10 September 2019

Tsering Jampa spreekt over Tibet bij hoorzitting Vaste Kamercommissie over China strategie

Op 9 september sprak Tsering Jampa, algemeen directeur van ICT-Europe, de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer toe tijdens een hoorzitting over de China notitie van de regering. Op 30 september vindt een algemeen overleg over de notitie plaats. https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/beleidsnotitie-nederland-china

Tsering zei onder andere “China probeert de Tibetanen het zwijgen op te leggen. Tibet uit te wissen; mij als Tibetaan uit te wissen. Maar ook de Nederlandse regering wist Tibet uit haar China beleid. In de China notitie van de regering wordt Tibet niet 1 keer genoemd.

Ook al is Nederland ons thuis, wij willen niets liever dan terug gaan naar Tibet. Maar de rauwe werkelijk is dat het in Tibet niet langer mogelijk is om als Tibetaan te leven. Tibetanen worden met uitroeiing bedreigd. Onze strijd is een strijd om als Tibetanen te overleven.

Sinds de grootschalige protesten van Tibetanen in 2008 worden Tibetanen keihard onderdrukt. Partij Secretaris Chen Quanguo, die nu verantwoordelijk is voor het schrikbewind in Sinkiang, initieerde in 2011 in Tibet een beleid gericht op assimilatie en volledige controle over het doen, laten en denken van Tibetanen, met geavanceerde digitale technologie. Onder het mom van veiligheid en stabiliteit wordt onze taal, cultuur en identiteit door China systematisch uitgewist. De Tibetanen worden op etnische gronden als bedreiging gezien. Wat rest is Tibet als Disneyland: een toeristische attractie voor de miljoenen Chinese toeristen met Tibetanen in de rol van figurant. 

De Chinezen noemen dit beleid: “Breaking [people’s] lineage, breaking roots, breaking connections, and breaking origins”. 

Wat betekent dit voor het dagelijks leven van 6 miljoen Tibetanen? Op wijkniveau is een grid surveillance systeem opgezet: honderden politieposten op drie tot vijfhonderd meter van elkaar, bemand door duizenden Tibetaanse politie, surveillance camera’s, gezichtsherkenningstechnologie, burger informanten en big data analyses houden elke Tibetaan dag en nacht in de gaten. In dorpen en kloosters wonen communistische partijleden bij Tibetanen in met als enige doel te monitoren hoe Tibetanen leven, wat zij denken en doen. Tibetanen worden gedwongen dit te accepteren. Nonnen en monniken die uit kloosters zijn gezet, zoals recentelijk na de verwoesting van het Yachen Gar klooster in Qinghai, worden onderworpen aan heropvoeding. Zelfs het onderwijzen van het Tibetaans, is nu een misdaad. Taalactivist Tashi Wangchuk, die een petitie startte voor Tibetaans taalonderwijs in Tibet, is veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van aansporing tot separatisme. 

Vandaag staan Tibetanen en de Oeigoeren zij aan zij in solidariteit tegen deze keiharde aanval van het Chinese regime op het voortbestaan van minderheden in China. Dit is niet het moment om weg te kijken. Dit is niet het moment om mee te gaan in de poging van de Chinese regering Tibet te laten verdwijnen. 

Tsering riep de kamerleden op Tibet  een plek te geven  in de Nederlandse China-strategie. Zij benadrukte dat een oplossing voor Tibet  mogelijk is.

Concreet vroeg zij de kamerleden aan Minister Blok te vragen zijn goede relatie met China te gebruiken om aan te dringen op hervatting van de dialoog met de Dalai Lama om tot een geweldloze oplossing voor Tibet te komen. “Vraag Minister Blok en de nieuwe mensenrechtenambassadeur naar Tibet te reizen. Breng zelf een werkbezoek aan Tibet. Tibet is pas verloren als wij zwijgen. ”

De kamerleden hadden gelegenheid tot het stellen van vragen. Een aantal van hen stelden de vraag wat zij concreet zouden moeten doen. Tsering vroeg hem de Minister te vragen wat zijn Tibet-beleid is. Zij benadrukte ook dat consistentie van beleid belangrijk is. Als we het hebben over mensenrechten gaat dat over de mensenrechten van Oeigoeren, Tibetanen, en anderen in China. Tsering adviseerde ook dat Nederland moet checken of en hoe producten van Nederlandse bedrijven ingezet worden voor mensenrechten schendingen. Zij benadrukte dat het allerbelangrijkste is dat Tibet in debatten en in de strategie van de Nederlandse regering over China genoemd wordt. Tibet mag niet worden verzwegen.

Share this
21 June 2024

Wereldmuziekdag en Gesmoorde Tibetaanse Melodieën

Op 21 juni vieren we World Music Day, ook bekend als Wereldmuziekdag. Het is een dag waarop muziek in al zijn ...

20 June 2024

Amerikaanse Delegatie bezoekt zijne heiligheid de Dalai Lama

Dharamshala - Een delegatie uit de Verenigde Staten heeft gisteren de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) bezocht en ontmoetingen gehad met ...