23 May 2021

Verklaring over de Chinees-Tibetaanse 17-puntenovereenkomst

23 mei van dit jaar markeert de 70ste verjaardag van de controversiële 17-puntenovereenkomst tussen vertegenwoordigers van de Chinese en Tibetaanse regeringen in 1951, waarmee de Chinese regering beweerde de “vreedzame bevrijding” van Tibet te hebben bereikt.

In de loop der jaren heeft de Chinese regering een propagandacampagne gelanceerd om de bezetting van Tibet te legitimeren.

De 17-puntenovereenkomst werd het Tibetaanse volk opgedrongen. De Dalai Lama en de toenmalige Tibetaanse regering hadden geen andere keuze dan de overeenkomst te accepteren nadat China er al een besluit over had genomen. Kort nadat de Dalai Lama in ballingschap in India was gekomen, gaf hij op 18 april 1959 een verklaring af waarin hij zei: “In 1951 werd, onder druk van de Chinese regering, een 17-puntenovereenkomst gesloten tussen China en Tibet. In die overeenkomst werd de heerschappij van China aanvaard, aangezien er geen alternatief was voor de Tibetanen. ”

China heeft zijn eigen gedwongen overeenkomst geschonden. In de overeenkomst stond dat Tibet volledige autonomie zou genieten en dat de Chinese regering zich niet zou bemoeien met de Tibetaanse religie en gebruiken en haar interne administratie, ook niet in de rol van de Dalai Lama. Terwijl de Dalai Lama en de Tibetaanse regering hun best deden om zich aan de overeenkomst te houden, waren de binnenvallende Chinese autoriteiten vastbesloten zich te mengen in alle aspecten van het bestuur in Tibet. “In feite genoot de Tibetaanse regering na de bezetting van Tibet door de Chinese legers geen enkele mate van autonomie, zelfs niet in interne aangelegenheden, en oefende de Chinese regering de volledige macht uit in de aangelegenheden van Tibet”, zei de Dalai Lama in zijn verklaring uit 1959.

De realiteit van de huidige situatie in Tibet onderstreept hoe ver het beleid van China is afgeweken van hun eigen gedwongen overeenkomst. In de zeven decennia sinds de ondertekening van de overeenkomst heeft de Chinese regering eenzijdig een steeds harder beleid ingevoerd dat de Tibetaanse cultuur en religie ondermijnt; het Tibetaanse volk is de vrijheid van meningsuiting ontzegd; het gebruik van hun taal is gedegradeerd en hun economische middelen zijn toegeëigend door de Chinese staat, met een toenemend aantal Chinese migranten die naar Tibet verhuizen.

De propaganda van China over de controversiële overeenkomst verstoort de geschiedenis en belemmert de weg naar een oplossing van het Tibet-probleem. China viert ironisch genoeg een overeenkomst over beloften die aan het Tibetaanse volk zijn gedaan maar die niet zijn nagekomen. Het feit dat China er de afgelopen zeventig jaar niet in is geslaagd de in de overeenkomst uiteengezette prioriteiten te respecteren, met inbegrip van een grote mate van zelfbestuur, zou een aanleiding moeten zijn voor reflectie door China en geen aanleiding voor politieke propaganda.

Share this
13 June 2024

US House neemt Tibet Resolve Act aan

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een grote meerdheid het wetsvoorstel aangenomen dat de Chinese regering oproept om zonder ...

12 June 2024

De internationale dag van het kind

De internationale dag van het kind is een jaarlijkse dag gewijd aan kinderen, ter herdenking van de goedkeuring van het ...