4 January 2021

Tibetanen in Nederland brengen hun stem uit voor nieuwe president en parlement

Waarom Tibetaanse democratie belangrijk is?

Door Tsering Jampa, Executive Director ICT-Europe

Ondanks de ontberingen en enorme uitdagingen waarvoor iedere gemeenschap in ballingschap zich geplaatst ziet, begonnen Tibetanen onder leiding van de Dalai Lama en de Centrale Tibetaanse regering onmiddellijk na hun aankomst in India begin met een alomvattend democratiseringsproces in 1960. Doel hierbij was niet alleen de in ballingschap levende Tibetanen zelf, maar ook de verankering van deze waarden in een toekomstig onafhankelijk Tibet. De afgelopen zes decennia heeft deze aspiratie dan ook aan de bron gestaan van de succesvolle transformatie tot een volledig functionerende democratie, die door velen wordt geprezen als voorbeeld voor gemeenschappen in ballingschap.

Naast onafhankelijke rechtspraak en de oprichting van andere democratische instellingen, bereikte dit democratiseringsproces in 2011 haar hoogtepunt met de volledige overdracht door de Dalai Lama van al zijn wereldlijke autoriteit aan een direct gekozen president. 

De Dalai Lama is ongetwijfeld een van de weinige leiders in de geschiedenis, die vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn macht. Het vervult mij dan ook met een enorm gevoel van trots, dat Tibetanen, ondanks alle moeilijkheden in ballingschap, al meer dan 60 jaar lang hun eigen parlement kunnen kiezen.

Op 3 januari jongstleden kwamen de Tibetanen in ballingschap in grote getale naar de stembus om naast een nieuw parlement ook hun nieuwe president te kiezen.

 

Net als in veel landen kan ook onze president maximaal twee termijnen aanblijven. Om deze reden was onze eerste gekozen president, dr. Lobsang Sangay dit keer niet meer verkiesbaar en zal hij in april plaatsmaken voor een van de 8 nieuwe kandidaten, die zich voor de positie verkiesbaar gesteld hebben, waaronder ook 1 vrouwelijke kandidaat, die zeker goede kansen maakt voor de top positie. 

Wereldwijd was er een enorme opkomst van meer dan 80.000 Tibetanen verdeeld over 30 landen.  Ook in Nederland was belangstelling van Tibetanen voor democratie bijzonder groot. 

In Amsterdam was met strikte naleving van alle corona maatregelen een stembus lokaal opgezet. Ondanks de uitdagingen van de coronavirus pandemie en de niet voor iedereen even gemakkelijk bereikbare locatie, was de opkomst niet alleen onder ouderen, maar met name ook onder jonge Tibetanen uitzonderlijk groot. Met een opkomst van bijna 90% van de 400 kiesgerechtigden gaven de deelnemers een duidelijk signaal voor het belang van democratie voor hun af. 

Net als in de rest van de wereld, verliepen de in Nederland de verkiezingen in een buitengewoon plezierige en ontspannen sfeer zonder incidenten. Naast financiële ondersteuning door ICT voor de verkiezingen, was ikzelf ook door de kiescommissie verzocht om samen met het bestuur van de Tibetaanse gemeenschap in Nederland de verkiezingen hier te organiseren. 

Kort na opening van de stembus lokalen overspoelden over de hele wereld selfies van kiezers de sociale media om trots hun geïnkte vingers te tonen en andere kiezers aan te moedigen om hun democratische verantwoordelijkheid uit te oefenen en hun nieuwe politieke leiders te kiezen.

De uitslag van de eerste ronde wordt verwacht op 8 februari. De twee en finaleronde zal worden gehouden op 11 april. 

Terecht stelde de aftredende president Lobsang Sangay dat “de Tibetaanse democratie in ballingschap de werkelijke aspiraties van onze broeders en zusters in Tibet weerspiegelt en een duidelijk signaal stuurt naar de Chinese leiders dat gegeven een keuze, Tibetanen democratie prefereren”. 

Als de geschiedenis iets aantoont, is het dat democratie niet vanzelfsprekend is. Democratie is onder grote offers en met harde strijd verworven en eist voortdurende waakzaamheid en weerbaarheid tegen ondemocratische krachten in binnen en buitenland. Tibet is een voorbeeld hoe een gebrek aan democratie en vrijheid hand in hand gaan. En ook de Chinese regering neemt na jarenlange versoepeling in het eerste decennium van deze eeuw onder leiding van Xi Jinping een steeds autoritairdere koers aan en wijst democratische normen en waarden steeds openlijker af. 

Voor mij persoonlijk was het een voorrecht om deze verkiezingen te mogen helpen organiseren. Daarbij is het inspirerend om van dichtbij te ervaren hoe belangrijk het werk van ICT voor  democratische vrijheden en mensenrechten in Tibet is. 

  

Share this
24 April 2024

Jetsun Pema ontvangt Pearl S. Buck Award

Jetsun Pema, het jongere zus van de Tibetaanse spirituele leider de Dalai Lama, heeft de prestigieuze Pearl S. Buck Award ...

18 April 2024

Panchen Lama Protest in Den Haag op 25 april

Op 25 april 1995 vierde Gedhun Choekyi Nyima zijn zesde verjaardag. Nauwelijks een maand later werd hij 's werelds jongste politieke gevangene. ...