29 December 2011

Verklaring van de Kashag op de 22e verjaardag van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Dalai Lama

14 december 2011

Verklaring van 10 december 2011

Vandaag zijn we hier samengekomen om de 22ste verjaardag van de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama in 1989 te vieren. Op deze gunstige dag, zend de Kashag haar warme groeten aan mede Tibetanen in en buiten Tibet en alle vrienden van Tibet en de aanhangers van de mensenrechten over de hele wereld.

De Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt in naam van de wetenschapper Alfred Nobel aan leiders, die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de “broederschap tussen de naties, de afschaffing of vermindering van de opgestelde legers en voor het handhaven en bevorderen van de vrede.” Zijne Heiligheid de Dalai Lama is door het Nobelcomite erkend voor zijn “consistente verzet tegen het gebruik van geweld in de strijd van zijn volk om hun vrijheid terug te krijgen.” Deze erkenning verhoogde de internationale zichtbaarheid van de kwestie Tibet op een ongekende manier en om deze reden blijven we voor eeuwig dankbaar aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama en bevestigen opnieuw onze standvastige toewijding aan geweldloosheid.

Dit jaar heeft Zijne Heiligheid de Dalai Lama, in zijn eigen woorden, “vrijwillig, gelukkig en overeenkomstig zijn bedoeling” al zijn politieke bevoegdheden gedelegeerd aan een democratisch gekozen leider en daarmee op fundamenteel wijze het 369-jaar oude instituut van de Dalai Lama getransformeerd. De visie van zijne heiligheid de Dalai Lama is een seculiere democratische Tibetaanse maatschappij, die op eigen benen kan staan en de beweging versterkt en ondersteunt. Deze grootmoedige beslissing om de politieke en geestelijke autoriteit te scheiden, zend een krachtige boodschap van waarachtig leiderschap. Dit gebaar van de grote 14e Dalai Lama wordt des te meer gerespecteerd over de hele wereld en hiermee heeft hij zijn heeft zijn plaats in het pantheon van grote leiders ter wereld verder versterkt.

De Kashag staat volledig achter de historische op 24 september 2011 door Zijne Heiligheid de Dalai Lama afgegeven verklaring over zijn reïncarnatie. De Kashag gelooft, in de ogen van Tibetaanse volk en de wereld, dat de Chinese regering geen legitimiteit, geloofwaardigheid en autoriteit heeft met betrekking tot reïncarnatie. Tibetanen hebben absoluut vertrouwen en loyaliteit ten opzichte van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en we geloven dat alleen hij het recht en de bevoegdheid heeft om zijn eigen reïncarnatie te bepalen, hetgeen bekrachtigd wordt door de tijdens de 11de tweejaarlijkse conferentie van de boeddhistische leiders in september 2011 aangenomen resoluties.

Vandaag de dag, nu we ook stilstaan bij de 63e verjaardag van de Universele Verklaring Rechten van de Mens, is het betreurenswaardig, dat de omstandigheden in Tibet de afgelopen tijd aanzienlijk zijn verslechterd. De Chinese regering blijft de meest fundamentele mensenrechten van de Tibetanen schenden, zoals die verankerd zijn in de Universele Verklaring Rechten van de Mens.

Als gevolg van de bezetting van Tibet en het hardhandig optreden, dat volgde

op vreedzame protesten van 2008, worden de burgerlijke en politieke rechten van het Tibetaanse volk onderdrukt, de economische marginalisering, sociale ongelijkheid, culturele assimilatie en vernietiging van het milieu nog daargelaten. De mensenrechtensituatie in Tibet is zodanig verslechterd, dat Tibetanen hun toevlucht nemen tot wanhopige en tot dus verre ongekende daden. In 2011 alleen al is van twaalf Tibetanen bekend geworden dat zij zichzelf hebben verbrand, van wie er zeven zijn overleden.

De Kalon Tripa heeft tijdens zijn eerste officiële bezoek aan de VS en Europa prominente leiders en ambtenaren ingelicht over de tragische situatie in Tibet. Ze waren zeer ontdaan en spraken hun diepe bezorgdheid uit over het lijden van het Tibetaanse volk en de dringende noodzaak om de kwestie Tibet op te lossen door middel van een vreedzame dialoog. Dienovereenkomstig, zei minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, dat de VS “gealarmeerd was door de recente incidenten in Tibet waarbij jongeren zichzelf in brand staken in een wanhopige daad van protest.”

Tijdens deze bezoeken herhaalde de Kalon Tripa het eenduidige en reeds lang gekoesterde standpunt van Zijne Heiligheid de Dalai Lama, dat, als boeddhist, het leven kostbaar is en dat hij daarom altijd drastische daden binnen en buiten Tibet heeft ontmoedigd, zoals hij ook deed tijdens de vreedzame protesten in 2008 en in ballingschap bij een aantal hongerstakingen tot de dood.

Zijne Heiligheid de Dalai Lama is ook diep bezorgd over deze tragische ontwikkelingen. Op gelijke wijze riep de Kalon Tripa Tibetanen op om hun hongerstakingen tot de dood in mei van dit jaar in India te beëindigen, want we moeten leven en onze beweging voorwaarts leiden. In het belang van de Tibetaanse zaak op langere termijn dringen wij er bij Tibetanen op aan om zich te concentreren op seculier en monastiek onderwijs om te voorzien in de benodigde menselijke hulpbronnen en het vermogen om onze beweging te versterken en te ondersteunen.

Als een gebaar van rouw voor degenen, die zichzelf in brand hebben gestoken, en hun families, organiseerde de Kashag op woensdag 19 oktober een dag lang gebed, dat werd opgeluisterd door de aanwezigheid van Zijne Heiligheid Dalai Lama en andere belangrijke lama’s. De Kashag dringt er bij Tibetanen waar dan ook op aan elke woensdag mani- of andere gebeden te reciteren voor een lang leven van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en de slachtoffers van schendingen van de mensenrechten in Tibet, waaronder hen die zichzelf in brand hebben gestoken en hun families. Op woensdag 4 januari 2012, tijdens het Kalachakra onderricht in Bodh Gaya, waar de Boeddha verlichting bereikte, zal de Kashag ook een massa-gebed organiseren, opdat de waarheid moge zegevieren in Tibet.

De Dag van de Mensenrechten is voor mensen en overheden een tijd om na te denken over de betekenis, het belang en de noodzaak van de fundamentele rechten. Tegen de regering van China willen wij zeggen dat de enige manier om tot werkelijke vrede en stabiliteit in Tibet te komen, is door het respecteren van de fundamentele mensenrechten van het Tibetaanse volk. Wij doen een beroep op China om alle politieke gevangenen, die onder verschillende voorwendselen zonder een eerlijk proces veroordeeld zijn, vrij te laten en het repressieve beleid, dat momenteel ten uitvoer wordt gelegd in alle Tibetaanse gebieden, stop te zetten en de Tibetaanse kwestie vreedzaam op te lossen door middel van dialoog.

We zouden het waarderen als mensen en regeringen waar dan ook de reeds lang bestaande en oprechte betrokkenheid van de Tibetanen, wat betreft democratie en geweldloosheid, erkennen en belonen. Dergelijke uiting van steun helpen een eind op weg bij het stimuleren van andere bewegingen en partijen tussen welke conflicten over vrijheid in het geding zijn, om ons voorbeeld te volgen, waardoor de weg gebaand wordt voor een pad naar een meer democratische en vreedzame wereld voor de 21e eeuw.

Tot slot dringen wij er bij de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap op aan om fact-finding delegaties naar Tibet te sturen en uit de eerste hand de grove schendingen van de mensenrechten en situatie ter plekke te beoordelen. Ook onafhankelijke media en liberale Chinese intellectuelen moeten toegang worden gegeven.

Zoals altijd grijpen wij deze gelegenheid aan om onze diepe waardering te betuigen aan de regering en het volk van India voor hun al meer dan vijf decennia lange gastvrijheid en vrijgevigheid aan Tibetanen.

Moge Zijne Heiligheid de Dalai Lama lang leven en moge al zijn wensen vervuld worden.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer