9 december 2016

Verklaring van de Europese Unie inzake de Internationale Dag van de Rechten van de Mens

Elk jaar op 10 december viert de internationale gemeenschap de verjaardag van de afkondiging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze verjaardag is een kans voor zowel de EU en China om hun vooruitgang in het beschermen van de mensenrechten van alle personen aan een onderzoek te onderwerpen. In de afgelopen jaren heeft China aanzienlijke vooruitgang geboekt op een aantal gebieden van de menselijke ontwikkeling, waaronder de verbetering van de sociale en economische situatie voor honderden miljoenen van haar burgers. Op het gebied van burgerrechten zien we ook een reductie in het aantal misdrijven, waar de doodstraf opgelegd kan worden, toenemende professionalisering van de rechterlijke macht, alsmede de introductie van China’s eerste nationale wet tegen huiselijk geweld. We zijn ons echter ook bewust dat er een dringende behoefte is aan verdere vooruitgang met betrekking tot het strafrechtelijk systeem. In het bijzonder zijn we verontrust over ontbreken van wettelijke bescherming en het aannemen van wetten en maatregelen, die in strijd zijn met China’s toezegging om de rechtsstaat te bevorderen. Over het afgelopen jaar heeft de verslechtering van de situatie met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting en vereniging ons bijzonder verontrust. Deze onderdrukking heeft geleid tot de arrestatie, detentie en veroordeling van mensenrechtenactivisten, advocaten en anderen, die hun mensenrechten uitoefenen, zoals de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging. Wederom pleiten we voor de vrijlating van de Nobelprijswinnaar voor de vrede, Liu Xiaobo, en de Oeigoerse academicus Ilham Tohti. Wij blijven uiterst bezorgd over de gevallen van Zhang Haitao en Tashi Wangchuk en de voortdurende detentie en veroordeling van mensenrechtenadvocaten en verdedigers, die zijn opgepakt in verband met het hardhandig optreden van 9 juli 2015, waaronder Li Heping, Wang Quanzhang, Xie Yang en in het bijzonder Jiang Tianyong. We zijn evenzeer bezorgd over alle mensenrechtenverdedigers en hun gezinsleden, die worden lastiggevallen en gestraft vanwege hun werk in het bevorderen van mensenrechten, die bescherming genieten onder de Chinese grondwet en het internationale recht. In overeenstemming met de VN-verdragen en conventies zijn de Europese Unie en haar 28 lidstaten van mening, dat geen enkel individu of groep mag worden gestraft, die hun eigen mensenrechten of de mensenrechten van anderen proberen uit te oefenen, te beschermen of te bevorderen. Als zodanig dringen wij er bij China op aan om ieder persoon, die is aangehouden als gevolg van dergelijke activiteiten, onmiddellijk vrij te laten. Wij zijn van mening dat personen in detentie toegang tot de advocaten van hun eigen keuze en tot hun familieleden moeten hebben, en niet mogen worden blootgesteld aan gedwongen en publieke bekentenissen, foltering of andere mishandeling. Wij zijn van mening dat de eerbiediging en bevordering van deze rechten zal bijdragen aan het creëren van een meer welvarend China. Welvaart is ook verbonden met vrijheid van informatie, zowel online als offline, hetgeen fundamenteel is voor de vrije uitwisseling van ideeën en het debatteren van democratisch kwesties. In het komende jaar hopen we dat China vooruitgang zal laten zien op deze gebieden, alsmede in het toestaan van buitenlandse en binnenlandse non-gouvernementele organisaties om vrijelijk en effectief in China te opereren. We zullen met China in de richting van deze doelstellingen blijven samenwerken.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer