22 augustus 2011

Tibetaanse taal: urgente interventie met China door VN-Mensenrechtenraad Experts

Volgens de documenten die ter beschikking zijn gesteld aan de 17e zitting van de VN-Mensenrechtenraad, hebben vier mensenrechten deskundigen van de Raad op 22 oktober 2010 gezamenlijk een dringend beroep gedaan op China “ten aanzien van beweringen met betrekking tot beperkingen op het gebruik van de Tibetaanse taal op scholen in de Tibetaanse Autonome Prefectuur van China”. De deskundigen waren de Speciale Rapporteur voor het Recht op Onderwijs, de Onafhankelijke Deskundige op het gebied van Culturele Rechten, Speciale Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Racisme, Rassendiscriminatie, Xenofobie en Aanverwante Onverdraagzaamheden en de Onafhankelijke Deskundige met betrekking tot Minderheden Kwesties.

De deskundigen vertelden de Chinese regering: “Dergelijke vermeende beperkingen op het gebruik van de Tibetaanse taal in scholen zouden een negatieve invloed hebben op degenen van Tibetaanse afkomst en op het behoud en de bevordering van de Tibetaanse taal in het algemeen. Onze bezorgdheid treft de gevolgen van de onderwijshervormingen op de onderwijs resultaten, alsmede op de toegang van kinderen, van wie de moedertaal taal Tibetaans is, tot hun culturele erfgoed. Die kinderen zouden hebben geprofiteerd van tweetalig onderwijs, dat hen in staat had gesteld zich te bekwamen in beide talen, waarmee de toegang tot hun eigen culturele erfgoed verzekerd zou zijn”.

Op 22 oktober 2010, rapporteerde ICT dat protesten van Tibetaanse scholieren en studenten tegen de plannen om het gebruik van hun taal te beperken zich verspreid hebben van verschillende delen van Qinghai naar Beijing. Enkele honderden Tibetaanse studenten aan de Minzu (Chinees: Nationaliteit) Universiteit van China drukten hun bezorgdheid uit over de achteruitgang van de Tibetaanse taal. De protesten in Qinghai werden veroorzaakt door nieuwe maatregelen die de Chinese taal als voertaal te gebruiken in het taalonderwijs en het Tibetaans alleen beschouwen als taalvak, met minder toegewezen tijd in het lesschema. De maatregelen weerspiegelen de nadruk van Qinghai autoriteiten om het belang van Chinese taal te benadrukken voor Tibetanen. Dit raakt het hart van de Tibetaanse angst over de overleving van hun identiteit en cultuur.

In een reactie van 18 november 2010 op de VN-mensenrechten experts, zei China naar aanleiding van de protesten: “De Qinghai provinciale overheid en onderwijs autoriteiten uit alle lagen hebben daarna een ontmoeting gehad met studenten en docenten om het minderheden onderwijsbeleid van de staat bekendheid te geven, en uitvoerig te luisteren naar de opvattingen en meningen van docenten, opdrachtgevers en studenten. Mensen uit alle etnische groepen, alsook leerkrachten en leerlingen kregen een beter begrip van de betekenis van tweetalig onderwijs en het beleid van de provinciale overheid in het betrokken gebied. Vandaag is de kwestie naar tevredenheid opgelost en is de situatie op de scholen snel weer genormaliseerd. Gedurende deze gebeurtenissen was geen enkele student die deelnam aan de demonstratie gearresteerd, vastgehouden of belast met strafbare feiten.”

In zijn waarneming, verklaarde de heer Githu Muigai, Speciale Rapporteur inzake Hedendaagse Vormen van Racisme, Rassendiscriminatie, Xenofobie en Aanverwante Onverdraagzaamheid, dat de Speciale Rapporteur met betrekking tot het gebruik van de Tibetaanse taal op scholen in de Tibetaanse Autonome Prefectuur van China, nadruk wenst te leggen op paragraaf 82 van het slotdocument van de Durban Herziening Conferentie. Het paragraaf stelt vast dat “het bestaan en de nationale of etnische, culturele, godsdienstige en taalkundige identiteit van minderheden worden beschermd, en de personen die behoren tot deze minderheden gelijk behandeld moeten worden en hun mensenrechten en de fundamentele vrijheden kunnen uitoefenen, zonder discriminatie van welke aard ook”.

De uitleg van China aan de VN-mensenrechten deskundigen faalt te verwijzen naar de aangetekende, door meer dan 300 docenten en studenten uit Qinghai ondertekende petitie waarin zij hen hun standpunt naar voren brengen dat, hoewel het leren van Chinees vandaag de dag van essentieel belang is voor studenten in Tibet, Tibetaans de belangrijkste onderwijstaal moet blijven. Ook werd geen melding gemaakt over intensivering van de beveiliging in de gebieden waar studenten protesteerden, terwijl bronnen in het gebied melding maken van de detentie van meer dan 20 studenten van de Tibetaanse Middelbare School in Chabcha (Chinees: Gonghe) op vrijdag op 22 oktober, 2010. (lees meer)

De 17e zitting van de Raad zal worden gehouden van 30 mei tot 17 juni 2011 bij de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland. De Tibetaanse Gemeenschap in Zwitserland en Liechtenstein zullen demonstreren aan de voorkant van het Bureau van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) en het gebouw van de Verenigde Naties in Genève op 30 mei.

Het persbericht voor deze demonstratie luidt: “Geen van de interventies door de VN-commissarissen of door enige andere gerespecteerd lid van de internationale gemeenschap is door de Chinese regering op passende wijze beantwoord. Nu is het tijd om een beroep te doen op de VN-Mensenrechtenraad en de VN Hoge Commissaris om een onafhankelijke onderzoeksmissie naar Tibet te sturen, om “de waarheid te verkrijgen uit de feiten” zoals Zijne Heiligheid de Dalai Lama herhaaldelijk heeft bepleit. “

 

Share this

Het laatste nieuws

15 mei 2019

Voor de Nederlandse regering bestaat Tibet niet meer. China Notitie rept met geen woord over Tibet.

Lees meer
4 mei 2019

Tibet Actie Team in actie voor Tashi Wangchuk op Bevrijdingsfestival

Lees meer