4 December 2014

Uitnodiging aan Amerikaanse functionarissen en beleidsmakers om het beleid in Tibet aan te vechten bij een officiële Chinese delegatie in Washington deze week

International Campaign for Tibet doet een beroep op het Amerikaanse congres en de regering om het bezoek van een Chinese regeringsdelegatie uit Tibet deze week te gebruiken om China’s beleid in Tibet aan de kaak te stellen via een directe en openhartige dialoog met hun gasten. De delegatie wordt geleid door de voorzitter van de Tibetaanse Autonome Regio, Lobsang Gyaltsen (Chinees: Luosang Jiangcun).

Matteo Mecacci, Directeur van International Campaign for Tibet, stelt: “Dit bezoek maakt deel uit van een assertieve en systematische aanpak door de Chinese overheid om de indruk te wekken, dat de situatie in Tibet normaal en harmonieus is. Het Amerikaanse volk, het Congres en de regering, zijn echter niet zo gemakkelijk voor de gek gehouden. De realiteit is dat meer dan 130 Tibetanen zichzelf in brand hebben gestoken en in ondraaglijke pijn zijn overleden om tegen het Chinese beleid in Tibet protesteren en op te roepen tot de terugkeer van de Dalai Lama. In plaats van de werkelijke grieven van Tibetanen aan te pakken, en de politieke dialoog met de Tibetaanse leiderschap voort te zetten, reageert de Chinese regering door de militaire opbouw te intensiveren en hun agressieve campagne tegen de Dalai Lama te versterken. Dit is bijzonder contraproductief en moet ter sprake worden gebracht tijdens het bezoek van de delegatie.”

De Amerikaanse regering heeft er consequent bij de Chinese regering op aangedrongen om het beleid in de Tibetaanse gebieden, die spanningen hebben veroorzaak, aan te pakken, zoals zij in 2012 verklaarde: “De Chinese autoriteiten hebben op deze tragische incidenten gereageerd met maatregelen, die de reeds strenge controle op de vrijheid van godsdienst, meningsuiting, vergadering en vereniging van Tibetanen verder verscherpen. De officiële retoriek, die zich neerbuigend uitlaat over de Tibetaanse taal, de Dalai Lama, en degenen, die zichzelf in brand hebben gestoken, heeft de spanningen nog verder opgevoerd.”

De delegatie begon haar bezoek aan Canada en de Verenigde Staten op 30 november en zal deze week een bezoek afleggen aan Washington DC en New York. Lobsang Gyaltsen is één van de hoogste Tibetaanse leiders in de Tibetaanse Autonome Regio.  Nog nooit heeft een Tibetaan de meer seniore functie van Communistische Partij leider gehad, die momenteel wordt bezet door Chen Quanguo. Het bericht in de Chinese staatsmedia van 2 december stelt dat de delegatie gesprekken zal houden met “het parlement, de regering, beleidsmakers, algemene media, en overzeese Chinese en lokale Tibetanen.”

De Chinese regering gebruikt dergelijke bezoeken van hun ambtenaren, als middel voor hun binnenlandse propaganda. Het Congres Verenigde Staten en de Regering moeten er voor waken dat het bezoek aan Washington deze week niet wordt voorgesteld als Amerikaanse goedkeuring van het Chinese overheidsbeleid in Tibet. De positie van de Verenigde Staten, zoals vastgelegd in de niet partijgebonden Wet op het Tibet-beleid uit 2002, is om de Chinese regering te vragen om de dialoog aan te gaan met de Dalai Lama of zijn vertegenwoordigers zonder voorwaarden vooraf.

Tijdens zijn bezoek aan Vancouver, waar hij zijn huidige bezoek begon, Gyaltsen presenteerde Lobsang de officiële partijlijn, en dat is dat de Dalai Lama verantwoordelijk is voor de problemen in Tibet, en dat de Westerse media en de “anti-China krachten” betrokken zijn bij ‘opzettelijke verdraaiing’ van de situatie in Tibet. Hij suggereerde zelfs dat mensen naar Tibet konden gaan om zelf te kijken. De overheid en beleidsmakers in Verenigde Staten mogen het als gastheer van de delegatie niet toestaan ??dat een dergelijke voorstellingen van zaken onbetwist blijft.

Matteo Mecacci, President van International Campaign for Tibet, zei: “Als een internationale, 26 jaar geleden in de VS opgerichte NGO, die mensenrechten en democratie in Tibet  nauwlettend in de gaten houdt, blijven we een bezoek aan Tibet door leden van het Congres aanmoedigen, zodat zij de situatie in Tibet uit eerste hand kunnen ervaren en directe de dialoog aan kunnen gaan met de Chinese autoriteiten. Maar we streven er ook naar om wederkerigheid te bevorderen bij het afleggen van dergelijke bezoeken. De Chinese regeringsdelegatie kan naar de VS en Canada te komen en vrijuit spreken, terwijl de Chinese autoriteiten de toegang tot Tibet aan Amerikaanse diplomaten, journalisten, toeristen en studenten weigeren en beperken, al naar gelang hun politieke agenda. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had gemeld dat haar ambtenaren tussen mei 2011 en november 2013 meer dan 16 verzoeken voor diplomatieke toegang tot de Tibetaanse Autonome Regio hadden ingediend, maar dat er slechts twee waren toegekend.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer