijke vragen van senatoren over Tibet zei de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Mike Pompeo, tijdens zijn confirmatiehoorzitting: “Ik deel uw bezorgdheid over het repressieve beleid van de Chinese regering en het gebrek aan respect voor de mensenrechten in Tibet. Als ik wordt geconfirmeerd, zal ik de aanbevelen, dat de Verenigde Staten zich publiekelijk en op het hoogste niveau duidelijk te maken, dat de Chinese autoriteiten zonder voorwaarden vooraf een zinvolle en directe dialoog met de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers moeten aangaan om de spanningen te verminderen en de onderlinge verschillen op te lossen.”

We dringen er bij secretaris Mike Pompeo en het ministerie van Buitenlandse Zaken op aan zich aan deze beloften te houden en de kwestie van de mensenrechten van het Tibetaanse volk bij de Chinese regering op het hoogste niveau aan de orde te stellen.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer