8 april 2021

Tibetanen in ballingschap kiezen op 11 april hun politieke leiders

Op 11 april 2021 zullen Tibetanen in ballingschap deelnemen aan de laatste verkiezingsronde om hun politieke leider, bekend als de sikyong, en 45 leden van hun parlement te kiezen.

De kandidaten voor de sikyong van de Centrale Tibetaanse Administratie (CTA) zijn Penpa Tsering en Kaydor Aukatsang. Tsering was voorzitter van het parlement, terwijl Aukatsang adviseur was van de sikyong in Dharamsala, India, het hoofdkwartier van de CTA. Beiden hebben ook gediend als vertegenwoordiger bij het Bureau van Tibet in Washington, DC.

De 45 nieuwgekozen parlementsleden zullen afkomstig zijn uit de volgende kiesdistricten:

  • 10 leden, elk van het Indiase subcontinent die de drie traditionele Tibetaanse provincies U-Tsang, Kham en Amdo vertegenwoordigen.
  • Twee leden, elk van de vier grote scholen van het Tibetaans boeddhisme en de Bon-religie.
  • Twee leden, elk die de Tibetanen in Europa en Noord- en Zuid-Amerika vertegenwoordigen.
  • Een lid dat Australazië en andere regio’s van Azië vertegenwoordigt (met uitzondering van India, Nepal en Bhutan).

Tibetanen in ballingschap die in meer dan 30 verschillende landen wonen, gaan om de vijf jaar naar de stembus om zowel de sikyong als de leden van het parlement te kiezen. Er is een verkiezingssysteem in twee fasen: de voorverkiezingen om de kandidaten te bepalen, gevolgd door de hoofdverkiezingen. De voorverkiezingen vonden plaats op 3 januari 2021.

De campagne verliep deze keer relatief rustig, deels vanwege de pandemie. Zowel de sikyong-kandidaten als veel van de parlementskandidaten waren echter actief met online campagne voeren.

De drie belangrijkste Tibetaanse mediadiensten, Voice of America, Radio Free Asia en Voice of Tibet, hebben de aspirant-kandidaten voor diverse townhall-discussies en interviews uitgenodigd. Ook is er een “Smartvote Tibet”-initiatief, dit is een nieuw online platform dat kandidaten en kiezers uitnodigt om een reeks vragen te beantwoorden en de kandidaten rangschikt die het best aansluiten bij de antwoorden van de kiezers.

Een onderwerp dat in deze verkiezingsperiode in het openbaar ter discussie staat, is de controversiële besluit van het parlement van 25 maart om de drie Tibetaanse justitiecommissarissen te ontslaan die verband houden met een meningsverschil over het besluit om een verplichte parlementaire zitting eind 2020 uit te stellen.

De justitiecommissie was van mening dat het niet houden van een zitting een schending was van het Handvest van de Tibetanen in Ballingschap, de hoogste wet die de functies van de CTA regelt, en vroeg om een herziening. Toen het bevel niet werd opgevolgd, ontnam de commissie de 11 leden van het permanent comité van het parlement het stemrecht voor de voorverkiezingen die in januari werden gehouden. In reactie hierop heeft het parlement tijdens zijn laatste zitting in maart geprobeerd verhaal te halen door de commissarissen van justitie uit hun ambt te ontzetten.

Het tellen van de stemmen voor de verkiezingen zal in april regionaal plaatsvinden en in Dharamsala in mei, en de resultaten zullen op 14 mei bekend worden gemaakt.

Share this
13 maart 2023

Europa staat achter Tibet: Sterke steun voor de Tibetaanse zaak op 10 maart 2023

Lees meer
10 maart 2023

SOLIDARITEIT MET TIBET OP DE 64STE HERDENKING VAN DE VOLKSOPSTAND

Lees meer