17 April 2014

Verklaring van International Campaign for Tibet over het rapport van Human Rights Watch over Tibetaanse vluchtelingen in Nepal

Human Rights Watch meldt een verontrustende ontwikkeling waarin Nepalese politie Tibetaanse vluchtelingen gedwongen terug de grens met Tibet overzetten. De Nepalese regering heeft een urgente verantwoordelijkheid om de rol van haar personeel te onderzoeken bij de overtredingen van de internationale en nationale verplichtingen van Nepal om hen, die vluchten met een geloofwaardige angst voor vervolging, te beschermen en maatregelen te treffen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

ICT vreest dat Chinese ambtenaren het Nepalese personeel aanmoedigt om deze verplichtingen te schenden. Het HRW rapport beschrijft samenwerkingsovereenkomsten tussen Chinese en Nepalese beveiligingspersoneel bij grenscontrole en bewaking, en merkt op dat China Nepal onder druk zet om de veilige doorvaart van Tibetaanse vluchtelingen niet toe te staan. Deze inmenging in binnenlandse aangelegenheden van Nepal is verkeerd en tegenstrijdig met de door China zelf gestelde uitgangspunten.

De realiteit is dat er zeer weinig onafhankelijke monitoring is van Nepal’s noordelijke grensgebieden, alhoewel er aanwijzingen zijn dat Chinese agenten, die in Nepal actief zijn, Nepalese ambtenaren aanmoedigen Tibetaanse vluchtelingen terug te sturen. Tibetanen die gedwongen worden teruggestuurd na een poging om te ontsnappen, krijgen te maken met marteling en dwangarbeid in de gevangenis, vaak vele maanden lang.

De vorming van een nieuwe regering in Kathmandu biedt een nieuwe kans voor Nepal om haar betrokkenheid met deze verplichtingen te bevestigen, waaronder het ‘Gentleman’s Agreement’ dat ervoor zorgt dat Tibetanen een veilige doorgang door Nepal hebben. Wij dringen er bij Chinese ambtenaren op aan de Nepalese soevereiniteit te respecteren en te stoppen met zich te bemoeien met de doorvoer proces van vluchtelingen. We dringen er bij de Verenigde Naties en buitenlandse ambassades in Nepal op aan om technische ondersteuning te bieden aan de Nepalese autoriteiten om de uitvoering van het herenakkoord te bevorderen. Verder roepen wij de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen op de grens missies te hervatten ten einde te zorgen dat de Nepalese politie en het beveiligingspersoneel op de hoogte zijn van deze verplichtingen en zich daar aan houden.

Het rapport van Human Rights Watch kan hier gelezen en gedownload worden. ICT documenteert de uitdagingen voor Tibetanen, die in transit zijn in Nepal, als ze de repressie ontvluchten, en de status van Tibetaanse vluchtelingen in Nepal in haar verslag ‘Dangerous Crossings’. De laatste editie is hier te lezen.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer