19 November 2013

Tibetan Youth Leadership Program 2013 in Brussel

Van 12 tot 14 november 2013 hield International Campaign for Tibet (ICT) haar Tibetan Youth Leadership Programma (TYLP) in Brussel. Tien Tibetaanse studenten uit 5 verschillende Europese landen (Denemarken, Hongarije, Polen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) woonden drie dagen lang ICT’s trainingsprogramma bij.


TYLP deelnemers en ICT personeel in Brussel voor het Europees Parlement.

Het in Brussel gehouden programma is gebaseerd op een door het Amerikaanse kantoor van ICT geïnitieerd en uitontwikkeld concept. In de afgelopen jaren zijn verschillende van dergelijke trainingsprogramma’s in Washington DC en Brussels gehouden. Deze programma’s zijn gericht op het trainen van jonge Tibetaanse-Amerikanen over hoe ze de Tibetaanse beweging in ballingschap levend kunnen houden. Dit omvat het betrekken van deze jonge Tibetanen in het politieke proces en het kennis laten maken met het internationale politieke discours dat plaatsvindt in Brussels.


TYLP deelnemers tijdens een campaign planning training.


TYLP gastspreker Andrew Fischer legt de gevolgen van de Chinese ontwikkelingsstrategieën voor Tibet uit

Het trainingsprogramma in Brussel had twee hoofddoelstellingen:  Enerzijds was het de bedoeling om Tibetaanse studenten te motiveren en op te leiden tot effectieve leiders binnen hun respectievelijke Tibetaanse gemeenschappen in Europa. Aan de andere kant werden ze ook getraind om pleitbezorgers van de Tibetaanse zaak op EU-niveau te worden door hen bloot te stellen aan het politieke EU toneel en de discours rond de EU-China betrekkingen en de rol van Tibet daarin. Tijdens het programma kregen de deelnemers de gelegenheid om hun inzicht te vergroten over de rol van activisten, lobbyisten, NGO’s en de media in het beïnvloeden van het buitenlands beleid van de EU in Brussel.

Tijdens de TYLP was het voor de deelnemers mogelijk om deel te nemen aan discussies met vooraanstaande professionals, die actief zijn op verschillende gebieden, zoals de EU-China betrekkingen, het mensenrechtenbeleid van de EU en de Tibetaanse beweging. Het programma was onderverdeeld in lezingen door deskundigen over China en Tibet, zoals Andrew Fischer, Marie Holzman en Katia Buffetrille, en praktische oefeningen in communicatie, belangenbehartiging en campagne planning. Op de eerste dag van het programma hadden de studenten een levendige Skype-discussie met de heer Lodi Gyari, Executive Chairman van het Bestuur van ICT en voormalig speciaal gezant van de Dalai Lama.

Op het programma stonden ook bezoeken aan de EU-instellingen, zoals het Europees Parlement (EP) en het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), alsook ontmoetingen met EU-ambtenaren. De deelnemers hadden ontmoetingen met leden van het Europees Parlement (EP) Leonidas Donskis (Litouwen, ALDE), Eva Lichtenberger (Oostenrijk, Groenen) en Thomas Mann (Duitsland, EVP), alsook met de voormalige voorzitter van het EESC, mevrouw Anne-Marie Sigmund. Ze kregen ook gelegenheid om de 99ste vergadering van de Tibet werkgroep van het Europees Parlement bij te wonen.

Het versterken van de Tibetaanse jongeren en gemeenschappen is een fundamentele doelstelling in het werk van ICT. Daarom is ICT van mening dat het van het grootste belang is om TYLP deelnemers te voorzien van een passende omgeving voor het uitwisselen van informatie en ideeën, en het opbouwen van een netwerk van toekomstige leiders binnen de Tibetaanse gemeenschap.

Dankzij persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen was het programma zeer succesvol en elke sessie resulteerde in levendige discussies.

Share this

Het laatste nieuws

15 May 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 May 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer