7 January 2015

Verklaring van de Kashag ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van Verlening van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Dalai Lama

Verklaring afgelegd op 10 december 2014, internationale mensenrechtendag

Namens 6 miljoen Tibetanen betuigt de Kashag haar meest nederige respect en diepe gevoelde eerbied aan Zijne Heiligheid, de Grote 14de Dalai Lama. De Kashag begroet bij deze ook hartelijk haar mede-Tibetanen, vrienden en weldoeners in de hele wereld.
Vandaag 10 december is het zilveren jubileum van de gedenkwaardige gelegenheid van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Zijne Heiligheid de 14de Dalai Lama. In 1989 vermeldde het citaat van de Nobel-comité: “De commissie wil benadrukken dat de Dalai Lama, in zijn strijd voor de bevrijding van Tibet, zich consequent gekeerd heeft tegen het gebruik van geweld. Hij heeft in plaats daarvan gepleit voor vreedzame oplossingen op basis van tolerantie en wederzijds respect om het historische en culturele erfgoed van zijn volk te behouden.
In de afgelopen vijfentwintig jaar heeft Zijne Heiligheid de Dalai Lama standvastigheid betoont in het bekrachtigen en versterken van de idealen van de Nobelprijs voor de Vrede. Zijne Heiligheid, die zichzelf een eenvoudige boeddhistische monnik acht, blijft zichzelf manifesteren als een lichtend baken van vrede, geweldloosheid en mededogen voor miljoenen mensen over de hele wereld. Door de decennia heen heeft Zijne Heiligheid voortdurend getracht om zijn drie innerlijke verplichtingen te bereiken: Bevordering van de fundamentele menselijke waarden, interreligieuze harmonie, en het behoud van Tibet’s vreedzame en geweldloze boeddhistische cultuur.
Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft de vijf continenten bereisd en presidenten, premiers, religieuze leiders, koningen, wetenschappers, academici, jongeren, gewone burgers, armen en minderbedeelden ontmoet. Hij werd vereerd met 151 belangrijke prijzen en onderscheidingen. Zelfs collega-Nobelprijswinnaars refereren naar hem als een “Super Laureaat”. 
Zijne Heiligheid de Dalai Lama’s niet-aflatende streven naar een niet-gewelddadige oplossing voor de kwestie van Tibet, gebaseerd op dialoog en wederzijds voordeel, heeft de zaak op dramatische wijze bevorderd. Burgers over de hele wereld met een sympathie voor Tibet zijn toegenomen van een handvol kleine groepen tot een sterke internationale campagne voor mensenrechten voor Tibetanen, waaronder ondersteuning door productie van een groot aantal documentaires over de Tibetaanse strijd en Hollywood-films, alsmede ook van boeken en wereldwijde media-aandacht.
Met het volledige mandaat van het Tibetaanse volk staat Zijne Heiligheid de Dalai Lama een wederzijds ten voordeel strekkende oplossing voor het probleem van Tibet voor, die rekening houdt met de overheersende internationale situatie en de binnenlandse opstelling van China. Met de aanvaarding van de Middenweg Benadering werden van 1979 meer dan 20 contacten en overlegrondes met de Chinese overheid gehouden tot formele contacten tot een einde kwamen in 1993. Toen gesprekken hervat werden in 2002 werden negen formele dialoogrondes en een informele besprekingen gehouden tussen de gezanten van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de betrokken Chinese ambtenaren. Het memorandum betreffende een waarachtige autonomie voor het Tibetaanse volk zocht naar vorm van werkelijke autonomie binnen het kader van de Chinese grondwet.
Het is ironisch dat onlangs de Chinese regering ervoor gekozen heeft om 4 december als Nationale Dag van de Grondwet aan te wijzen om de rechtsstaat en de grondwet van de Volksrepubliek China te bevorderen. Als de Chinese regering werkelijk waarde hecht aan de grondwet, dan moet het document in de praktijk gebracht worden en het Tibetaanse volk de echte autonomie verlenen, die het belooft.
De Middenweg Benadering heeft de openlijke steun van regeringen en parlementen over de hele wereld mogelijk gemaakt. Ook veel Chinese geleerden en academici hebben hun steun voor de gerechtvaardigde zaak van Tibet naar voren gebracht. Hun interesse in en begrip van de Tibetaanse zaak neemt met de dag toe. De Tibetaanse regering in ballingschap blijft standvastig toegewijd aan de Middenweg Benadering. Een vergadering van de Werkgroep over Onderhandelingen zal binnenkort worden gehouden.
Een van Zijne Heiligheid de Dalai Lama’s grootste bijdrage aan en nalatenschap voor het Tibetaanse volk is het opbouwen democratische instellingen in ballingschap. Zelfs tegen de wil van velen van zijn volk heeft hij met succes democratisering van de Tibetanen in ballingschap doorgevoerd vanuit zijn overtuiging, dat het waarborgen voor Tibetanen van een stem in hun bestuur in hun eigen belang is. In de afgelopen 25 jaren zijn de verkiezing van de Kalons door het parlement in 1990, de goedkeuring van het Handvest van de Tibetanen in Ballingschap in 1991, de eerste rechtstreekse verkiezingen voor Kalon Tripa in 2001, en meest recentelijk in 2011, de decentralisatie van alle politieke gezag van Zijne Heiligheid de Dalai Lama aan de rechtstreeks gekozen leider, belangrijke mijlpalen op deze weg geweest. Onder Zijn Heiligheid’s visionaire leiderschap is de Tibetaanse regering in ballingschap tot wasdom gekomen en heeft zich ontwikkeld tot een op eigen benen staande instelling met het democratische mandaat van zijn volk.
Zijne Heiligheid de Dalai Lama is het leven en de ziel van Tibet en het Tibetaanse volk. De 14de Kashag kondigt daarom met vreugde aan voor het in acht nemen van 2014 als “Jaar van de Dankbaarheid aan Zijne Heiligheid de 14de Dalai Lama”. Het is een oproep aan alle oudere Tibetanen om jonge Tibetanen te betrekken in de hervertelling van het levensverhaal van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, zodat de erfenis, visie en missie van de Grote 14de Dalai Lama van Tibet voor de komende generaties in de harten en geesten van de Tibetanen zal worden geëtst.
Om het zilveren jubileum van de Nobelprijs voor de Vrede te vieren, organiseerde de Tibetaanse regering in ballingschap op 2 oktober 2014 in Dharamsala een evenement dat samenviel met de geboortedag van Mahatma Gandhi. Mede-Nobelprijswinnaars Shirin Ebadi en Jodi Williams luisterden dit bijzondere evenement op.
De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan zowel individuen als organisaties. De inspanningen van de volgende Laureaten, 
  • Mairead Corrigan en Betty Williams leidden tot het Goede Vrijdag-akkoord, en maakten de weg vrijgemaakt voor samenwerking tussen de Britse en de Ierse regering.
  • Desmond Tutu, Nelson Mandela en Frederik Willem de Klerk, hebben rassengelijkheid gebracht naar Zuid-Afrika.
  • Aung Sang Suu Kyi werd vrijgelaten uit huisarrest en bevrijd om democratie in haar geboorteland Birma na te streven.
  • Jose Ramos-Horta en Carlos Filipe Ximenes Belo van Oost-Timor hebben hun aspiraties voor een vrij Oost-Timor verwerkelijkt.
Andere Vredes Laureaten zijn ook succesvol geweest in het daadwerkelijk realiseren van hun inspanningen en ambities. Het is nu tijd om de visie van Zijne Heiligheid, de Grote 14de Dalai Lama te realiseren. De eerder in Zuid-Afrika geplande bijeenkomst van Nobelprijswinnaars werd afgelast vanwege de boycot van de bijeenkomst door andere Laureaten, toen Zijne Heiligheid de Dalai Lama een visum werd geweigerd. Wij waarderen en verwelkomen dat de bijeenkomst nu in Rome wordt gehouden en dat deze door Zijne Heiligheid de Dalai Lama zal worden bijgewoond.
Vandaag is ook de internationale Dag van de Mensenrechten ter herdenking van de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) door de Verenigde Naties in 1948 als de gemeenschappelijke maatstaf voor vrijheid, onder welke alle volkeren en naties moeten leven. Helaas is er zelfs 66 jaar na de proclamatie voor Tibetanen zeer weinig reden tot viering. In plaats daarvan ontkent China consequent de bepalingen van de verklaring en blijven de mensenrechten in Tibet verslechteren. Tibet is nog steeds onder bezetting en het Tibetaanse volk lijdt onder politieke repressie, economische marginalisering, sociale discriminatie, vernietiging van het milieu en gedwongen culturele assimilatie. Talloze demonstraties in Tibet sinds de Tibetaanse Nationale Opstand van 1959 hebben opgeroepen voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden voor Tibetanen. Het is vermeldenswaardig dat in 2008 de demonstraties zich verspreid hebben over alle regio’s in de drie traditionele Tibetaanse provincies waar Tibetanen wonen, hetgeen aangeeft dat alle Tibetanen verenigd zijn en dezelfde aspiraties delen. Het toont ook het belang aan van Zijne Heiligheid de Dalai Lama’s doel om alle Tibetanen onder één autonoom bestuur te brengen. De 132 zelfverbrandingen onder Tibetanen op het Tibetaanse plateau vinden onder alle leeftijden en lagen van de bevolking. Op 14 november van dit jaar meldde een anonieme getuigenis door een overlevende van een zelfverbranding: “In vergelijking met andere landen hebben we geen vrijheid van godsdienst, geen vrijheid van meningsuiting, en onze geestelijke leider kan niet terug naar huis. De beperkingen zijn aan de orde van de dag. Ik was niet in staat om het lijden van het leven onder de Chinese agressie te verdragen, dus ik dacht aan een protest door zelfverbranding”.

Vandaag bidden we voor hen, die hun leven hebben opgeofferd voor fundamentele vrijheid en mensenrechten in Tibet. We brengen ons de Tibetaanse politieke gevangenen in herinnering, die nog steeds moeten lijden in Chinese gevangenissen, waaronder de 11de Kunzik Panchen Gedhun Choekyi Nyima, Tenzin Delek Rinpoche, Chadrel Rinpoche, en vele anderen.

We hopen op hun spoedige vrijlating en staan ??naast hen in hun aspiraties. Ook dringen we er bij Chinese autoriteiten op aan om de Nobelprijswinnaar van 2010, Liu Xiaobo, vrij te laten om uiteindelijk, eveneens na 25 jaar, de aspiraties van de tragische gebeurtenissen op het Tiananmen-plein te verwerkelijken.

Een werkelijk beschaafde democratische wereld kan niet worden bereikt zo lang er onrecht in elke hoek van die wereld plaatsvindt. De Kashag herhaalt op deze 66ste Dag van de Mensenrechten, dat de enige manier om een einde te maken aan de repressie en de verslechterende situatie in Tibet is voor China om zijn huidige harde lijn beleid op te geven en de wensen van het Tibetaanse volk te respecteren.

Bij deze gelegenheid willen wij de burgers en de regering van India uit het diepst van ons hart bedanken. Alle verworvenheden van de Tibetaanse vluchtelingen in de reconstructie van een samenhangende en sterke gemeenschap zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de niet aflatende steun van India. We spreken met name onze waardering en dank uit voor het onlangs aangekondigde ‘Tibetaanse Revalidatie Beleid 2014’. Wij willen ook alle Indiase deelstaatregeringen, en met name de prachtige staat van Himachal Pradesh, bedanken voor hun gastvrijheid voor de Tibetaanse regering in ballingschap. We zijn dankbaar voor de kans om deel te nemen aan het tweedaagse internationale Himalaya Festival in Dharamsala dat gehouden wordt ter ere van Zijne Heiligheid, de 14de Dalai Lama.

Tot slot geven we ook uiting aan onze diepe gevoelde dankbaarheid aan alle vrienden van Tibet en weldoeners over de aardbol. We eindigen vandaag met vurige gebeden voor een lang en gezond leven voor Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Mogen al zijn wensen vervuld worden, met inbegrip van de hereniging van alle Tibetanen met elkaar in ons vaderlan

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer