18 juni 2012

Toespraak van Catherine Ashton, EU-hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vice-voorzitter van de Europese Commissie, over de situatie in Tibet

Europees Parlement / Straatsburg 12 juni 2012

Europese Commissie

Catherine Ashton, EU-hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vice-voorzitter van de Europese Commissie

Toespraak over de situatie in Tibet

Verdediging en bevordering van de mensenrechten in de wereld is een belangrijk onderdeel van het buitenlands beleid van de EU. In dit verband volgt de EU de mensenrechtensituatie in Tibet nauwgezet. De EU beschouwt haar mensenrechtendialoog met China als een essentieel onderdeel van de EU-China relatie. In dit verband is het verplicht om China te benaderen teneinde om de situatie ter plekke te verbeteren.

De Europese Unie is bezorgd over de verslechtering van de situatie in Tibet, zoals blijkt uit de golf van zelf-verbrandingen en door botsingen tussen de politie en de lokale bevolking sinds het begin van het jaar.

Recentelijk is de EU met name bezorgd over het nieuws van de massa-arrestaties en detenties, die plaatsvinden in de Tibetaanse Autonome Regio na de zelf-verbrandingen in Lhasa, evenals de  berichten dat de TAR, is gesloten voor buitenlanders.

Ongeveer 37 zelf-verbrandingen van Tibetanen hebben sinds 2011 plaatsgevonden in China. Deze zijn geconcentreerd in de provincie Sichuan, maar hebben ook plaatsgevonden in andere Tibetaanse gebieden, waarbij de toenemende beperkingen op religieuze activiteiten lijken te hebben geleid tot een golf van frustratie en nieuwe protesten onder de Tibetanen.

In de afgelopen drie jaar zijn steeds meer Tibetaanse intellectuelen en culturele personen strafrechtelijk vervolgd of gevangen gezet. De EU is bezorgd over beperkingen op het uiten van Tibetaanse identiteit en de vrijheid van meningsuiting in Tibet.

De EU heeft kennis genomen van de door de Chinese autoriteiten in januari en maart 2011 goedgekeurde vijfjarenplannen een uitbreiding van waterkracht, spoorwegen, mijnbouw en toerisme op het  Tibetaanse plateau omvatten. De EU is verheugd over China’s wens om de levensstandaard van de Tibetaanse bevolking te verhogen. Er zijn echter meldingen van groeiende ontevredenheid onder de Tibetanen over het lokale ontwikkelingsbeleid en van de protesten tegen de mijnbouw-en hydro-elektrische projecten.

De EU steunt de wens van de Chinese autoriteiten om het milieu beter te beschermen in China. Toch is het uiterst bezorgd over de gevolgen van het hervestigingsbeleid van Tibetaanse nomaden.  Tibetaanse cultuur en de traditionele manier van leven zijn gebaseerd op een nomadische manier van leven. Hoewel de Raad ter kennis neemt dat de Chinese autoriteiten verzekeren dat de hervestiging van de nomaden is bedoeld om de Tibetaanse graslanden te behouden, vraagt de Europese Unie ?zich af of de doelstelling van bescherming van het milieu alleen kan worden bereikt door het elimineren van de traditionele manier van leven van de Tibetanen, wie eeuwenlang in harmonie met de natuur hebben geleefd. De EU is bezorgd dat de verplichte hervestiging van alle nomaden de mogelijkheid met zich meebrengt dat de bijzondere Tibetaanse cultuur en identiteit wordt vernietigd.

De EU is ook bezorgd over de gevolgen van het beleid om Mandarijn Chinees de belangrijkste taal van het onderricht in de Tibetaanse scholen te maken, zoals ook in scholen in door andere minderheden bevolkte gebieden. Enkele honderden studenten protesteerden in de provincie Qinghai tegen de hervorming van het onderwijssysteem om onderwijs in het Chinees in plaats van in het Tibetaans te bevorderen.

De EU is ook bezorgd over de intensivering van de beperkingen van religieuze activiteiten in Tibet, met inbegrip van de quota voor monniken en nonnen die in een klooster mogen verblijven en de maatregelen die hun reizen tussen verschillende gebieden beperken.

De EU heeft al deze kwesties in de EU-China mensenrechtendialoog op 29 mei 2012 naar voren gebracht.

De EU roept de Chinese autoriteiten op om ervoor te zorgen dat de mensenrechten van het Tibetaanse volk worden gerespecteerd, met inbegrip van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering, maar ook om hun eigen cultuur te beleven, om hun eigen godsdienst uit te oefenen, en om gebruik te maken van hun eigen taal.

De EU dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan om terughoudendheid te betrachten en de toegang voor buitenlandse diplomaten en journalisten naar alle Tibetaanse autonome gebieden mogelijk te maken.

Na de laatste ontmoeting tussen de Chinese autoriteiten en de gezanten van de Dalai Lama in het begin van 2010, steunt de EU ten zeerste het opnieuw opstarten van de dialoog tussen alle partijen om bij te dragen tot een duurzame oplossing. De EU is van mening dat deze dialoog kan bijdragen aan de verbetering van de mensenrechtensituatie van het Tibetaanse volk.

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer